Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Segítség az ügyfelek tájékoztatásához veszélyhelyzeti intézkedésekkel kapcsolatban – III. hullám

 

 

 

 

 

A 2020.11.04-től ismét fennálló veszélyhelyzethez kapcsolódó írásom a 2. hullám alatt már olyan nagyra duzzadt, hogy ideje újabb fejezetet nyitni (pedig esküszöm, csak a lényeget írtam le). Természetesen az előző időszakokban írottak is fennmaradnak az oldalon, hiszen jól jöhet, ha esetleg vissza kellene keresni, hogy mikor milyen szabály volt érvényben.

Mint mindig, most is igyekszem a változásokat úgy leírni, hogy azt a laikusok is megértsék (ami a mai jogszabályi környezetben nem kis kihívást jelent).

Jó olvasást, erős idegeket, kitartást kívánok erre az időszakra is!

 

 

2021.05.10.

 

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásai 2021.05.10-től már a 18. életévüket be nem töltött személyekre sem terjednek ki, ha védettségi igazolvánnyal rendelkezővel utaznak együtt. Így tehát most már a 408/2020. (VIII.30.) Korm.rendelet (mely arról szól, hogy ki hogyan lépheti át az országhatárt, mikor kell karanténba vonulnia, hogyan utazhat át Magyarországon) nem vonatkozik az alábbiakra:

– teherforgalomban történő határátlépés;

– hivatalos (diplomata, külügyi szolgálati, szolgálati és hajós szolgálati) útlevéllel határt átlépők;

– aki az országba való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a megelőző 6 hónapon belül átesett a COVID-19 betegségen;

– védettségi igazolvánnyal rendelkezők;

– azon ország védettségi igazolványával rendelkezők, amellyel kétoldalú megállapodást kötöttünk az elfogadásról (lásd lejjebb);

– a védettségi igazolvánnyal rendelkező személlyel együtt a határt átlépő 18. életévét be nem töltött személy.

 

Az utazási korlátozásokat nem kell azokra alkalmazni, akiknek van védettségi igazolványuk, vagy olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkeznek, amely ország erről kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal. Ilyen kétoldalú megállapodás van

– Bahreini Királysággal 2021.05.03-tól;

– Horvát Köztársasággal 2021.05.06-tól;

– Montenegrói Köztársasággal 2021.04.30-tól;

– Szerb Köztársasággal 2021.04.30-tól;

– Szlovén Köztársasággal 2021.05.01-től.

 

2021.05.10-től a jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek, valamint a sportlétesítmények testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkört is) vagy sportoktatás keretében a gyermekek, illetve a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör vagy sportoktatás vezetőjének kíséretében látogathatóak. A létesítménybe történő belépéskor ennek tényét igazolni kell, úgyhogy érdemes előzetesen tájékozódni az érintett intézményben, hogy milyen igazolást várnak el (a gyerekek életkora diákigazolvánnyal, a védettségi igazolvánnyal rendelkező tanár a védettségi igazolvánnyal tudja igazolni a belépési jogosultságot, de a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező tanár is bemehet, csak az nincs leírva, hogyan kell igazolnia, hogy ő a tanár).

 

A felsőoktatási intézmény rektora 2021.05.10-től dönthet az oktatás személyes érintkezés mellett történő megszervezéséről, a szükséges védelmi intézkedések betartása mellett.

 

2021.05.10-től kibővítették a 7/2020. (IV.16.) KKM rendelettel szabályozott versenyképesség-növelő támogatások körét. (Ez az, amire 2020.12.31-ig pályázhattak a nagyvállalkozások.) 2021.12.31-ig most már azok a közép- vagy nagyvállalkozások pályázhatnak, amelyek Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkeznek és a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban az átlagos állományi létszámuk elérte az 50 főt. Ők beruházási támogatást kaphatnak max. 1,8 millió EUR értékben. Nem elhanyagolható feltétel, hogy 2019.12.31-én nem lehettek nehéz helyzetben és a nettó árbevételük vagy a megrendelési állományuk a járvány miatt legalább 25 %-kal visszaesett, valamint vállalniuk kell, hogy a figyelési időszakban legalább 25 új munkahellyel növelten tartsák fenn a létszámot.

 

2021.05.06-tól a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig szünetel a kilakoltatás, a végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverése iránt leghamarabb ekkor intézkedhet.

 

A 221/2021. és a 222/2021. (V.3.) Korm.rendelet tartalmazza, hogy a TAJ-számmal nem rendelkező magyar és nem magyar állampolgárok hogyan juthatnak védettségi igazolványhoz és ehhez milyen adatokat kell közölniük.

 

2021.05.04-től ingyenesen kaphatnak COVID elleni védőoltást a magyar állampolgárok mellett a bevándorolt, a letelepedett jogállású magánszemélyek, a menekültek vagy oltalmazottként elismert személyek, a 3 hónapot meghaladó tartózkodási joggal rendelkezők, a nemzetközi szervezet állandó képviseletének tagjai, a diplomáciai és konzuli képviselet tagjai, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok is.

 

2021.07.01-től lesz egy újabb hatóság, mellyel meg kell ismerkednünk, ugyanis megalkották a 2021. évi XXXII. törvényt, mely a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szól. Ez a hatóság egy önálló szabályozó szerv, mely az alábbi területekkel kapcsolatos feladatokat látja el:

– dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezése, ellenőrzése, felügyelete, szabályozása;

– dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység;

– dohánytermék-nagykereskedők ellenőrzése, felügyelete, szabályozása;

– önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer felügyelete, szabályozása;

– Magyar Bírósági Végrehajtói Kar felügyelete, szabályozása;

– szerencsejáték-szervezés engedélyezése, ellenőrzése, felügyelete, szabályozása;

– felszámolói névjegyzék és felszámoló szervezetek más hatósági nyilvántartásainak vezetése, felszámolók tevékenységeinek szabályozása, felügyelete, ellenőrzése, szabályozása;

– koncessziós eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Ez lényegében a Szerencsejáték Felügyelet és az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. jogutódja, átvesz feladatokat a NAV-tól, az igazságügyi minisztertől és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztertől.

 

Megjelent az a törvény is (2021. évi XXXIV. tv.) mely alapján 2022.01.01-től bevezetik a 25 év alatti fiatalok szja-kedvezményét. Ismét sikerült “nagyon egyszerű, adminisztrációs terheket csökkentő” előírást alkotni. A szabály szerint ugyanis mentes a munkabérük, egyéni vállalkozói kivétjük, a nem önálló tevékenységből származó jövedelmük, egyéni vállalkozói átalányban megállapított jövedelmük, mezőgazdasági őstermelői jövedelmük, megbízási díjuk, DE adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. Úgyhogy az egyszerűsítés jegyében most már majd ezt az adatot is figyelnünk kell. A https://www.ksh.hu/keresetek oldalon a mai napon a 2021. február havi bruttó átlagkereset található meg (414.400,- Ft), vagyis a 2022. évi kedvezménynél figyelembe veendő 2021.07. havi bruttó átlagkereset valószínűleg 2021 októberében fog felkerülni az oldalra.

 

Azok a rokkantsági ellátásban részesülők, akiknek az ellátásuk összege a 2011.12. hónapra (a dátum nem tévedés!) járó ellátás időközi emelésekkel növelt összegénél alacsonyabb mértékben került meghatározásra, 2022.03.31-ig kapnak 500.000,- Ft egyösszegű kompenzációt, ha 2022.02.28-ig nyilatkoznak arról, hogy az ellátási összeg csökkenésével összefüggésben nincs további igényük. Az érintettek erről 2021.12.31-ig értesítést fognak kapni.

 

2021.05.25-től sok ponton változik a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, valamint 2021.06.01-től a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény is, így akit ezek érintenek, annak érdemes áttanulmányoznia ezeket.

 

2021.05.03.

 

Egy 2021.04.28-i kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt az ország költségvetési hiánya meghaladhatja a bruttó hazai termék 3 %-át.

 

A felsőoktatási intézményekben a félév és a tanév hossza eltérhet a megszokottól, vagyis előfordulhat, hogy a félév nem 09.01.-01.31., illetve 02.01.-08.31. közötti időszakban lesznek a félévek, és előfordulhat, hogy a tanév nem 10 hónapból fog állni.

 

2021.04.29-től aranykalászos gazda (azonosító szám: 4 0811 17 04) részszakma képzéshez kapcsolódó szakmai vizsgát felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző is szervezhet.

 

A 2021.03.08.-2021.04.19. között lejárt tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány 2021.08.19-ig érvényes marad, ha a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett 2021.05.19-ig bejelentkezik a részére jogszabályban előírt ismételt tűzvédelmi szakvizsgára. Ha nem jelentkezik be, akkor a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány 2021.05.19-ig lesz érvényes. A sikeres vizsga után az új bizonyítvány érvényességi idejét az ismételt szakvizsga napjától kell számítani.

 

2021.05.01-től (vagyis a négymilliomodik oltás beadását követő naptól) érvénybe léptek azok a rendelkezések, melyeket a 2021.04.27-i bejegyzésemben írtam le. De már módosították is a sportrendezvényekkel kapcsolatos előírásokat. Ugyanis nem csak a 18 év alatti versenyzők léphetnek be a jégpályára, uszodába, edző- és fitnesztermekbe, sportlétesítményekbe, ha ott edzésen, versenyen vesznek részt, hanem a 18 éves kort már betöltött versenyzők és az őket felkészítő sportszakemberek is, függetlenül attól, hogy van-e védettségi igazolványuk (és persze maszkot sem kell bent viselniük), sőt akár 23:00 és 5:00 óra között is ott lehetnek. Természetesen versenyzői, edzői mivoltukat ehhez igazolniuk kell. A létesítményeknek el kell kérniük az igazolást, mert ha szabályszegőt találnak benn az ellenőrzést végző rendőrök, akkor az intézményt 1 naptól 1 évig terjedő időszakra bezárathatják és 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírsággal is sújthatják (akár naponta többször). Persze a helyszín üzemeltetője mentesülhet a bírság alól, ha értesíti a rendőrséget, hogy a jogsértő személy felszólítás ellenére sem hajlandó távozni az intézményből. A szabálysértő személy 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő bírságra számíthat, illetve helyszíni bírság esetén 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő összegre büntethetik meg (ismélet elkövetés esetén a felső határ 200.000,- Ft).

 

2021.04.30-tól az utazási korlátozásokat nem kell azokra alkalmazni, akiknek van védettségi igazolványuk, vagy olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkeznek, amely ország erről kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal. Természetesen a védettségi igazolvány mellett a személyazonosító okmányt is fel kell tudni mutatni. Ilyen kétoldalú megállapodás van

– Bahreini Királysággal 2021.05.03-tól;

– Montenegrói Köztársasággal 2021.04.30-tól;

– Szerb Köztársasággal 2021.04.30-tól;

– Szlovén Köztársasággal 2021.05.01-től.

 

A karantén alól felmentést lehet kapni, ha rendelkezünk 5 napon belüli (legalább 48 óra különbséggel elkészített) 2 db negatív COVID-teszttel. A schengeni térségbe tartozó országban, Horvátországban, USA-ban vagy Kanadában végzett negatív teszteket is elfogadják, ha azok magyar vagy angol nyelven íródtak.

 

2021.05.01-től változott az ágazati bértámogatásban és az adókedvezményben részesülők köre (szűkítették az ebben részesülő tevékenységi köröket, viszont a megmaradt tevékenységi kört végzőknek 2021. május hónapra sem kell szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, rehabilitációs hozzájárulát, KIVA-t fizetniük, valamint automatikusan meghosszabbodik a részükre adott ágazati bértámogatás is, ha 2021.05.05-ig nem jelzik a kormányhivatal felé, hogy már nem akarják igénybe venni azt.

Azoknak, akik márciusra és áprilisra kaptak támogatást, javaslom megkérdezni a Munkaügyi Központ ügyintézőjétől, hogy mi a teendője, mert úgy gondolom, nekik legkésőbb szerdáig jelezniük kell, hogy kiestek a támogathatóak köréből. Viszont előfordulhat az is (ha a Kormányhivatal ügyes és figyel a tevékenységi körökre), hogy maguktól törlik a támogatás továbbfolyósítását.

A változás miatt aktualizáltam a tevékenységi körökhöz tartozó kedvezményes időszak táblázatát (vastagon szedett betűkkel szerepelnek azok a tevékenységek, akiknek még májusra is jár a kedvezmény). Lényeg: aki november óta kapja a kedvezményt, annak marad májusra is, akik márciustól kezdve voltak jogosultak, azoknak ennyi volt, ők csak 2 hónapra (március-április) kapták meg.

 

TEÁOR szám

Megnevezés

Kedvezményezett hónapok

4719

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4743

Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4751

Textil-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4754

Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4759

Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4761

Könyv-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

476203

Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4763

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4764

Sportszer-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4765

Játék-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4771

Ruházat kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4772

Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

477601

Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4777

Óra-, ékszer-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4778

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (kivéve a optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőket)

2021.03. – 2021.04. hó

4779

Használtcikk bolti kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4939

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (ha nem közszolgáltató és van közúti személyszállítási engedélye)

2020.11. – 2021.05. hó

5510

Szállodai szolgáltatás

2020.11. – 2021.05. hó

5520

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

2020.11. – 2021.05. hó

5530

Kempingszolgáltatás

2020.11. – 2021.05. hó

5590

Egyéb szálláshely szolgáltatás

2020.11. – 2021.05. hó

5610

Éttermi, mozgó vendéglátás

2020.11. – 2021.05. hó

5621

Rendezvényi étkeztetés

2020.11. – 2021.05. hó

5629

Egyéb vendéglátás (oktatási intézményben működő vállalkozások esetén)

2021.03. – 2021.04. hó

5630

Italszolgáltatás

2020.11. – 2021.05. hó

5914

Filmvetítés

2020.11. – 2021.05. hó

7722

Videokazetta, lemez kölcsönzése

2021.03. – 2021.04. hó

7729

Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (kivéve az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzőket)

2021.03. – 2021.04. hó

7911

Utazásközvetítés

2020.11. – 2021.05. hó

7912

Utazásszervezés

2020.11. – 2021.05. hó

7990

Egyéb foglalás

2021.03. – 2021.04. hó

8230

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

2020.11. – 2021.05. hó

8551

Sport és szabadidős képzés

2020.11. – 2021.05. hó

8553

Járművezetés oktatás

2021.03. – 2021.04. hó

8559

M.n.s. egyéb oktatás

2021.03. – 2021.04. hó

8560

Oktatást kiegészítő tevékenység

2021.03. – 2021.04. hó

9001

Előadó-művészet

2020.11. – 2021.05. hó

9002

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

2020.11. – 2021.05. hó

9004

Művészeti létesítmények működtetése

2020.11. – 2021.05. hó

9102

Múzeumi tevékenység

2020.11. – 2021.05. hó

9104

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

2020.11. – 2021.05. hó

9200

Szerencsejáték, fogadás (kivéve a totózó és a lottózó)

2021.03. – 2021.04. hó

9311

Sportlétesítmény működtetése

2020.11. – 2021.05. hó

9312

Sportegyesületi tevékenység

2020.11. – 2021.05. hó

9313

Testedzési szolgáltatás

2020.11. – 2021.05. hó

9319

Egyéb sporttevékenység

2020.11. – 2021.05. hó

9321

Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

2020.11. – 2021.05. hó

9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2020.11. – 2021.05. hó

9521

Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

2021.03. – 2021.04. hó

9523

Lábbeli, egyéb bőráru javítása

2021.03. – 2021.04. hó

9524

Bútor, lakberendezési tárgy javítása

2021.03. – 2021.04. hó

9525

Óra-, ékszerjavítás

2021.03. – 2021.04. hó

9529

Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (kivéve a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőket)

2021.03. – 2021.04. hó

9602

Fodrászat, szépségápolás

2021.03. – 2021.04. hó

9604

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (de csak ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.)

2020.11. – 2021.05. hó

9609

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

2021.03. – 2021.04. hó

 

A tavaly novemberben kezdődő, oktatási intézményben tanulók, dolgozók részére biztosítandó ingyenes internethozzáférést az internetszolgáltatóknak május hónapra is biztosítaniuk kell.

 

2021.05.01-től a védettségi igazolvánnyal rendelkezők éjszaka is horgászhatnak (a védettségi igazolvány mellett személyazonosságot igazoló okmányukat is fel kell tudniuk mutatni a halőrnek). Persze kell lennie horgászjegyének is ahhoz, hogy az éjszakai kijárási tilalom ideje alatt horgásszon. Viszont nem csak a vízparton lehet éjfél és hajnali 5 között, de közlekedhet is lakóhelye és a horgászhely között. Sőt vihet magával védettségi igazolvánnyal nem rendelkező 18 éves kort be nem töltött személyt is.

 

2021.05.01-től koronavírus ellen védett személy az is, aki olyan állam védettségi igazolásával rendelkezik (és azt be is tudja mutatni), amely állam által kiadott védettségi igazolást Magyarország elismeri. Az országok listáját a külügyminiszter és a belügyminiszter egyetértésében kiadott rendelet fogja tartalmazni.

 

A védelmi intézkedések megszegéséért büntetés jár: a hely üzemeltetőjét 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújthatják és minimum 1 napra, maximum 1 évre bezárathatják. Szálláshelyek esetében 2021.05.01-től ennél magasabb bírságtétel alkalmazandó: ők a szabályok megsértéséért 200.000,- Ft-tól 3.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot kaphatnak (a bezárás ugyanis 1 naptól 1 évig terjed náluk is).

 

2021.05.01-től az ítélőtábla és a törvényszék összbírói értekezlete ismét megtartható (nem csak elektronikus úton), és összügyészi értekezletet is lehet tartani.

 

A doktori értekezés benyújtására előírt határidő négy tanév annak, aki a komplex vizsgáját 2018.02.01.-2021.05.10. között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb 1 évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói jogviszony szünetelése maximum 4 félév lehet.

 

2021.05.01-től változik a kereskedelmi tevékenysége végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet bejelentésre vonatkozó része. Eddig úgy volt, hogy a jegyző felé a kereskedelemre vonatkozó adatokban bekövetkező változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül kell bejelenteni. Ez megmarad, de ha a nyitva tartási idő változása nem éri az 1 hetet, akkor azt nem kell bejelenteni. Ügyelni kell arra, hogy ebben az esetben csak a nyilvántartásban feltüntetettnél rövidebb nyitva tartási időre lehet módosítani, és a megváltoztatott nyitva tartási időt ki kell írni.

 

2021.05.02-től változott a védettségi igazolvánnyal kapcsolatos Btk-s cselekmények büntetése. E szerint aki

– hamis közokiratot vagy magánokiratot készít,

– közokiratot vagy magánokiratot meghamisít,

– előzőeket forgalomba hozza vagy azzal kereskedik,

– hamis vagy hamisított közokiratot vagy magánokiratot felhasznál,

– más nevére szóló védettségi igazolványt használ,

– információs rendszerbe adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve bevisz, megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz,

– az előző pontban foglalt elkövetéséhez szükséges vagy ezt könnyítő jelszót vagy számítástechnikai programot készít, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

 

2021.04.27.

 

A négymilliomodik védőoltás első dózisának beadását követő naptól (vagyis kb. a hét vége felé) az alábbi szabályok lesznek érvényesek:

 

Meghatározták, hogy ki minősül koronavírus ellen védett személynek: az, aki ezt védettségi igazolvány bemutatásával igazolja.

Leírták azt is, hogyan kell igazolni a védettséget, ha a lentebb felsorolt, védettségi igazolvány bemutatásához kötődő jogokat az érintett gyakorolni szeretné. E szerint

– a védettségi igazolványt védettséget igazoló módon be kell mutatni (ez azt jelenti, hogy a védettségi igazolvány mellett a személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt is fel kell mutatni);

– a 6 és 18 éves kor közöttiek életkorát ellenőrizni kell (kivéve, ha ránézésre megmondható, hogy a illető még nincs 18 éves). A gyerekeknek kérdésre meg kell mondaniuk az életkorukat, illetve ezt személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel vagy diákigazolvánnyal igazolniuk kell;

– az adatokat (védettséget, életkort) ellenőrző személy az igazolványokon szereplő adatokat semmilyen módon nem rögzítheti, csupán olvasással ellenőrizheti, hogy az érintett gyakorolhatja-e a jogszabályban megengedett jogot (pl. uszodába, étterembe bemenetel).

 

A négymilliomodik oltás beadását követő naptól az alábbi szabályok lesznek érvényesek:

 

 1. Maszkviselés, távolságtartás

Ebben nincs sok változás, de azért sosem árt ismételni.

A másik embertől 1,5 méter távolságot kell tartani (ide nem értve a közös háztartásban élőket). Az orrot és a szájat maszkkal kell eltakarni a tömegközlekedési eszközön (kivéve a zárt vezetőülésben lévő sofőrt), azok várótermeiben; a települések belterületén, utcán, közterületen, nyilvános helyen (kivéve egyéni szabadidős sporttevékenység során); az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során (kivéve azt a – nem eladótérben és nem a raktárban lévő – helyiséget, melyet kijelöltek arra, hogy ott a dolgozók a munkaközi szünetben nem kötelesek maszkot viselni); a bevásárlóközpont területén (kivéve az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területét); a közigazgatási szervek, posták ügyfélterében; minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben; vendéglátó üzletben (a 4. pontban részletezett kivételekkel); egészségügyi intézmény területén mindenki (kivéve a kórtermében tartózkodó beteget); szociális intézményben az ott dolgozóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, valamint az ellátottaknak a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint. Továbbra sem kell maszkot viselniük a 6 évnél fiatalabbaknak, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élőknek.

 

 1. Kijárási tilalom

A kijárási tilalom éjfél és reggel 5 óra között érvényes. (Persze a már megszokottak szerint kutyát sétáltatni még mindig lehet a tilalom időszakában is a lakóhely 500 m-es körzetében, és a munkahelyre is el lehet menni, meg onnan haza is.)

 

 1. Rendezvények, szertartások, gyülekezés

Továbbra is tilos a közterületen, nyilvános helyeken való csoportosulás, gyülekezés; szinte mindennemű rendezvény, gyűlés megtartása, ideértve a kulturális eseményeket, sporteseményeket, magánrendezvényeket, a zenés, táncos rendezvényt is, de egyre több engedmény van, melyet mindjárt részletezek.

Ami nem változott: a vallási közösségek szertartásai, a magán- és családi rendezvények maximum 10 fő részvételével, temetés legfeljebb 50 fővel megtarthatóak. Az egyéni szabadidős sporttevékenység (különösen futás, gyaloglás, kerékpározás) gyakorlása megengedett. Ugyanakkor továbbra is tilos közterületen, nyilvános helyen, sportpályán a nem versenyszerűen sportolók számára a csapatsportok (különösen labdarúgás, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, röplabda) gyakorlása.

Ami viszont megváltozik:

Sportrendezvényen nézőként a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy részt vehet, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb 23:00 óra. (Sportrendezvényekre vonatkozóan kormányrendelet eltérő szabályokat is megállapíthat majd a későbbiekben. Szerintem majd a nagyobb focimeccsek környékén számíthatunk eltérő szabályokra.)

A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy vehet részt. A kulturális esemény helyszínén 23:00 óra és 5:00 óra között csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak.

Mindkét eseményre vonatkozik, hogy

– a jogosultságot a szervező és a helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az ottani alkalmazottak ellenőrzik. A beléptetést kötelesek megtagadni, illetve a belépést kötelesek megakadályozni, ha a védettséget vagy az életkort a belépni szándékozó nem megfelelően igazolja.

– A helyszínen dolgozók számára (ide nem értve a versenyzőket, az edzőket, illetve a fellépőket) a maszkhasználat szabályait a szervező, illetve a helyszín vezetője határozza meg. De ha a dolgozó nem igazolja a koronavírus elleni védettségét, akkor köteles a rendezvény befejezéséig maszkot viselni. A maszk használatát azonban a védettséggel rendelkezők részére sem szabad megtiltani.

– A nézőknek nem kell maszkot viselniük.

Fontos, hogy nem minősül kulturális eseménynek a zenés, táncos rendezvény, így ezeket továbbra is tilos megtartani.

 

 1. Vendéglátás

A vendéglátó üzletek legfeljebb 5:00 óra és 23:00 óra között lehetnek nyitva.

A vendéglátó üzleten belül az, aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, vagy nem ilyen személlyel együtt lévő 18 év alatti, csak az elvitelre készített étel kiadása és szállítása érdekében, a mellékhelyiség használata céljából, valamint az általa a teraszon vagy kerthelyiségben elfogyasztott étel, ital kifizetése céljából tartózkodhat (ha a kerthelyiségben nem lehet fizetni). Ők az üzleten belül ételt, italt nem fogyaszthatnak.

Azok, akik igazolják védettségüket, vagy ilyen személlyel együtt lévő 18 év alattiak (és ezt igazolni is tudják vagy ránézésre megmondható róluk, hogy fiatalkorúak), a vendéglátó üzleten belül 5:00 és 23:00 óra között bent lehetnek és ott a megrendelt ételt és italt elfogyaszthatják.

Ha a védettséget, illetve az életkort felszólításra nem igazolják megfelelően, akkor a hely üzemeltetőjének, illetve alkalmazottjának távozásra kell őket felszólítaniuk. Ha a jogsértő személy ennek a felszólításnak nem tesz eleget, akkor pedig értesíteni kell a rendőrséget.

A vendéglátó üzleten belül a vendégnek nem kell maszkot viselnie az asztalánál ülve (akkor sem, ha éppen nem eszik), illetve ha az étel ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, akkor az étel, ital elfogyasztásának időtartama alatt. A kerthelyiségben és a teraszon sem kell maszkot viselni. Az üzlet egyéb helyiségeiben (pl. mosdó, asztalok között) minden vendég számára kötelező a maszkviselés (kivéve persze az eleve mentesítetteket, mint pl. a 6 évesnél fiatalabbak).

Fenti szabályok nem vonatkoznak a munkahelyi étteremre, munkahelyi büfére, szálláshelyen lévő étteremre/bárra (ha ott csak a szálláshely vendégét szolgálják ki), a nevelési és oktatási intézmények menzájára/büféjére (ha ott csak az ott dolgozókat és tanulókat szolgálják ki), valamint az egészségügyi intézményben található étteremre/büfére.

A vendéglátó üzlet dolgozóira vonatkozó maszkhasználati szabályokat az üzlet vezetője határozza meg, de az a dolgozó, aki nem igazolja megfelelően a védettségét, köteles az üzlet területén maszkot viselni. A védettséggel rendelkező dolgozók is viselhetnek maszkot, azt az üzlet vezetője nem tilthatja meg számukra.

A vendéglátó üzletben is tilos zenés, táncos rendezvényt tartani. Családi esemény vagy magánrendezvény akkor tartható meg, ha azon egyszerre max. 10 fő vesz részt.

 

 1. Üzletek nyitva tartása

Az üzletek, lottózók, nemzeti dohányboltok nyitva lehetnek a normál nyitva tartási időben, de max. 5:00 és 23:00 óra között, ha a 2021.04.07-i bejegyzésem 3. pontjában szereplő szigorú előírásokat betartják. Este 11 és reggel 5 között csak a gyógyszertár és a benzinkút lehet nyitva. Az üzletekbe bemehetnek azok is – természetesen csak maszkban -, akiknek nincs védettségi igazolványuk. Ezeken a helyeken a védettséggel rendelkezőknek is kötelező a maszk használata.

 

 1. Szálláshelyek

A szálláshelyen az alábbi személyek tartózkodhatnak:

 1. a) Aki ott dolgozik.
 2. b) Üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkezik (nem kell védettnek lennie!).
 3. c) Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv állományában szolgálati feladat ellátása érdekében helyezték el, továbbá kirendelt egészségügyi dolgozó.
 4. d) Koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy.

Ha valaki nem a b) vagy c) pontban jelzett célból jelentkezne be a szálláshelyre, akkor igazolnia kell a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát az előző pontokban már említett módon (védettségi igazolvány és egyéb személyazonosságot igazoló okirat).

A vendégeknek nem kell maszkot viselniük (azoknak sem, akik nem védettek).

A szálláshelyen dolgozókra vonatkozó maszkhasználati szabályokat a szálláshely üzemeltetője/vezetője határozza meg, de az a dolgozó, aki nem igazolja megfelelően a védettségét, köteles a szálláshely vendégek által látogatható területein maszkot viselni. A védettséggel rendelkező dolgozók is viselhetnek maszkot, azt számukra megtiltani nem lehet.

A szálláshelyen is tilos zenés, táncos rendezvényt tartani. Családi esemény vagy magánrendezvény akkor tartható meg, ha azon egyszerre max. 10 fő van jelen.

A szálláshelyen található edző- és fitnesztermet, uszodát, fürdőt, jégpályát, mozit, állatkertet, vadasparkot, kalandparkot, vidámparkot, játszóházat, múzeumot, könyvtárat, színháztermet (már ha van ilyen) a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt álló 18 év alattiak használhatják. Az itt lévő kártyatermet és kaszinót pedig a vendégek közül csak a koronavírus ellen védettek látogathatják.

 

 1. Játékkaszinók, kártyatermek

Ezek a helyek legfeljebb 5:00 és 23:00 óra között lehetnek nyitva (ezen időszakon kívül csak az ott dolgozók tartózkodhatnak benn). Nyitva tartási időben az ott dolgozókon kívül kizárólag a koronavírus ellen védett személyek tartózkodhatnak itt, és nekik nem kell maszkot sem viselniük. Aki a védettségét nem tudja megfelelően igazolni, azt tilos beengedni.

Az itt dolgozókra vonatkozó maszkhasználati szabályokat a hely vezetője határozza meg, de az a dolgozó, aki nem igazolja megfelelően a védettségét, köteles a látogatók által felkereshető területeken maszkot viselni. A védettséggel rendelkező dolgozók is viselhetnek maszkot, azt számukra megtiltani nem lehet.

 

 1. Szabadidős létesítmények

A koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő 18 év alattiak látogathatják az előadó-művészeti eseményeket (színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz, stb.), mozit, edző- és fitnesztermet, uszodát, közfürdőt, jégpályát, állatkertet, vadasparkot, kalandparkot, vidámparkot, játszóházat, múzeumot, könyvtárat, közművelődési intézményt, kép- és hangarchívumot, közösségi színteret, integrált kulturális intézményt, sőt maszkot sem kell viselniük. (A védettséget, illetve az életkort a már korábban említett módon kell igazolni, mert egyébként a helyszín üzemeltetője/vezetője köteles megtagadni a belépést.)

Ezeken a helyeken este 11 és reggel 5 óra között csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, illetve az edző- és fitnesztermekben, sportlétesítményekben, jégpályán, uszodában az edzésen vagy sportrendezvényen részt vevő versenyzők és edzőik tartózkodhatnak.

A jégpályán, uszodában, edző- és fitneszteremben, valamint a sportlétesítményekben a fentieken kívül részt vehetnek edzésen és sportrendezvényen a 18 évesnél fiatalabb versenyzők és edzőik és maszkot sem kell viselniük (az életkort, illetve az edzői minőséget természetesen igazolniuk kell, ezért pl. versenyre indulás előtt feltétlenül ellenőrízzék, hogy náluk vannak-e az irataik, valamint annak igazolása, hogy a védettséggel nem rendelkező sportszakember valóban a 18 év alatti versenyző edzője). Fontos, hogy a felnőtt versenyzők most már csak akkor használhatják ezeket a létesítményeket, ha a védettségüket igazolják!

A szabadidős létesítmény dolgozóira vonatkozó maszkhasználati szabályokat a létesítmény vezetője határozza meg, de az a dolgozó, aki nem igazolja megfelelően a védettségét, köteles a helyszín látogatók által látogatható területein és helyszínein maszkot viselni. A védettséggel rendelkező dolgozók is viselhetnek maszkot, azt számukra megtiltani nem lehet.

A múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények, közösségi színterek és integrált kulturális intézmények területére a felnőttképzésben vagy szakképzésben részt vevők és oktatóik akkor is bemehetnek, ha nem tudják igazolni a védettségüket.

 

 1. Oktatási intézmények

Ezen a területen semmi sem változik.

A felsőoktatásban továbbra is digitális oktatás van, mely alól a rektor kezdeményezésére a felsőoktatásért felelős miniszter vagy a felsőoktatási intézményt fenntartó miniszter adhat csak felmentést. Ezen intézmények kollégiumai, diákotthonai nyitva tartásáról a rektor dönt.

A bölcsődék nyitva tartanak. A nevelési, oktatási intézménybe megfelelő testhőmérséklettel mehetnek be a tanulók és dolgozók.

 

Összefoglalva: ha valaki sportrendezvényre, kulturális eseményre szeretne menni, vagy vendéglátó üzleten belüli helyen fogyasztana, szálláshelyen pihenne, szabadidős létesítményt használna és

– 6 évesnél fiatalabb, akkor vigyen magával egy felnőttet,

– 6-18 év közötti, akkor legyen vele egy felnőtt és a személyi igazolványa, útlevele, jogosítványa vagy diákigazolványa,

– 18 évesnél idősebb, akkor legyen nála a védettségi igazolványa, plusz a személyi igazolványa, útlevele vagy jogosítványa.

Az igazolványok közül csak a védettségi igazolványnak kell a bemutatáskor érvényesnek lennie. Ugyanis a többi irat akár le is járhatott a veszélyhelyzet kezdete (2020.11.04.) óta, de attól még használható, hiszen ezen irato érvényességét egészen a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbították.

Jó tudni, hogy a védettségi igazolvány közokirat, tehát a hamis, hamisított vagy más nevére szóló védettségi igazolvány használata közokirat-hamisításnak minősül és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

2021.04.26.

 

A kijárási tilalom 2021.04.24-től este 11 órától reggel 5 óráig érvényes. (Persze a már megszokottak szerint kutyát sétáltatni még mindig lehet a tilalom időszakában is, és a munkahelyre is el lehet menni, meg onnan haza is.)

 

2021.04.24-től lépett érvénybe a 3.500.000-dik oltás beadásához kötött új szabályozás. A szabályokat (vendéglátás, közterület-használat, sajtótermék értékesítése) részletesen a 2021.04.19-i bejegyzésemnél írtam le.

 

2021.04.22-től a Kormány stratégiai jelentőség ágazatba sorolta az alábbi tevékenységi kört végző magyarországi székhelyű gazdasági társaságokat is:

TEÁOR 58               Kiadói tevékenység

TEÁOR 59               Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

TEÁOR 60               Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

TEÁOR 61               Távközlés

TEÁOR 8542           Felsőfokú oktatás

TEÁOR 8560           Oktatást kiegészítő tevékenység

Ha külföldi befektető, valamint az EU vagy az EGT más tagállamában vagy Svájcban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet ezekben, és a 289/2020. (VI.17.) Korm.rendeletben felsorolt többi tevékenységet végző társaságban 2021.12.31-ig közvetlenül vagy közvetetten legalább 10 %-os részesedést szerez, és a befektetés összértéke eléri vagy meghaladja a 350 millió Ft-ot, akkor azt a belgazdaságért felelős miniszternek be kell jelentenie. A stratégiai társaságban fennálló tulajdonjog átruházásához, tőkeemeléshez, átalakuláshoz, kötvény kibocsátásához, részvényen, üzletrészen haszonélvezeti jog alapításához a miniszter tudomásulvétele szükséges. (Stratégiai társaság: a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tevékenysége az energia-, a közlekedés, a kommunikáció ágazatba, valamint a 2019/452 EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti – pl. egészségügy, távközlés, média, vízgazdálkodás, stb. – stratégiai ágazatba tartozó gazdasági társaságok.)

 

2021.04.19.

 

A 3.500.000-dik oltás első dózisának beadását követő naptól (aminek a pontos dátumát majd a Magyar Közlönyben fogják közzé tenni) az alábbi szabályok lesznek érvényesek:

 

 1. A vendéglátó üzletek kerthelyiségében vagy teraszán 5:00 óra és 21:30 óra között megengedett a megrendelt étel és ital helyben fogyasztása. A vendéglátó üzleten belül továbbra is kötelező a maszk viselése (ide a dolgozók, az elvitelre ételt rendelők és a mellékhelyiséget használni kívánók mehetnek be, de csak az ehhez szükséges időtartamig lehetnek benn). A teraszon/kerthelyiségben a pincérek továbbra is csak maszkban lehetnek, viszont a vendégeknek itt nem kell maszkot viselniük.

A munkahelyi étteremben, büfében, az iskolák büféiben, az egészségügyi intézmények éttermében/büféiben, valamint a szálláshelyen lévő étteremben/bárban vendégek is tartózkodhatnak (persze csak azok, akik ott dolgoznak, oda járnak iskolába, illetve ott megszálló vendégek).

 

 1. A 176/2021. (IV.15.) Korm.rendelet értelmében 2021.12.31-ig a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek nem kell közterület-használati hozzájárulást fizetnie, az üzlet előtt lévő közterületet ingyenesen használhatja az üzlet épülethatára szélességében, terasz működtetése céljából. Akinek van érvényes közterület-használati engedélye vagy szerződése, az az engedély/szerződés szerinti mértékben használhatja ingyenesen a közterületet. Ha az épületben több vendéglátó üzlet van, ők – eltérő megállapodás hiányában – azonos mértékben használhatják a közterületet. A közúti forgalomtól elzárt területen (tér vagy sétálóutca) lévő vendéglátó üzletek esetében a közterületet a terület felezővonaláig használhatják. Tilos viszont teraszt létrehozni a kiemelt nemzeti emlékhely területén, közparkban, zöldterületen, úttesten, parkolóban, tömegközlekedési eszköz megállójában. Ugyancsak tilos a házakba történő bejutást, tűzcsap, forgalomirányító készülék vezérlőegysége megközelítését akadályozó módon, valamint a járdán a gyalogosok közlekedését akadályozó, a közúti forgalmat veszélyeztető, a közművek üzemeltetését akadályozó módon, illetve tűzoltó felvonulási területen teraszt létesíteni. A járda hasznos szélességeként legalább 1,5 méter gyalogossávot meg kell hagyni.

Természetesen a szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi és a szabályszegőket bírsággal sújtja (100.000-500.000 Ft közötti bírsággal és a kötelezettségek ismételt megszegése esetén max. 6 havi bezárással számolhat a szabálysértő azzal, hogy nem csak a bezárt üzletben, de másutt sem folytathat vendéglátói tevékenységet).

 

 1. Ha valaki kizárólag olyan sajtóterméket árusít vagy osztogat, amely a járványhelyzettel kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmaz, akkor neki nem kell közterület-használati hozzájárulást beszereznie (igaz ez a fülkére, pavilonra, épületre, üzletre, alkalmi és mozgóárusra is). Tilos viszont ezen tevékenység folytatása a kiemelt nemzeti emlékhelyen, közparkban, zöldterületen, úttesten, parkolóban, tömegközlekedési eszközök megállójában, épületek bejáratánál, tűzoltó felvonulási területen, valamint nem zavarhatja a gyalogos közlekedést és biztosítania kell a 1,5 méteres gyalogossáv meglétét. A szabályszegő 100.000-500.000 Ft közötti bírságra számíthat.

 

A határellenőrzést 2021.05.22-ig biztosan fenntartják.

 

Az óvodákban a 2021.03.08. nappal elrendelt rendkívüli szünet 2021.04.19. nappal megszüntetésre kerül, vagyis az óvodák most már a normál rend szerint működnek.

2021.04.19-től az általános iskolák alsó tagozataiban megszüntetésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, így az 1-4. évfolyamok ettől a naptól rendes munkarendben működnek. (A felső tagozat és a középiskolák 2021.05.09-ig maradnak digitális munkarendben, de a napközbeni felügyeletet számukra is biztosítani kell, ha a szülő igényli.)

Felnőttképzésben azok a komplex írásbeli szakmai vizsgák, melyek vizsgaidőpontjai 2021.04.12.-18. közötti napokra esnek, az eredetileg meghatározott időponthoz képest 14 nappal később megtarthatóak.

 

A SZÉP-kártyákat 2021.05.01-től 2021.12.31-ig az eredeti alszámlánál meghatározott tevékenységi körtől eltérő szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is fel lehet használni (tehát pl. a szálláshely alszámlán lévő összeget fel lehet használni vendéglátás vagy szabadidő szolgáltatásra is).

 

Megjelent a veszélyhelyzet során fenyegető fizetésképtelenséggel szembenéző vállalkozások reorganizációjáról szóló 179/2021. (IV.16.) Korm.rendelet, mely 2021.04.17-től 2021.05.22-ig hatályos (a 2021.05.22-ig megindított eljárásokat lefolytatják). A reorganizáció olyan, gazdasági szempontok szerint lefolytatott eljárás, melynek célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel továbbműködésének biztosítása. A rendelet értelmében fenyegető fizetésképtelenség az olyan helyzet, amelyben a vállalkozás vezetői előre látják vagy elvárható gondosság mellett látniuk kell, hogy a vállalkozás nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. Ezt az eljárást a Fővárosi Törvényszék folytatja le polgári nemperes eljárás keretében (a jogi képviselet kötelező), szakértőként pedig kizárólag a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. járhat el (természetesen megfelelő díjazás ellenében). A reorganizációs eljárással kapcsolatos adatok nem nyilvánosak, azokat csak az adott vállalkozás, a jogi képviselő, a reorganizációs szakértő és a reorganizációba bevont hitelező ismerheti meg. Az eljárás részletes szabályait ez a szép, hosszú rendelet tartalmazza.

 

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárására és felszámolási eljárására vonatkozóan a 180/2021. (IV.16.) Korm.rendelet és a 181/2021. (IV.16.) Korm.rendelet tartalmaz átmenetileg (a veszélyhelyzet ideje alatt) alkalmazandó szabályokat.

 

2021.04.12.

 

Április 9-én megjelent a Kormányrendelet az érettségi vizsgák szabályairól. E szerint nem lesz szóbeli érettségi. Azon tantárgyak és tanulók esetében azonban, ahol csak szóbeli vizsga lehet, azokat meg kell szervezni.

2021.04.19-én már csak a középiskolákban 9. osztálytól felfelé marad a digitális oktatás (a tervek szerint 2021.05.09-ig. Az általános iskolák és az óvodák 2021.04.19-én kinyitnak.

 

2021.06.08-tól a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsiróradíj nettó 2.474. Ft/óra. Ezt a jelzett dátum után indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

 

A médiaszolgáltatók (vagyis akik szerkesztői felelősséggel rendelkeznek a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért és meghatározzák annak összeállítását) közül a lineáris kereskedelmi jellegű, valamint a hatósági szerződéssel rendelkező kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatást nyújtók 2021.01.01-től a veszélyhelyzet megszűnésének napja szerinti negyedév végéig mentesülnek a negyedéves médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. Az I. negyedévre már megfizetett médiaszolgáltatási díját jóváírják az ez után fizetendő összegből. [165/2021. (IV.7.) Korm.rendelet]

 

A 104/2021. (III.5.) Kormányrendeletben és a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendeletben szereplő védelmi intézkedéseket ismét meghosszabbítják: 2021.04.19-ig, csakúgy, mint a határellenőrzést. Elméletileg az iskolák és az óvodák is eddig lesznek zárva (ügyelet biztosítása mellett). A most érvényes védelmi intézkedések tehát a következők:

– Közterületen és nyilvános helyeken a másik embertől (a közös háztartásban élők kivételével) lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

– A kijárási tilalom este 10 órától reggel 5 óráig érvényes. (Persze a már megszokottak szerint kutyát sétáltatni még mindig lehet a tilalom időszakában is, és a munkahelyre is el lehet menni, meg onnan haza is.)

– Tilos a közterületen, nyilvános helyeken való csoportosulás, gyülekezés, szinte mindennemű rendezvény, gyűlés megtartása, ideértve a kulturális eseményeket, sporteseményeket, magánrendezvényeket, a zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó eseményt is. (A vallási közösségek szertartásai, a magán- és családi rendezvények maximum 10 fő részvételével, temetés legfeljebb 50 fővel megtarthatóak, házasságkötés csak a legszűkebb családi körben tartható meg.)

– A sportrendezvényen nem vehetnek részt nézők, azokat zárt körülmények között kell megtartani.

– Lényegében mindenütt (közterületen, települések belterületén, utcán, üzletben, hivatalban, 5 főnél több ember benn léte esetén az irodákban, egészségügyi intézményben, stb.) kötelező a szájat és az orrot maszkkal eltakarni. (Ez nem vonatkozik a 6 éves kor alattiakra, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyekre.)

Egyéni szabadidős sporttevékenységet reggel 5 óra és este 10 óra között lehet folytatni külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületen – egyedül, vagy az egy háztartásban élőkkel együtt, de másoktól legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. Ezen sporttevékenység során nem kell maszkot viselni.

– A parkok, arborétumok és az erdők nyitva maradnak, látogathatóak (persze a védőtávolság betartásával, és – ha ez belterületen van és nem sportolunk ott, akkor – maszkban).

– Az üzletek nyitva lehetnek a normál nyitva tartási időben, de max. 5 órától 21.30-ig, ha a 2021.04.07-i bejegyzésem 3. pontjában szereplő szigorú előírásokat betartják. A gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás este 9.30 és reggel 5 között is nyitva tarthat.

– A vendéglátó üzletbe az elvitelre alkalmas ételek átvételének idejére lehet bemenni.

– A szálláshelyeken csak üzleti, gazdasági, oktatási célból érkező vendégek tartózkodhatnak, de nem látogathatják az ott lévő kaszinót, kártyatermet, fürdőt.

– A szabadidős létesítmények (pl. mozi, állatkert, játszóház, stb.) látogatása tilos. Persze van kivétel, mert a jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek, és sportlétesítményekben a versenyszerűen sportolók edzésen vagy sportrendezvényen részt vehetnek, valamint  a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények, közösségi színterek és integrált kulturális intézmények területére a felnőttképzésben vagy szakképzésben részt vevők és oktatóik bemehetnek.

A köznevelési intézmények (az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével), a felsőoktatási intézmények és a szakképző intézmények digitális munkarendben működnek, az óvodákban pedig rendkívüli szünet van érvényben azzal, hogy az óvodában és az általános iskolában a szülő kérelmére az intézményvezetőnek gondoskodnia kell a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről. A felnőttképzést is digitális eszköz segítségével vagy távoktatással kell megoldani, de felnőttképzésben vizsga nem szervezhető (a már meghirdetett vizsgát el kell halasztani). A kollégiumok az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

– Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján. Ezt a tevékenységet akár a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja. Forgalmazható termékek köre: napi fogyasztási cikk (élelmiszer is), vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék. Ha ezt a tevékenységet személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltató végzi, akkor neki az ezen szerződés alapján végzett tevékenysége során a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben [176/2015. (VII. 7.) Korm.rendelet] és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott előírásokat nem kell alkalmazni.

– A közigazgatás home office-ban történik, csak azokat a köztisztviselőket rendelik be a munkahelyre, akiket feltétlenül szükséges. Az otthoni munkavégzés alkalmazását kérik a gazdaság szereplőitől is (de nem teszik kötelezővé).

 

2021.04.07.

 

Mivel a tegnap késő délután megjelent belügyminiszteri rendelet megállapította, hogy beadásra került a kétmillió-ötszázezredik oltás, így mától a 144/2021. (III.27.) Korm.rendelet értelmében enyhítik a veszélyhelyzeti intézkedéseket.

 

2021.04.07-től 2021.05.22-ig tehát az alábbi szabályok érvényesek:

 

 1. A kijárási korlátozás este 10-től reggel 5-ig lesz érvényben (az eddigi este 8-tól reggel 5-ig helyett).

 

 1. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedéseket megszüntették, tehát kinyithat valamennyi személyes megjelentést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség és ott szolgáltatás is nyújtható. Vagyis a szolgáltatók – pl. fodrász, kozmetikus, könyvelőiroda, cipész, műkörmös, masszőr, stb. – újra fogadhatnak vendégeket/ügyfeleket. Persze a nyitva tartásnál figyelemmel kell lenniük a kijárási korlátozásra (este 10-re a vendégnek haza kell érnie), és ügyelniük kell a távolság lehetőség szerinti megtartására is.

Ugyanakkor a szálláshelyek továbbra is csak üzleti célból vehetők igénybe, valamint a jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek, sportlétesítmények használata csak a versenyszerűen sportolók számára edzés, sportrendezvény céljából megengedett. Zárva maradnak az állatkertek, kalandparkok, játszóházak, muzeális intézmények, könyvtárak, mozik is. Lényegében visszaáll a 2021.03.08. (nőnap) előtti állapot.

 

 1. Kivétel nélkül valamennyi üzlet nyitva lehet a normál nyitva tartási idejében, de max. 5 órától 21.30-ig, ha néhány szigorú előírást betart (ha ezt valaki nem vállalja, akkor továbbra is csak a dolgozók tartózkodhatnak az üzletben). Tehát a szabályok, melyek betartása mellett kinyithatnak a boltok a következők:

10 m2-enként egy vevő lehet az üzletben (vásárlótér mérete számít, de a 14 év alattiakat, a 65 év felettiek segítőjét és a fogyatékossággal élők segítőjét nem kell beleszámítani a létszámba). A 10 m2-nél kisebb üzletben egyszerre 1 vevő tartózkodhat. Ha a vásárlótér mérete nem egész szám, akkor a kerekítés szabályait kell alkalmazni (0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni). Tehát pl. egy 29,49 m2-es vásárlóterű üzletben 2 vevő, egy 29,5 m2-es vásárlóterű üzletben 3 vevő tartózkodhat egyszerre.

– A bejárat előtt, a nyitva tartási idő mellett, mindenki számára jól láthatóan ki kell írni, hogy egyszerre hány vevő lehet benn. A létszámkorlát betartásáról az üzlet vezetője köteles gondoskodni.

– A bejárat előtt várakozóknak – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot kell tartaniuk (ennek betartásáról is az üzlet vezetőjének kell gondoskodnia).

– Az üzletnek biztosítania kell a vásárlótérben a folyamatos kézfertőtlenítés lehetőségét, valamint a felületek, bevásárlókocsik, kosarak folyamatos fertőtlenítését is.

– A vásárlótérrel nem rendelkező üzletek akkor lehetnek nyitva, ha biztosítják, hogy a sorban állók egymástól a 1,5 méteres távolságot folyamatosan megtartsák (a közös háztartásban élők lehetnek közelebb is egymáshoz).

– A Kormány kéri a vásárlókat, hogy tartsák be a távolságtartási szabályt és csak addig legyenek benn a boltban, amíg ez elengedhetetlenül szükséges. Ezen kívül a közös háztartásban élők kivételével a közlekedés, üzleten, irodán kívüli helyiségek előtti várakozás közben kötelező a másik embertől minimum 1,5 méter távolságot tartani. Mivel ennek betartatása az üzlet vezetőjének a feladata, ezért senki se sértődjön meg, ha az üzlet alkalmazottja rászól, hogy álljon távolabb. Ugyanis ha ezt nem teszi meg – vagyis a várakozás közben a távolságtartási szabályokat nem tartják be -, akkor súlyos bírságot szabhatnak ki az üzletre (100.000 – 1.000.000 Ft közötti összegűt), valamint a szabályszegőre is (5.000 – 500.000 Ft közötti összegűt), sőt még akár 1 évre is bezárathatják a boltot (minimum 1 napra pedig biztosan bezáratják).

Az üzlet üzemeltetője/vezetője akkor mentesülhet a szankciók alól, ha a szabályszegőt felszólítja a távozásra, és ha az ennek nem tesz eleget, akkor kihívja a rendőrséget.

 

 1. A vendéglátó üzletek továbbra is csak elvitelre készíthetnek ételt, a helyben fogyasztás nem megengedett. A vendéglátó üzletben csak az ételek kiadása és szállítása érdekében szabad tartózkodni (no meg persze az ott dolgozók benn lehetnek).

 

Természetesen a fenti enyhítések nem befolyásolják az adó- és járulékkedvezményeket, valamint az ágazati bértámogatást sem: akinek ezek járnak áprilisra, azok meg is fogják kapni (legalábbis most még így van és bízom benne, hogy így is marad).

 

2021.04.06.

 

A szigorított védekezés idejét 2021.04.19-ig meghosszabbították (eredetileg 2021.04.05-ig tartott volna). Ennek lejárta után a bírósági tárgyalásokat személyes jelenléttel is meg lehet majd tartani.

A szigorított védekezésről 2021.03.16-án írtam részletesebben (végrehajtásról, bíróságokról, vagyonnyilatkozatokról szól). A 161/2021 (IV.2.) Korm.rendelet értelmében viszont a 2021. március havi adatszolgáltatást nem kell beadni és a MÁK ezen adatszolgáltatás tekintetében befizetési kötelezettséget sem állapíthat meg.

 

A 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet értelmében a költségvetési szerveknek bevételeik és kiadásaik várható alakulásáról évente 6 alkalommal (03., 06., 09., 10., 11., 12. hónapban) adatot kell szolgáltatniuk az elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

 

2021.03.29.

 

Az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben dolgozók védőoltásának biztosítása érdekében a dolgozók értesítést fognak kapni (a köznevelési intézményben dolgozók az Oktatási Hivataltól, a szakképző intézmények foglalkoztatottai az NSZFH-tól, a bölcsődék munkavállalói pedig a MÁK-tól). Ma éjfélig kell jelentkezniük az oltásért.

 

A 485/2020. (XI.10.) Korm.rendeletben szabályozott ágazati bértámogatást április hónapra is megkapja az, aki 2021.04.06-ig nem jelzi a kormányhivatal felé, hogy már nem akarja igénybe venni.

 

Az adókedvezmények 2021 áprilisára is járnak a rendeletben felsorolt tevékenységi kört tényleges főtevékenységként végzőknek. Ezek az adókedvezmények a következők:

– nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük a munkaviszonyban foglalkoztatottak, az egyéni és társas vállalkozók kivétje után;

– nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük;

– mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól (2021. I. negyedévére előleget sem kell fizetniük);

– nem kell KIVA-t fizetniük a személyi jellegű kifizetések összege után.

 

Mivel eddig még nem írtam le egységes szerkezetben (TEÁOR-szám sorrendben) a jogosultak TEÁOR-számait, így az alábbiakban szedem össze, melyek azok a tevékenységi körök, amik esetén az azt tényleges főtevékenységként végzők az adókedvezményeket igénybe vehetik.

 

TEÁOR szám

Megnevezés

Kedvezményezett hónapok

4719

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4743

Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4751

Textil-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4754

Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4759

Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4761

Könyv-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

476203

Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4763

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4764

Sportszer-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4765

Játék-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4771

Ruházat kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4772

Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

477601

Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4777

Óra-, ékszer-kiskereskedelem

2021.03. – 2021.04. hó

4778

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (kivéve a optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőket)

2021.03. – 2021.04. hó

4779

Használtcikk bolti kiskereskedelme

2021.03. – 2021.04. hó

4939

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (ha nem közszolgáltató és van közúti személyszállítási engedélye)

2020.11. – 2021.04. hó

5510

Szállodai szolgáltatás

2020.11. – 2021.04. hó

5520

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

2020.11. – 2021.04. hó

5530

Kempingszolgáltatás

2020.11. – 2021.04. hó

5590

Egyéb szálláshely szolgáltatás

2020.11. – 2021.04. hó

5610

Éttermi, mozgó vendéglátás

2020.11. – 2021.04. hó

5621

Rendezvényi étkeztetés

2020.11. – 2021.04. hó

5629

Egyéb vendéglátás (oktatási intézményben működő vállalkozások esetén)

2021.03. – 2021.04. hó

5630

Italszolgáltatás

2020.11. – 2021.04. hó

5914

Filmvetítés

2020.11. – 2021.04. hó

7722

Videokazetta, lemez kölcsönzése

2021.03. – 2021.04. hó

7729

Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (kivéve az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzőket)

2021.03. – 2021.04. hó

7911

Utazásközvetítés

2020.11. – 2021.04. hó

7912

Utazásszervezés

2020.11. – 2021.04. hó

7990

Egyéb foglalás

2021.03. – 2021.04. hó

8230

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

2020.11. – 2021.04. hó

8551

Sport és szabadidős képzés

2020.11. – 2021.04. hó

8553

Járművezetés oktatás

2021.03. – 2021.04. hó

8559

M.n.s. egyéb oktatás

2021.03. – 2021.04. hó

8560

Oktatást kiegészítő tevékenység

2021.03. – 2021.04. hó

9001

Előadó-művészet

2020.11. – 2021.04. hó

9002

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

2020.11. – 2021.04. hó

9004

Művészeti létesítmények működtetése

2020.11. – 2021.04. hó

9102

Múzeumi tevékenység

2020.11. – 2021.04. hó

9104

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

2020.11. – 2021.04. hó

9200

Szerencsejáték, fogadás (kivéve a totózó és a lottózó)

2021.03. – 2021.04. hó

9311

Sportlétesítmény működtetése

2020.11. – 2021.04. hó

9312

Sportegyesületi tevékenység

2020.11. – 2021.04. hó

9313

Testedzési szolgáltatás

2020.11. – 2021.04. hó

9319

Egyéb sporttevékenység

2020.11. – 2021.04. hó

9321

Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

2020.11. – 2021.04. hó

9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2020.11. – 2021.04. hó

9521

Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

2021.03. – 2021.04. hó

9523

Lábbeli, egyéb bőráru javítása

2021.03. – 2021.04. hó

9524

Bútor, lakberendezési tárgy javítása

2021.03. – 2021.04. hó

9525

Óra-, ékszerjavítás

2021.03. – 2021.04. hó

9529

Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (kivéve a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőket)

2021.03. – 2021.04. hó

9602

Fodrászat, szépségápolás

2021.03. – 2021.04. hó

9604

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (de csak ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.)

2020.11. – 2021.04. hó

9609

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

2021.03. – 2021.04. hó

 

Azok a kisadózók, akiknek a tevékenységi körei között a fent felsorolt tevékenységek valamelyike szerepel, mentesülnek a KATA megfizetése alól 2021. március és április hónapra.

 

Az 52/2021. (II.9.) Korm.rendelet szerinti bérleti díj megfizetése alóli mentesülést 2021 áprilisára is meghosszabbították (a részletes leírás a 2021.03.16-i bejegyzésemnél olvasható). A már megfizetett bérleti díjat a bérbeadó 2021.04.16-ig köteles visszafizetni.

 

A 104/2021. (III.5.) Kormányrendeletben és a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendeletben szereplő védelmi intézkedéseket (melyekről részletesen 2021.03.22-én írtam) ismét egy héttel, 2021.04.08-ig meghosszabbítják, csakúgy, mint a határellenőrzést. Ettől eltérően az iskolák és óvodák 2021.04.19-ig biztosan zárva maradnak (de az ügyelet megmarad), valamint ezen időpontig felnőttképzésben vizsga sem szervezhető.

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú gyógyszerigényt, gyógyászati segédeszköz– és orvostechnikai eszköz-igényt a kötelezett gyártónak egyéb vállalásait megelőzően – gyártókapacitása erejéig – kötelessége teljesíteni. Emiatt egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését következmények nélkül megtagadja, vele szemben kártalanítási igény nem érvényesíthető. A rendelet 2021.03.28-tól 2021.05.22-ig lesz hatályban.

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományában, a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél foglalkoztatottak esetében azok, aki a világjárvány következményeinek elhárításában részt vesznek, 2021.03. 28-tól az idei szabadságuk veszélyhelyzet idejére járó arányos részét 3 éven belül vehetik ki. Ez a szabadság pénzben nem váltható meg (kivéve ha megszűnik a foglalkoztatási jogviszony). A foglalkoztatónak ezt a szabadságot elkülönítetten kell nyilvántartania és a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül írásban kell tájékoztatnia a foglalkoztatottat ennek mértékéről és kiadásának rendjéről.

 

A SZÉP-kártyák fel nem használt összegére a pénzforgalmi szolgáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig nem számíthat fel díjat a 150/2021. (III.27.) Korm.rendelet értelmében. A 61. naptól kezdve felszámított díj mértékéről pedig a kártyabirtokost majd tájékoztatnia kell.

 

A köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési, döntési eljárásokat személyes megjelenést nem igénylő formában, elektronikus úton kell lefolytatni. A szavazáshoz szükséges feltételeket a nevelési-oktatási intézménynek kell biztosítania. A személyes megjelenést igénylő szavazások szigorú feltételek mellett tarthatók meg (egészségvédelmi előírások betartása, maszk viselése, létszámkorlát – max. 8 szavazó lehet a szavazóhelyiségben -, több nap alatt megtartott szavazás, szavazásra jogosultak előzetes értesítése) a 151/2021. (III.27.) Korm.rendelet értelmében.

 

A 152/2021. (III.27.) Korm.rendelet alapján 2021.03.28-tól 2021.05.22-ig a védelmi intézkedésekben résztvevő, a kinevezéstől eltérően foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottak 10.000,- Ft/nap illetménypótlékra jogosultak, ugyanakkor nem jogosultak az Mt. szerinti bérpótlékokra (vasárnapi, éjszakai, műszak-, rendkívüli munkaidőre járó pótlékra), valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXXIV. tv. szerinti ügyeleti, készenléti, éjszakai, műszak- és túlórapótlékra sem.

 

Az Agrárkamarának (legújabb nevén: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, röviden: NAK) eredetileg 2021.03.31-ig kellett volna nyilatkozattételre felszólítania a mezőgazdasági tevékenységet 2020.12.31-ig egyéni vállalkozóként végzőket. Ezt a határidőt most módosították: a veszélyhelyzet megszűnése időpontjáig küldhetik el ezt a felszólítást az érintetteknek. A támogatások igénybevételének elektronikus ügyintézéséhez 2021.03.28-tól 2021.05.22-ig a NAK munkatársai segítséget nyújtanak: az ügyfél meghatalmazást adhat valamelyiküknek a kérelem benyújtására, így a támogatási kérelem benyújtásához nem kell személyesen megjelennie a Kamaránál. A meghatalmazott a kérelem benyújtásáért felel, a tartalmi megfelelőségért nem.

 

2021.03.28. és 2021.04.05. között az MNBtv. szerinti Pénzügyi Békéltető Testület írásban folytatja le eljárásait. Ha a kérelmező ehhez nem járul hozzá, akkor az eljárás szünetel (ez az időszak az eljárási határidőbe sem számít bele).

 

Ha a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház kijelölése a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a kijelölés hatálya visszavonásig, de max. egy évvel nyilvános pályázat kiírása nélkül meghosszabbodik.

 

Rendelet született a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról is. A 144/2021. (III.27.) Korm.rendelet előírásai szerint ha majd egyszer valamikor a kettőmillió-ötszázezredik védőoltás első dózisát beadják valakinek, akkor másnaptól (a mai tervek szerint):

– a kijárási korlátozás este 10-től reggel 5-ig lesz érvényben;

– a szolgáltatók újra kinyithatnak majd;

– a személyes megjelentést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek is kinyithatnak és szolgáltatást is nyújthatnak majd;

– valamennyi üzlet 5 órától 21.30-ig nyitva lehet majd (de csak szigorú előírások betartása esetén, melyeket mindjárt részletezek);

– a vendéglátó üzletek továbbra is csak elvitelre készíthetnek ételt, a helyben fogyasztás nem lesz megengedett;

Az üzleteknek az alábbi óvintézkedéseket kell majd betartaniuk ahhoz, hogy nyitva lehessenek:

– 10 m2-enként csak egy vevő lehet az üzletben (vásárlótér mérete számít, de a 14 év alattiakat, a 65 év felettiek segítőjét és a fogyatékossággal élők segítőjét nem kell beleszámítani a létszámba).

– A bejárat előtt, a nyitva tartási idő mellett, mindenki számára jól láthatóan ki kell írni, hogy egyszerre hány vevő lehet benn. A létszámkorlát betartásáról az üzlet vezetője köteles gondoskodni.

– A bejárat előtt várakozóknak – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot kell tartaniuk (ennek betartását is az üzlet vezetőjének kell biztosítani).

– Az üzletnek biztosítania kell a vásárlótérben a folyamatos kézfertőtlenítés lehetőségét, a felületek, bevásárlókocsik, kosarak fertőtlenítését is.

– A vásárlótérrel nem rendelkező üzletek akkor lehetnek nyitva, ha biztosítják, hogy a sorban állók egymástól a 1,5 méteres távolságot folyamatosan megtartsák (a közös háztartásban élők lehetnek közelebb is egymáshoz).

 

Igaz, hogy ez egy rendelet, de azért még senki ne élje túlzottan bele magát, mert még változhat!

 

2021.03.27-től módosították (emelték) a nyugellátások megállapításának valorizációs szorzószámait, melyet a 141/2021. (III.24.) Korm.rendelet tartalmaz.

 

2021.03.25-től lép életbe az a rendelkezés, mely szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) maradványának teljes összege felhasználható a veszélyhelyzetből eredő, a kulturális ágazatot érintő hátrányos következmények enyhítése érdekében kulturális támogatási célokra. A támogatási célokat és a kedvezményezetteket a Kormány egyedi döntésével határozhatja meg.

 

2021.03.24-én lépett hatályba az a rendelkezés, mely szerint a digitális oktatással érintett családok 2021.04.08-ig jelezhetik internetszolgáltatójuk felé, hogy szeretnék igénybe venni az ingyenes internetszolgáltatást. Így most már ötször 30 napra jár ingyenesen az internet az érintett családoknak (középiskolásoknak), március és április hónapra pedig az általános iskolásoknak is. A szolgáltató a jelzés alapján 2021.10.31-ig jóváírja a kedvezményt. A bejelentést most már csak egyszer kell megtenni az internetszolgáltató felé, ugyanis a tárgyhónapot megelőző igénybejelentés a következő hónapokra vonatkozó kedvezmény igénybevételére mindaddig jogosít, amíg a jogszabály érvényben marad.

 

2021.03.22.

 

A 104/2021. (III.5.) Kormányrendeletben szereplő védelmi intézkedéseket egy héttel, 2021.03.29-ig meghosszabbítják. Tehát az alábbi intézkedések még egy héttel (de szerintem inkább több héttel) tovább érvényesek:

– Közterületen és nyilvános helyeken a másik embertől (a közös háztartásban élők kivételével) lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Települések belterületén, utcán és közterületen kötelező a szájat és az orrot maszkkal eltakarni. (Ez nem vonatkozik a 6 éves kor alattiakra, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyekre.)

Egyéni szabadidős sporttevékenységet reggel 5 óra és este 8 óra között lehet folytatni külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületen – egyedül, vagy az egy háztartásban élőkkel együtt, de másoktól legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. Ezen sporttevékenység során nem kell maszkot viselni.

– A parkok, arborétumok és az erdők nyitva maradnak, látogathatóak (persze a védőtávolság betartásával, és – ha ez belterületen van és nem sportolunk ott, akkor – maszkban).

– A kiskereskedelmi üzleteknek zárva kell tartaniuk, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak benn, a nagykereskedők viszont nyitva lehetnek. Természetesen a kiskereskedelemben is vannak kivételek, ugyanis reggel 5 és este 7 között a vásárlók is bemehetnek a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletbe, a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb üzletbe, a munkavégzéshez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletbe, állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletbe, mezőgazdasági üzletbe, kertészeti árudába, faiskolába, gyógyszertárba, gyógyászati segédeszközt, optikai és látszerészeti eszközt forgalmazó üzletbe, állatgyógyszertárba, üzemanyagtöltő állomásra, dohányboltba, újságoshoz, piacra, helyi termelői piacra.

– A vendéglátó üzletbe az elvitelre alkalmas ételek átvételének idejére lehet bemenni.

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, ezekben a helyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. Persze itt is vannak kivételek, ugyanis továbbra is be lehet menni a pénzintézetekbe, a közlekedési és szállítási szolgáltatást nyújtók helyiségeibe, a magánegészségügyi és a szociális szolgáltatókhoz, postára, csomagküldő és házhozszállítási szolgáltatást végzők helyiségeibe, totózóba, lottózóba, járműszervizekbe, mezőgazdasági és iparigép-, háztartásigép-szervizekbe, épületgépészeti, informatikai, kommunikációseszköz-javítási, temetkezési, állat-egészségügyi, állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi, élelmiszer-feldolgozási, közétkeztetési, állattenyésztési szolgáltatást nyújtókhoz, ügyvédi irodákba, biztonsági, épületüzemeltetési és irodai szolgáltatást nyújtókhoz, jármű- és gépkölcsönzőkbe, mosási és tisztítási szolgáltatást nyújtók helyiségeibe.

– A szálláshelyekre az eddig érvényben lévő szabályok (üzleti, gazdasági, oktatási célból érkező vendégek tartózkodhatnak ott) továbbra is érvényesek.

– A jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek, és sportlétesítmények is az eddigi rend szerint lehetnek nyitva, vagyis a versenyszerűen sportolók ott edzésen vagy sportrendezvényen részt vehetnek.

– A közigazgatás home office-ban történik, csak azokat a köztisztviselőket rendelik be a munkahelyre, akiket feltétlenül szükséges. Az otthoni munkavégzés alkalmazását kérik a gazdaság szereplőitől is (de nem teszik kötelezővé).

 

2021.04.07-ig a köznevelési intézmények (az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével) és a szakképző intézmények digitális munkarendben működnek, az óvodákban pedig rendkívüli szünet van érvényben (de ezekben ügyeletet tartanak). A felnőttképzést is digitális eszköz segítségével vagy távoktatással kell megoldani, de felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. A kollégiumok az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

 

– A határellenőrzés visszaállítását is meghosszabbították 2021.03.22-ig.

 

A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet hatályát is meghosszabbították 2021.03.22-ig. De – ha csak valami csoda nem történik – az alábbi rendelkezések minimum 2021.05.23-ig lesznek hatályban:

Maszkviselés: az orrot és a szájat maszkkal kell eltakarni a tömegközlekedési eszközön (kivéve a zárt vezetőülésben lévő sofőrt), azok várótermeiben; az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során (kivéve azt a – nem eladótérben és nem a raktárban lévő – helyiséget, melyet kijelöltek arra, hogy ott a dolgozók a munkaközi szünetben nem kötelesek maszkot viselni); a bevásárlóközpont területén (kivéve az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területét); a közigazgatási szervek, posták ügyfélterében; minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben; vendéglátó üzletben (akkor is, ha csak az ételért ugrunk be); egészségügyi intézmény területén mindenki (kivéve a kórtermében tartózkodó beteget); szociális intézményben az ott dolgozóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, valamint az ellátottaknak a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint.

Kijárási tilalom van este 8 óra és reggel 5 óra között. Ebben az idősávban csak egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal; munkavégzés céljából; munkavégzés helyére, illetve onnan haza történő közlekedés céljából; versenyszerűen sportolóknak edzésen, sportrendezvényen való részvétel, illetve oda utazás vagy onnan haza utazás céljából (a munkavégzéssel és a sportolással kapcsolatos igazolást kérik); a lakóhely 500 méteres körzetében történő kutyasétáltatás miatt lehet az utcán tartózkodni.

Az üzletek reggel 5 órától este 7 óráig lehetnek nyitva. Csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ott az ezen kívüli időszakban (vagyis este 7 és reggel 5 között). Kivéve a gyógyszertárat, a benzinkutat és a vendéglátó üzletet, mert ezek normál rend szerint nyitva tarthatnak.

Rendezvények, szertartások, gyülekezés: Tilos a közterületen, nyilvános helyeken való csoportosulás, gyülekezés;, szinte mindennemű rendezvény, gyűlés megtartása, ideértve a kulturális eseményeket, sporteseményeket, magánrendezvényeket, a zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó eseményt is. (A vallási közösségek szertartásai, a magán- és családi rendezvények maximum 10 fő részvételével, temetés legfeljebb 50 fővel megtarthatóak.)

Sportolás, mérkőzések: a mérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani, az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett közterületen, nyilvános helyen, szabadtéri sportpályákon. Tilos viszont a csapatsportok (különösen labdarúgás, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, röplabda) gyakorlása. De ez a rendelkezés nem vonatkozik a versenyszerűen sportolók edzéseire.

– A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján. Ezt a tevékenységet akár a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja. Forgalmazható termékek köre: napi fogyasztási cikk (élelmiszer is), vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék. Bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem is, de nekik nem kell szerződést kötniük vendéglátó üzlettel vagy bolttal. Ha ezt a tevékenységet személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltató végzi, akkor neki az ezen szerződés alapján végzett tevékenysége során a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben [176/2015. (VII. 7.) Korm.rendelet] és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott előírásokat nem kell alkalmazni.

 

A MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága 2021.03.19-től egyezteti a nyugdíjasok adatait a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAKl), hogy a pontatlanságokat kiszűrjék. A NEAK ez alapján értesíti levélben, telefonon vagy más elektronikus eszközön keresztül a nyugdíjasokat az oltás rendjéről.

 

Több kisvállalkozót érdekelhet az újraindítási gyorskölcsön (GINOP-9.1.1-21). Az ezzel kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mukodo/hitel/kamatmentes-ujrainditasi-gyorskolcson-hitelprogram-t199-p199

 

 

2021.03.16.

 

A gyedre, a gyesre és a gyetre fennálló jogosultságot – ha esetleg lejárna – 2021.04.07-ig meghosszabbítják kivéve, ha a gyedre vagy a gyesre jogosult annak megszüntetését kéri. Nagyszülői ellátás esetén 2021.04.07-ig nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli-e.

 

Módosították az iparűzési adó mértékének csökkentése miatt keletkező támogatás támogatástartalmának szabályait (támogatástartalom: az eredeti helyi adó és az 1 %-os ipa közötti különbség). E szerint a 2021. évi támogatástartalmat az önkormányzati adóhatóság az adóbevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig visszaigazolja. Ha a vállalkozó az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra ágazatban is folytat tevékenységet, akkor az egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát az ezekből elért árbevétel arányában kell megállapítani. Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot 10 évig meg kell őrizni.

 

Megjelent a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság (lánykori nevén munkaügyi hatóság) tevékenységéről szóló 115/2021. (III.10.) Korm.rendelet, melyben a munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatban többek között arról rendelkeznek, hogy a foglalkoztatónak kell bizonyítania az ellenérték hiányát, valamint azt, hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés nem a munkaviszony leplezésére irányul. A munkaügyi bírságra (melynek legkisebb összege 30.000,- Ft), a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeire vonatkozóan is részletes szabályokat tartalmaz ez a 2021.03.11-től hatályos rendelet.

 

Módosították azon államok listáját, ahonnan gazdasági vagy üzleti céllal korlátozás nélkül beléphetnek az ottani állampolgárok Magyarországra, illetve ahonnan a magyar állampolgárok korlátozás nélkül hazajöhetnek. Ennek figyelembevételével tehát a következő országokra érvényes a korlátozás alóli mentesség 2021.03.12-től: EU tagállamok, EGT államok vagy azzal azonos jogállású államok, EU tagjelölt államok, Egyesült Királyság, USA, Azerbajdzsán, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Georgia, India, Indonézia, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Koreai Köztársaság, Oroszország, Szingapúr, Törökország, Ukrajna, Üzbegisztán.

 

Ismétlésképpen nézzük, melyek a legfontosabb, most hatályban lévő intézkedések!

 

A 104/2021. (III.5.) Korm.rendelet alapján 2021.03.08-tól szigorításokat vezettek be, melyek jelen állás szerint 2021.03.22-ig érvényesek:

 

– Közterületen és nyilvános helyeken a másik embertől (a közös háztartásban élők kivételével) lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 

Települések belterületén, utcán és közterületen kötelező a szájat és az orrot maszkkal eltakarni. Ez nem vonatkozik a 6 éves kor alattiakra, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyekre.

 

Egyéni szabadidős sporttevékenységet reggel 5 óra és este 8 óra között lehet folytatni külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületen – egyedül, vagy az egy háztartásban élőkkel együtt, de másoktól legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. Ezen sporttevékenység során nem kell maszkot viselni.

 

– A parkok, arborétumok és az erdők nyitva maradnak, látogathatóak (persze a védőtávolság betartásával, és – ha ez belterületen van és nem sportolunk ott, akkor – maszkban).

 

– A kiskereskedelmi üzleteknek zárva kell tartaniuk, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak benn. Most már a játékkaszinók és kártyatermek sem nyithatnak ki. A nagykereskedők viszont nyitva lehetnek. Természetesen a kiskereskedelemben is vannak kivételek, ugyanis reggel 5 és este 7 között a vásárlók is bemehetnek az alábbi üzlettípusokba:

= napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletbe;

= napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb üzletbe (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító boltok);

= a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletbe (így különösen a járművet, gépet, alkatrészt, építőanyagot, eszközöket árusító boltok), viszont nem lehet bemenni a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletekbe;

= állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletbe;

= mezőgazdasági üzletbe (ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat);

= kertészeti árudába, faiskolába;

= gyógyszertárba, gyógyászati segédeszközt, optikai és látszerészeti eszközt forgalmazó üzletbe, állatgyógyszertárba;

= üzemanyagtöltő állomásra;

= dohányboltba;

= újságoshoz;

= piacra, helyi termelői piacra, az ott található kötelezően bezárt üzletek kivételével (amiket azért kell bezárni, mert a fenti felsorolásban nem szerepelnek).

 

– Továbbra is be lehet menni a vendéglátó üzletbe arra az időre, amíg az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében ez szükséges.

 

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, ezekben a helyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. Persze itt is vannak kivételek, ugyanis továbbra is be lehet menni az alábbi szolgáltatást nyújtó helyszínekre:

 1. pénzügyi szolgáltatások (pl. bank, lízingcég);
 2. közlekedési és szállítási szolgáltatás (pl. buszpályaudvar, futárszolgálatok irodái);
 3. magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést is (pl. orvosok, optikusok);
 4. szociális szolgáltatás (pl. falu- és tanyagondnok, családsegítő, pszichiátriai alapellátás, rehab. intézmény, hajléktalanszálló);
 5. postai, csomagküldő és házhozszállítási szolgáltatás (pl. posta, csomagátvételi pontok);
 6. totózó és lottózó;
 7. járműszerviz, mezőgazdasági és iparigép-, háztartásigép-szerviz, épületgépészeti szolgáltatás (pl. gépjavítóműhelyek, gázszerelő, vízszerelő, klímaszerelő, fűtésszerelő helyiségei);
 8. informatikai, kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás (pl. számítógépszerviz, telefonszerviz);
 9. temetkezési szolgáltatás;
 10. állat-egészségügyi szolgáltatás;
 11. állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás;
 12. élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás (pl. hűtőház, vágóhíd);
 13. közétkeztetési szolgáltatás;
 14. állattenyésztési szolgáltatás (pl. inszeminátorok, ketrectisztítók, nyájterelők, birkanyírók, állatgondozók irodái);
 15. ügyvédi szolgáltatás;
 16. biztonsági szolgáltatás (pl. pénzszállítók, távfelügyelők irodái);
 17. épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás (pl. takarítók, karbantartók, fénymásolók, dokumentumszerkesztők, titkársági tevékenységet végzők helyiségei);
 18. járműkölcsönzési és gépkölcsönzési szolgáltatás;
 19. mosási és tisztítási szolgáltatás (pl. mosoda, autómosó).

 

– A szálláshelyekre az eddig érvényben lévő szabályok (üzleti, gazdasági, oktatási célból érkező vendégek ott tartózkodhatnak) továbbra is érvényesek azzal, hogy a szálláshelyen lévő kaszinóba, kártyaterembe már nem lehet bemenni.

 

– A jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek, és sportlétesítmények is az eddigi rend szerint lehetnek nyitva, vagyis a versenyszerűen sportolók ott edzésen vagy sportrendezvényen részt vehetnek.

 

2021.03.08-tól 2021.04.07-ig a köznevelési intézmények (az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével) és a szakképző intézmények digitális munkarendben működnek, az óvodákban pedig rendkívüli szünet van érvényben azzal, hogy az óvodában és az általános iskolában a szülő kérelmére az intézményvezetőnek gondoskodnia kell a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről. A felnőttképzést is digitális eszköz segítségével vagy távoktatással kell megoldani, de felnőttképzésben vizsga nem szervezhető (a már meghirdetett vizsgát el kell halasztani). A kollégiumok az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

 

Adókedvezmény, ágazati bértámogatás

 

Akik eddig kedvezményben részesültek, azok továbbra is kapják azt (kissé kibővítve).

 1. március hónapra vonatkozóan viszont még több vállalkozásnak nem kell

szociális hozzájárulási adót fizetniük a munkaviszonyban foglalkoztatottak után,

szakképzési hozzájárulást fizetniük;

rehabilitációs hozzájárulást fizetniük;

KIVA-t fizetniük a személyi jellegű kifizetések összege után és

– a bruttó bér 50 %-át kérhetik ágazati bértámogatásként.

 

Ezen kívül a valamelyik kedvezményezett tevékenységet tényleges főtevékenységként végző egyéni és társas vállalkozók is mentesülnek 2021. március hónapra saját maguk után a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól.

 

A 2021. március hónapban a kedvezményezetti körbe kerülő tevékenységek (ha azt főtevékenységként végzik) a következők:

TEÁOR 4719             Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

TEÁOR 4743             Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

TEÁOR 4751             Textil-kiskereskedelem

TEÁOR 4754             Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

TEÁOR 4759             Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

TEÁOR 4761             Könyv-kiskereskedelem

TEÁOR 476203         Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem

TEÁOR 4763             Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

TEÁOR 4764             Sportszer-kiskereskedelem

TEÁOR 4765             Játék-kiskereskedelem

TEÁOR 4771             Ruházat kiskereskedelem

TEÁOR 4772             Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

TEÁOR 477601         Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem

TEÁOR 4777             Óra-, ékszer-kiskereskedelem

TEÁOR 4778             Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (kivéve a optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőket)

TEÁOR 4779             Használtcikk bolti kiskereskedelme

TEÁOR 5629             Egyéb vendéglátás (oktatási intézményben működő vállalkozások esetén)

TEÁOR 7722             Videokazetta, lemez kölcsönzése

TEÁOR 7729             Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (kivéve az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzőket)

TEÁOR 7990             Egyéb foglalás

TEÁOR 8553             Járművezetés oktatás

TEÁOR 8559             M.n.s. egyéb oktatás

TEÁOR 8560             Oktatást kiegészítő tevékenység

TEÁOR 9200             Szerencsejáték, fogadás (kivéve a totózó és a lottózó)

TEÁOR 9521             Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

TEÁOR 9523             Lábbeli, egyéb bőráru javítása

TEÁOR 9524             Bútor, lakberendezési tárgy javítása

TEÁOR 9525             Óra-, ékszerjavítás

TEÁOR 9529             Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (kivéve a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőket)

TEÁOR 9602             Fodrászat, szépségápolás

TEÁOR 9609             M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

 

Az ő esetükben is a 2020.05.-2020.10. hónap bevételét kell figyelembe venni a ténylegesen végzett főtevékenység megállapításánál. Ez azért fontos, mert a kedvezményt az veheti igénybe, akinek a kedvezményezetti TEÁOR számba tartozik a tényleges főtevékenysége. Tényleges főtevékenység: az a tevékenység, amelyből a kifizetőnek 2020.05.-2020.10. hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 %-a származott.

 

A már korábban kedvezményezetti körbe bekerült, és ezáltal 2020 novembere óta adókedvezményt érvényesíthetők TEÁOR számai az alábbiak:

TEÁOR 4939             M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (ha nem közszolgáltató és van közúti személyszállítási engedélye)

TEÁOR 5510             Szállodai szolgáltatás

TEÁOR 5520             Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR 5530             Kempingszolgáltatás

TEÁOR 5590             Egyéb szálláshely szolgáltatás

TEÁOR 5610             Éttermi, mozgó vendéglátás

TEÁOR 5621             Rendezvényi étkeztetés

TEÁOR 5630             Italszolgáltatás

TEÁOR 5914             Filmvetítés

TEÁOR 7911             Utazásközvetítés

TEÁOR 7912             Utazásszervezés

TEÁOR 8230             Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR 8551             Sport és szabadidős képzés

TEÁOR 9001             Előadó-művészet

TEÁOR 9002             Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

TEÁOR 9004             Művészeti létesítmények működtetése

TEÁOR 9102             Múzeumi tevékenység

TEÁOR 9104             Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

TEÁOR 9311             Sportlétesítmény működtetése

TEÁOR 9312             Sportegyesületi tevékenység

TEÁOR 9313             Testedzési szolgáltatás

TEÁOR 9319             Egyéb sporttevékenység

TEÁOR 9321             Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

TEÁOR 9329             M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

TEÁOR 9604             Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (de csak ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.)

 

Továbbra is feltétele az adókedvezmény igénybevételének, hogy a munkavállaló kifizeti dolgozója részére a bért, a munkaviszonyt felmondással nem szünteti meg a kedvezményes időszakban, nyilatkozik a járulékbevallásban, hogy a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna. Ne felejtsük el azt sem, hogy az ezzel kapcsolatos iratokat 10 évig meg kell őrizni!

 

Márciusra már az újonnan bekerült tevékenységi kört tényleges főtevékenységként végzők is kérhetik az ágazati bértámogatást. Akik már eddig is kapták, azoknak nem kell újra kérvényezniük, a korábban benyújtott kérelmek érvényesek márciusra is. Mindegyiküknek igazolniuk kell azonban majd a támogatás utolsó napját követő második hónap végéig a támogatásra való jogosultságot, így tehát az ágazati bértámogatás egyelőre támogatási előlegnek minősül. A bértámogatás iránti kérelmet az alábbi linken lehet benyújtani:

https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program

 

Aki 2021 februárjában már kisadózó volt, és a tevékenységi körei között februárban már szerepelt (nem feltétlenül főtevékenységként) valamelyik kedvezményezett TEÁOR szám, annak 2021. március hónapra nem kell KATA-t fizetnie, és a tavalyi évhez hasonlóan most sem csökkenti a KATA-keretet, valamint a tb-ellátások alapját a mentesülés. A KATA-t azoknak törli automatikusan a NAV, akiknek a tevékenységi körei között szerepel valamelyik az alábbiak közül:

TEÁOR 4719             Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

TEÁOR 4743             Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

TEÁOR 4751             Textil-kiskereskedelem

TEÁOR 4754             Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

TEÁOR 4759             Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

TEÁOR 4761             Könyv-kiskereskedelem

TEÁOR 476203         Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem

TEÁOR 4763             Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

TEÁOR 4764             Sportszer-kiskereskedelem

TEÁOR 4765             Játék-kiskereskedelem

TEÁOR 4771             Ruházat kiskereskedelem

TEÁOR 4772             Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

TEÁOR 477601         Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem

TEÁOR 4777             Óra-, ékszer-kiskereskedelem

TEÁOR 4778             Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (kivéve a optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőket)

TEÁOR 4779             Használtcikk bolti kiskereskedelme

TEÁOR 4939             M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

TEÁOR 5510             Szállodai szolgáltatás

TEÁOR 5520             Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR 5530             Kempingszolgáltatás

TEÁOR 5590             Egyéb szálláshely szolgáltatás

TEÁOR 5610             Éttermi, mozgó vendéglátás

TEÁOR 5621             Rendezvényi étkeztetés

TEÁOR 5629             Egyéb vendéglátás (oktatási intézményben működő vállalkozások esetén)

TEÁOR 5630             Italszolgáltatás

TEÁOR 5914             Filmvetítés

TEÁOR 7722             Videokazetta, lemez kölcsönzése

TEÁOR 7729             Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (kivéve az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzőket)

TEÁOR 7911             Utazásközvetítés

TEÁOR 7912             Utazásszervezés

TEÁOR 7990             Egyéb foglalás

TEÁOR 8230             Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR 8551             Sport és szabadidős képzés

TEÁOR 8553             Járművezetés oktatás

TEÁOR 8559             M.n.s. egyéb oktatás

TEÁOR 8560             Oktatást kiegészítő tevékenység

TEÁOR 9001             Előadó-művészet

TEÁOR 9002             Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

TEÁOR 9004             Művészeti létesítmények működtetése

TEÁOR 9102             Múzeumi tevékenység

TEÁOR 9104             Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

TEÁOR 9200             Szerencsejáték, fogadás (kivéve a totózó és a lottózó)

TEÁOR 9311             Sportlétesítmény működtetése

TEÁOR 9312             Sportegyesületi tevékenység

TEÁOR 9313             Testedzési szolgáltatás

TEÁOR 9319             Egyéb sporttevékenység

TEÁOR 9321             Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

TEÁOR 9329             M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

TEÁOR 9521             Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

TEÁOR 9523             Lábbeli, egyéb bőráru javítása

TEÁOR 9524             Bútor, lakberendezési tárgy javítása

TEÁOR 9525             Óra-, ékszerjavítás

TEÁOR 9529             Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (kivéve a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőket)

TEÁOR 9602             Fodrászat, szépségápolás

TEÁOR 9604             Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

TEÁOR 9609             M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

 

– Az ingyenes internethozzáférést 2021. március hónapra az általános iskolában jogviszonyban lévők is igénybe vehetik (egyszer 30 napra). Azoknak, akik a köznevelésben és a szakképzésben nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban nappali képzésben digitális oktatásban vesznek részt, már 2020.11.15. óta ingyenes az internet, ha ezt kérik az internetszolgáltatótól.

 

Az 52/2021. (II.9.) Korm.rendeletben határozták meg, hogy mely tevékenységet végzőknek nem kell bérleti díjat fizetniük, ha az államtól, az önkormányzattól, vagy ezek gazdasági társaságaitól bérelik a helyiséget. Ez a kör most bővül, ugyanis azoknak, akik élő bérleti szerződéssel rendelkeznek és 2021.03.03-án az alábbi tevékenységeket végezték, nem kell 2021. március hónapra bérleti díjat fizetniük (ha már kifizették, akkor pedig 2021.03.16-ig vissza kell kapniuk):

TEÁOR 4719             iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,

TEÁOR 4743             audio-, videoberendezés kiskereskedelem,

TEÁOR 4751             textil-kiskereskedelem,

TEÁOR 4754             villamos háztartási készülék kiskereskedelem,

TEÁOR 4759             bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,

TEÁOR 4761             könyv-kiskereskedelem,

TEÁOR 476203         papíráru-kiskereskedelem,

TEÁOR 4763             zene-, videofelvétel kiskereskedelem,

TEÁOR 4764             sportszer-kiskereskedelem,

TEÁOR 4765             játék-kiskereskedelem,

TEÁOR 4771             ruházat kiskereskedelem,

TEÁOR 4772             lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,

TEÁOR 477601         virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,

TEÁOR 4777             óra-, ékszer-kiskereskedelem,

TEÁOR 4778             egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem (kivéve az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatók),

TEÁOR 4779             használtcikk bolti kiskereskedelem,

TEÁOR 5629             oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,

TEÁOR 7722             videokazetta, lemez kölcsönzése,

TEÁOR 7729             egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (kivéve az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzőket),

TEÁOR 7990             egyéb foglalás,

TEÁOR 8553             járművezetés oktatás,

TEÁOR 8559             m.n.s. egyéb oktatás,

TEÁOR 8560             oktatást kiegészítő tevékenység,

TEÁOR 9200             szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,

TEÁOR 9521             szórakoztatóelektronikai cikk javítása,

TEÁOR 9523             lábbeli, egyéb bőráru javítása,

TEÁOR 9524             bútor, lakberendezési tárgy javítása,

TEÁOR 9525             óra-, ékszerjavítás,

TEÁOR 9529             egyéb személyi, háztartási cikk javítása (kivéve a kerékpárok javítását tényleges főtevékenységként folytatókat),

TEÁOR 9602             fodrászat, szépségápolás,

TEÁOR 9609             m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.

 

Újabb fogalommal ismerkedhetünk meg, ez pedig a „szigorított védekezés ideje”. Ez a 2021.03.08.-2021.04.05. közötti időszakot foglalja magába. Fontosabb rendelkezések a szigorított védekezés idején:

– Ezen időszak a kézbesítési kifogás, a mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének határidejébe nem számít bele.

– Az ezen időszakban lejáró vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje a szigorított védekezés megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

– Végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor (nem mehetnek ki lefoglalni a végrehajtók), majd csak a szigorított védekezés megszűnését követő 15. naptól.

– Hagyományos árverés, helyszíni eljárás, kilakoltatás sem lehetséges.

– Szünetel a gyermekek külföldön élő személy részére történő átadása.

– Nem lehet végrehajtási rendbírsággal sújtani azt, aki a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.

– Nem lehet szóban beadványt előterjeszteni a közjegyzőnél.

– Szünetel a személyes ügyfélfogadás a bírósági kezelőirodákon.

– A bíróság elnöke elrendelheti, hogy a bíró munkáját csak a tárgyalás vagy a nyilvános ülés ideje alatt végezze a bíróságon.

– Cégkivonatot is csak postai vagy elektronikus úton lehet lekérni, személyesen nem.

– Hagyatéki tárgyalást nem lehet kitűzni. A már kitűzött tárgyalást lehetőség szerint elektronikus eszközökkel kell megtartani (ha ez nem lehetséges, akkor a tárgyalást el kell halasztani). A hagyaték tárgyalás megtartása nélkül is átadható, ha nincs végintézkedés.

– A bíróság tárgyaláson kívül jár el, ítéletet is tárgyaláson kívül hoz. Tárgyalást, nyilvános ülést 2021.04.05. utáni időpontra lehet kitűzni.

 

A 100/2021. (II.27.) Korm.rendelet értelmében 2021.03.01-től megváltozik a Munkaügyi Központtól kapható támogatások köre. Ezentúl az alábbi támogatások lesznek:

– A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásához a foglalkoztató a jogviszony első 4 hónapjára a munkavállaló bére 50 %-ának megfelelő összegű bértámogatást kaphat, e mellett a munkavállaló a jogviszony első 6 hónapjára a minimálbér 30 %-ának megfelelő összegű (50.220,- Ft) bérkiegészítést kaphat. Ha a munkaviszony 6 hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel szűnik meg, akkor a bértámogatást vissza kell fizetni.

– A csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó támogatás: a foglalkoztató a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottanként a bér 50 %-ának megfelelő összegű bértámogatást kaphat 3 hónapig.

Bértámogatás: a foglalkoztatott munkahelyének megtartása érdekében vagy új munkahelyek teremtéséhez a foglalkoztatott bérének max. 100 %-át kaphatja a foglalkoztató a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint.

Mobilitási támogatás: a minimálbér 70 %-ának megfelelő összegű  (117.180,- Ft) lakhatási támogatást kaphat az álláskereső, ha az állandó lakhelyétől legalább 60 km-re lévő településen dolgozik. Ha ennél közelebb, de eltérő településen dolgozik, akkor a lakóhelye és a munkavégzés helye közötti távolság minden 10 km-e után a minimálbér 5 %-ának megfelelő összegű (max. 6 x 8.859,- Ft) havi utazási támogatást kaphat. Feltételek: legalább 1 hónapja álláskereső legyen, legalább 6 hónapra szóló minimum heti 20 órás munkaviszonya legyen és ne rendelkezzen a munkavégzés helyétől számított 60 km-en belül lakóingatlannal. A foglalkoztató is kaphat ilyen támogatást max. 1 évig, ha a munkába járást ő biztosítja.

Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása: ha a foglalkoztató olyan munkakörbe vesz fel álláskeresőt, amihez az álláskereső képzésére van szükség, vagy a foglalkoztatottjának a jogviszonya képzés nélkül nem lenne biztosítható vagy a termelékenység, illetve a foglalkoztató alkalmazkodóképességének javítása érdekében a foglalkoztatottakat képzésben részesíti, akkor a minimálbér 70 %-ának megfelelő összegű (117.180,- Ft) juttatást adnak az álláskeresőnek vagy a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottnak (persze csak akkor, ha a jogszabályban meghatározott képzésen részt vesz). Az álláskereső a támogatást követően a képzés kétszeres időtartamának megfelelő ideig nem részesülhet még egyszer ilyen támogatásban.

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás: az a legalább 1 hónapja álláskereső, aki a Munkaügyi Központ min. 1 hónapos jogi, pénzügyi készséget nyújtó képzésén részt vesz és üzleti tervet nyújt be a leendő vállalkozása működésének részleteiről, 6 hónapon keresztül a minimálbér 100 %-ának megfelelő mértékű (167.400,- Ft-os) támogatást és max. a minimálbér 15-szörösének megfelelő összegű (2.511.000,- Ft) egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatást kaphat. Ennek fejében 24 hónapig működtetnie kell a vállalkozását. Ha ezt nem teszi, akkor az egyszeri tőketámogatást vissza kell fizetnie.

 

A veszélyhelyzeti intézkedések – kisebb módosításokkal – 2021.05.22-ig maradnak hatályban. Ezek részletezése a II. hullámhoz kapcsolódó írásomban olvashatók részletesen az alábbi linken:

Segítség az ügyfelek tájékoztatásához veszélyhelyzeti intézkedésekkel kapcsolatban – II. hullám

 

 

                                                                                                    Mészáros Anikó

                                                                                                    MINKE szakértő

                                                                                                        KNOX Kft.

 


TÖLTSD LE 3.500 Ft helyett INGYEN


"111 Szakmai kérdés-válasz" KIADVÁNYUNKAT!

LEGYEN TIÉD AJÁNDÉKUNK!