Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Amit az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról tudni kell

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021 (VI.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Önfogl.rendelet) alapján a garantált bérminimummal egyező összegű, egyszeri 219.000,- Ft összegű bértámogatást kaphatnak a veszélyhelyzeti korlátozásokkal érintett önfoglalkoztatók, amelyek az Önfogl.rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 56 tevékenység valamelyikét tényleges főtevékenységként, mint önfoglalkoztatók folytatják.

 

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában jellemzően azok a kiskereskedelemben, turizmusban, vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban vagy szabadidő ágazatokban tevékenykedő vállalkozók –pl. fodrászok, kozmetikusok, idegenvezetők, előadóművészek és autósiskolai oktatók– részesülhetnek, akik –alkalmazottak hiányában– nem voltak jogosultak ágazati bértámogatásra.

 

Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának igénybevételéhez elsőként szükséges a fogalmakat tisztáznunk.

 • Önfoglalkoztató: az a személy, aki
 1. az Önfogl.rendelet 1. számú melléklet szerinti valamely tevékenységet főtevékenységként folytatja,
 2. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gazdaságvédelmi rendelet) alapján nem minősül kifizetőnek,
 3. a Gazdaságvédelmi rendelet 14. §-a szerinti bértámogatás igénybevételére nem jogosult, továbbá
 4. vállalja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Veszélyhelyzeti rendelet) szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 2 hónapig a vállalkozását nem szünteti meg és nem szünetelteti.

 

 • Tényleges főtevékenység: az a tevékenység, amelyből az Önfoglalkoztatónak az Önfogl.rendelet vagy a Gazdaságvédelmi rendelet hatálybalépését megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 %-a származott. Az Önfogl.rendelet 2021. június 08-án, a Gazdaságvédelmi rendelet pedig 2020. november 11-én lépett hatályba, így tehát ezen dátumokat megelőző 6 hónapos időszakok bevételét kell vagylagosan figyelembe venni (2020. december 07 – 2021. június 07 vagy 2020. május 11 – 2020. november 10).

 

Az Önfogl.rendelet 1. számú melléklete értelmében a támogatásba bevont, az alábbi 56 tevékenység valamelyikének főtevékenységkénti folytatása szükséges:

1.1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),

1.2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),

1.3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),

1.4. Filmvetítés (TEÁOR 5914),

1.5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),

1.6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),

1.7. Előadó-művészeti tevékenység (TEÁOR 9001),

1.8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002),

1.9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),

1.10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),

1.11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),

1.12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),

1.13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),

1.14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),

1.15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),

1.16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321),

1.17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) – csak abban az esetben jogosult támogatásra, ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendeletnek

1.18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329),

1.19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),

1.20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),

1.21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),

1.22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),

1.23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911),

1.24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912),

1.25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) – csak akkor jogosult támogatásra, ha

 • nem közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez (2012. évi XLI. törvény szerint), és
 • rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó közúti személyszállítási engedéllyel (261/2011. (XII.7.) Korm.rendelet szerint)

1.26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719),

1.27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743),

1.28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751),

1.29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754),

1.30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759),

1.31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761),

1.32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 4762),

1.33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763),

1.34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764),

1.35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765),

1.36. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771),

1.37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772),

1.38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777),

1.39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) – nem jogosult támogatásra az optikai és mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató

1.40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779),

1.41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722),

1.42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) – nem jogosult támogatásra az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként folytató

1.43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990),

1.44. Szerencsejáték, fogadás tevékenység (TEÁOR 9200) – kivéve a totózó és lottózó üzemeltetése

1.45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521),

1.46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523),

1.47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524),

1.48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525),

1.49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) – nem jogosult támogatásra a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató

1.50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602),

1.51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609),

1.52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 4776),

1.53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629),

1.54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553),

1.55. M.n.s. egyéb oktatási tevékenység (TEÁOR 8559),

1.56. Oktatást kiegészítő tevékenység (TEÁOR 8560).

 

Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának mértéke a garantált bérminimum egyhavi összegével, azaz 219.000,- Ft-tal egyezik meg, amely –a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint– támogatásként kerül folyósításra. Fontos, hogy a támogatásban részesülő a kompenzációs támogatás teljes összegét bevételként tartja nyilván.

 

Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának igénylésével kapcsolatban a leggyakrabban felmerülő kérdéseket összeszedtem, melyeket Budapest Főváros Kormányhivatalához eljuttatva a következő válaszokat kaptam:

 

 1. Főállású munkaviszony mellett vállalkozók igényelhetik-e az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását?

Az Önfogl.rendelet nem tartalmaz kizáró rendelkezést pusztán azon tény miatt, mert főállású munkaviszony mellett tevékenységet folytató vállalkozóról van szó. Így az egyéni vállalkozói tevékenységet főállású munkaviszony mellett folytatók is igényelhetik az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását, ha az Önfogl.rendelet feltételeinek megfelelnek.

 

 1. Nyugdíjas vállalkozók igényelhetik-e az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását?

Az Önfogl.rendelet nem tartalmaz kizáró rendelkezést pusztán azon tény miatt, mert nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozóról van szó. Így az egyéni vállalkozói tevékenységet kiegészítő tevékenységként folytatók is igényelhetik az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását, ha az Önfogl.rendelet feltételeinek megfelelnek.

 

 1. Kisadózó társas vállalkozók (betéti társaságok) igényelhetik-e az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását?

Az Önfogl.rendelet nem tartalmaz kizáró rendelkezést pusztán azon tény miatt, mert társas vállalkozóról van szó. Így a társas vállalkozók (ideértve a KATA-s Bt-ket is) is igényelhetik az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását, ha az Önfogl.rendelet feltételeinek megfelelnek. Társas vállalkozók esetében fontos feltétel, hogy ne legyen munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalója, beleértve Bt. esetében a bel- és kültagokat is. Fontos, hogy Bt. esetén –akkor is, ha több tag után fizetnek KATA adót– csak egyszer lehet a támogatást igényelni, mégpedig jellemzően a beltag után.

 

 1. Igényelheti-e az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását az, aki időnként alkalmi munkavállalót foglalkoztat?

A támogatás megítélését az Önfogl.rendelet és az NFSZ oldalán található Hirdetmény nem zárja ki, így amennyiben az azokban szereplő egyéb feltételeknek megfelelnek, akkor az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását ezen vállalkozók is igényelhetik.

 

 1. Jogosult-e az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására az a vállalkozó, aki tevékenységét szüneteltette?

Az Önfogl.rendelet nem tartalmaz kizáró rendelkezést, így az egyéni vállalkozói tevékenységet kiegészítő tevékenységként folytatók is igényelhetik az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását, ha az Önfogl.rendelet feltételeinek megfelelnek. Esetükben is fontos feltétel, hogy az Önfogl.rendelet vagy a Gazdaságvédelmi rendelet hatályba lépését megelőző 6 hónapban legyen bevétele, ha van, úgy igen, igényelheti.

 

 1. Igényelheti-e az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását az a vállalkozó, aki táppénzen volt?

Abban az esetben, ha a vállalkozó az Önfogl.rendeletben szereplő feltételeknek megfelel, és az Önfogl.rendelet vagy a Gazdaságvédelmi rendelet hatályba lépését megelőző  6 hónapban volt bevétele, úgy igen, igényelheti.

 

 1. Igényelheti-e az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását az a vállalkozó, aki tavaly GYES-en volt, de idén már mint Önfoglalkoztató dolgozik?

Abban az esetben, ha a vállalkozó az Önfogl.rendeletben szereplő feltételeknek megfelel, és az Önfogl.rendelet vagy a Gazdaságvédelmi rendelet hatályba lépését megelőző megelőző 6 hónapban volt bevétele, úgy igen, igényelheti.

 

 1. Az, aki magánszemélytől bérli a helyiségét (pl. fodrászként, kozmetikusként), és ezen ügylettel kapcsolatban kifizetőként jár el, igényelheti-e az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását?

A “Kifizető” az Önfogl.rendeletben a munkavállalók vonatkozásában, a Gazdaságvédelmi rendelet alapján értendő, így a magánszemélytől bérelt helyiség vonatkozásában kifizetőként eljáró vállalkozó is igényelheti az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását, ha az Önfogl.rendelet feltételeinek megfelel.

 

Az igényléseket az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályaira lehet benyújtani, mégpedig a veszélyhelyzet megszűnéséig.

 

A beküldés során a nyilatkozatot nem kell külön csatolni, csak a kérelmet kell a vállalkozóknak beküldeni, ugyanis a nyilatkozat a kérelem beküldésével elfogadottnak minősül.

 

A támogatást igénylő Önfoglalkoztató összesen 26 db nyilatkozata a következő:

1.Kijelentem, hogy 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti tényleges főtevékenységem a „Támogatás szabályainál” megjelölt valamely tevékenység.

 

2.Kijelentem, hogy Ágazati bértámogatásra nem voltam jogosult.

 

3.Kijelentem, hogy a Hirdetményben meghatározott Önfoglalkoztató vagyok.

 

4.Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatás folyósításakor (a NAV adatszolgáltatása alapján, a Kincstár vizsgálata szerint) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom van, a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a Kincstár visszatartja és átutalja a köztartozás összegét a köztartozás jogosultjának, értesítve erről az önfoglalkoztatót és a járási (fővárosi kerületi) hivatalt.

 

5.Tudomásul veszem, hogy ha beszámolási kötelezettségemnek határidőre nem teszek eleget, a támogatás visszakövetelésre kerülhet.

 

6.Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok, információk teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével az általam képviselt természetes vagy jogi személyt a támogatásból kizárom.

 

7.Vállalom, hogy a támogatási szabályok értelmében a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 2 hónapig a vállalkozásom nem szüntetem meg és nem szüneteltetem.

 

8.Kijelentem, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel támogatás nélkül a vállalkozásom működtetését nem látom biztosítottnak.

 

9.Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.

 

10.Kijelentem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, hogy a cég/szervezet jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás nem áll. Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásom a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll, úgy támogatásban nem részesülhetek. Továbbá vállalom, hogy bejelentem, amennyiben a kérelem elbírálásig, illetve a határozat lejártáig vállalkozásom ellen jogerős végzéssel elrendelt, fent meghatározott eljárás indul.

 

11.Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, amennyiben a 96. § c), vagy f) pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított 8 napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak. (Ávr. 96. § c) a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja)

 

12.Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (továbbiakban: Harmtv.) szerinti közrendvédelmi bírsággal nem sújtott.

 

13.Nyilatkozom, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), valamint a Harmtv. rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból elvégzett ellenőrzésem szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott követelményének megfelelek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vállalkozásom a rendezett munkaügyi kapcsolatok fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.

 

14.Tudomásul veszem, hogy a támogatásról szóló kormányrendeleten felül az alábbi jogszabályok rendelkeznek: Áht., Ávr, Infotv., Fftv. A támogatást a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően veszem igénybe. Amennyiben a jogszabályi feltételeknek nem felek meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.

 

15.Nyilatkozom, hogy bankszámlaszámom megváltoztatásáról a járási (fővárosi kerületi) hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységét haladéktalanul tájékoztatom.

 

16.Tudomásul veszem, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatal a már kifizetett támogatást, az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha:

 

a, a támogatás –jogszabályban meghatározott feltételek hiányában– nem lett volna megállapítható,

b, az önfoglalkoztató a határozatban vagy hirdetményben foglaltak ellenőrzését lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben akadályozza,

c, ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt,

d, megállapítást nyer, hogy az önfoglalkoztató az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogató okirat kiadásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem tette meg, a dokumentumokat nem nyújtotta be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonta.

 

17. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a meghatározott visszafizetési kötelezettségemnek a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem teszek eleget, e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését megelőző napjáig, az Ávr. 98. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint számított késedelmi kamatot is köteles vagyok fizetni. Önkéntes teljesítés hiányában az adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot számít fel.

 

18. Tudomásul veszem, hogy ha a támogatást a járási (fővárosi kerületi) hivatalérdekkörében felmerült okból jogalap nélkül vettem fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló felszólítást követően – az abban megjelölt határidőben – köteles vagyok a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap számlájára visszafizetni.

 

19, Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

 

20. Elfogadom, hogy a kérelmezett támogatás odaítélése esetén az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóság, foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsággal bír. Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg.

 

21. Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben az adott támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettséget nem állapítottak meg. Fenti fizetési kötelezettség megállapítása esetén vállalkozásom ezen kötelezettségének eleget tett. Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásommal szemben fentiek szerinti visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy támogatásban nem részesülhetek.

 

22. Tudomásul veszem, hogy a támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény [módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3., C(2020) 3156 számú közlemény, 2020. május 8., C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020) 7127 számú közlemény, 2020. október 13., C(2021) 564 számú közlemény 2021. január 28.] (a továbbiakban: Közlemény) 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.

 

23. Nyilatkozom, hogy 3 hónap átlagában megfelelek a Közlemény 3.10 pontja szerinti átmeneti támogatási szabályoknak.

 

24. Tudomásul veszem, hogy az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásával kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő 10 évig meg kell őriznem.

 

25. Nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumok a kérelem beadásának napján hatályos tartalmát a munka.hu oldalon megismertem:

  • Tájékoztató jogi személy esetén átlátható szervezetről;
  • Tájékoztató a kis, közép és mikro vállalkozások besorolásáról;
  • Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére

   26. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom:

   • Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, Szja tv. szerint egyéni vállalkozóként adózó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat, melynek másolata nem elektronikus ügyintézés esetében tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.
   • Adószámmal nem rendelkező természetes személy esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya.

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettnek, illetve az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, de elektronikus ügyintézési formát választó igénylők az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásához benyújtandó nyomtatványokat e-papír szolgáltatás alkalmazásával, elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell benyújtani – a csomag hitelesítése a kérelem és mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik. Az e-papíron történő benyújtás során a következők legyenek kitöltve:

 

 • Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
 • Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
 • Címzett: Az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya
 • Tárgy: Önfoglalkoztató támogatás

 

Abban az esetben, ha az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban postai úton vagy személyesen kell a dokumentumokat a hivatal részére rendelkezésre bocsátania.

 

Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása iránti kérelmet beadni a veszélyhelyzet végéig lehet, ami a veszélyhelyzetről szóló 2021.évi I. törvény értelmében a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon fog bekövetkezni, ez előre láthatóan valamikor 2021. szeptember hónap folyamán következik be.

 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására való jogosultságról 8 munkanapon belül határozathozatallal dönt, valamint a támogató döntéssel egyidejűleg intézkedik a megítélt támogatás összegének folyósításáról.

 

A határozat mellékletét képező Beszámoló lapot az Önfoglalkoztató a fenntartási kötelezettség lejártát követő 8 napon belül köteles a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtani. Ha a beszámolás nem kerül elfogadásra, a támogatást vissza kell fizetni – ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a Beszámoló lap benyújtása nem történik meg az arra nyitva álló időben. Az elfogadott beszámolóról a kormányhivatal külön nem értesíti az önfoglalkoztatót. Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásával kapcsolatban keletkezett minden iratot a támogatási döntés meghozatalát követő 10 évig kell megőrizni.

 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy ha az Önfoglalkoztatónak a támogatás folyósításakor köztartozása van, úgy a támogatásból a kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét a NAV adatszolgáltatása alapján a kincstár visszatartja, az az állami adóhatóság megfelelő adónemszámláján jóváírja, melyről mind az Önfoglalkoztatót, mind pedig a járási (fővárosi kerületi) hivatalt értesíti.

 

Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában részesülő Önfoglalkoztatónak vállalnia kell, hogy a Veszélyhelyzeti rendelet megszűnését –2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. nap– követő 2 hónapig nem szünteti meg és nem is szünetelteti vállalkozását, ugyanis a támogatás folyósítására csak ezen feltétel vállalása esetén kerülhet sor.

 

Az igénylés nyomtatványai, valamint további tudnivalók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (https://nfsz.munka.hu) elérhetők és letölthetők.

 

Összegezve a fentieket tehát, tekintve, hogy nagyon új előírásról van szó, nem érdemes kapkodni a beadással, alaposan meg kell fontolni, hogy milyen feltételt vállal az Önfoglalkoztató az egyszeri 219.000,- Ft-os kompenzációs támogatás ellenében.

 

Amennyiben további információink lesznek, azt vagy külön cikkben, vagy pedig a szokásos Járványügyi Update-ben tesszük közzé, tehát mindenképpen érdemes figyelemmel követni a híreinket.

 

KIEGÉSZÍTÉS: (2021.06.16.)

Többen kérdezték, hogy a KATA alanyok hogyan vehetik igénybe az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását. Erre vonatkozóan a következő információkkal tudunk szolgálni.

 

Az Önfogl.rendelet értelmében a kisadózó adó alanya egyértelműen nincs kizárva az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásából. Sőt, még az sem kizáró ok, ha a 485/2020 (XI.10.) Korm.rendelet alapján 2021. március és április hónapra mentesült saját maga után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól, hiszen az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása annak a vállalkozónak jár, aki nem volt jogosult bértámogatásra, tehát nem foglalkoztatott munkavállalókat. KATA alanyok esetében ugyanazokat a feltételeket kell vizsgálni, mint nem KATA alanyoknál, tehát ha nem minősül munkáltatónak, tehát nincsenek alkalmazottai, akkor jogosult az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására, feltéve, hogy a többi feltételnek megfelel. Fontos, hogy KATA alanyoknál a kapott támogatás KATA-s bevételnek minősül.

 

Továbbá a támogatást másodállású KATA alanyi is igényelheti, ha az Önfogl.rendeletben rögzített feltételeknek megfelel. Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás csak a meghatározott tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatókra vonatkozik, továbbá olyan vállalkozás igényelheti meg a támogatást, aki nem minősül kifizetőnek, illetőleg munkáltatónak a 485/2020 (XI.10.) Korm.rendelet szerint, valamint bértámogatásra sem volt jogosult.

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek között a 26. pont első pontja véleményem szerint nem a KATA-s egyéni vállalkozókra vonatkozik, hiszen a Katv. hatálya alá tartozó kisadózó is az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec tv.) hatálya alá tartozik, a különbség a kisadózó és az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó között csupán adózási módban van. Csak egy banális példát kiragadva: gondoljunk csak bele, az Evec tv. alapján szünetelhet az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó és a Katv. hatálya alá tartozó, KATA alany egyéni vállalkozó is. Azt még nem sikerült megfejtenem, hogy ki lehet az az egyéni vállalkozó, aki nem tartozik az Evec tv. hatálya alá, hiszen minden egyéni vállalkozó (és egyéni cég is) az Evec tv. hatálya alá tartozik – hasonlóan ahhoz, ahogy pl. a Tao alany és a KIVA alany vállalkozás korábban a Gt., jelenleg pedig a Ptk. hatálya alá tartozik, vagy pl. ahogy az alapítvány és az egyesület –függetlenül könyvvezetési formájától– a Civil tv. hatálya alá tartozik). Hovatovább maga a Katv. törvény is visszautal az Evec tv-re. Tehát ez sem mond ellent annak a megállapításnak, hogy KATA alany is igényelheti az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását – amennyiben az Önfogl.rendelet egyéb feltételeinek megfelel. Ezen ponthoz kapcsolódva javaslom az egyéni vállalkozóként történő nyilvántartásba vétel igazolását, valamint az eBEV portálról letölthető adózói törzsadat igazolás csatolását.

 

Budapest, 2021. június 14.

            Kovács Andrea

okl.adószakértő


TÖLTSD LE 3.500 Ft helyett INGYEN


"111 Szakmai kérdés-válasz" KIADVÁNYUNKAT!

LEGYEN TIÉD AJÁNDÉKUNK!