Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Gyermeket nevelők adóvisszatérítésével (max. 809.000,- Ft) kapcsolatos tudnivalók

 

A felém érkezett visszajelzések, kérdések miatt a 2021.10.04-én írottakat néhány helyen átírtam, kiegészítettem, hogy még érthetőbb legyen a tájékoztatóm, és ebben a kaotikus helyzetben segítsem a nagyon sokakat érintő 560/2021. (IX.30.) Korm.rendelet értelmezését. Az aktualizált tájékoztatóm az alábbi:

Megjelent a Varga Mihály által 2021.09.24-én bejelentett intézkedéseket tartalmazó rendelet a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről. Ebben a következők szerepelnek:

 

 • A 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosultak kaphatják. Családi kedvezményre jogosultak:
  • aki saját háztartásában nevel vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket egészen addig, amíg a gyermek középiskola nappali tagozatán tanul;
  • az előző pontban említett személy vele együtt élő házastársa (akkor is, ha a gyermek nem a sajátja);
  • az a személy, akinek a saját háztartásában nevelt gyermek örökbe fogadására irányuló eljárás már folyamatban van;
  • az első pontban említett személy élettársa, ha legalább egy éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában (továbbiaban: ÉNYNY);
  • nevelőszülő, gyám;
  •  a saját jogán családi pótlékra jogosult gyermek, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy;
  • a rokkantsági járadékban részesülő személy, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy;
  •  a várandós a várandósság 91. napjától, és a vele közös háztartásban élő házastársa.

 

Tehát nem csak az kaphatja, aki családi kedvezményt vesz igénybe, hanem mindenki, aki 2021-ben legalább 1 napot családi kedvezményre jogosult. Nagyon fontos viszont – akár csak a családi kedvezmény igénybevételénél –, hogy egy lakcímen lakjanak a szülők a gyermekkel, hiszen saját háztartásukban kell nevelniük őt. Kivéve azokat az elvált szülőket, akik közös gyermekeiket felváltva gondozzák és emiatt 50-50 %-ban kapják a családi pótlékot, és ugyanilyen arányban érvényesíthetik a családi kedvezményt. (Ők ugyanis mindketten teljes összegben jogosultak az adóvisszatérítésre.)

 

Van egy nagy különbség a családi kedvezmény érvényesítéséhez képest, ugyanis míg a családi kedvezményt meg lehet osztani például az élettárssal akkor is, ha nem szerepelnek az ÉNYNY-ben, a mostani adó-visszatérítésre ez nem igaz, azt nem megosztható. Tehát ha például az egyik szülő gyermekét nem a házastársával, hanem élettársával neveli együtt és nem szerepelnek az ÉNYNY-ben, akkor az élettárs nem lesz jogosult a visszatérítésre (viszont a gyermek utáni családi kedvezményt meg lehet vele osztani).

 

Személyi jövedelemadót fizetőkre vonatkozó szabályok:

 

 • Az adóvisszatérítés összege maximum 809.000,- Ft. (Kiszámítása: 2020. 12. hónapban KSH által közzétett bruttó havi átlagkereset 12-szeresének 15 %-a, ezer forintra kerekítve, vagyis 449.400 * 12 * 0,15 = 808.920,- Ft, kerekítve 809.000,- Ft.)
 • Mi a kedvezmény? A rendelet szerint az Szja tv. szerinti összevont (adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét 809.000,- Ft-ig nem köteles a magánszemély megfizetni. Ha a 2021. évi adó az adókedvezmények levonása után legalább 1,- Ft, de kevesebb, mint 1.000,- Ft, akkor 1.000,- Ft a kedvezmény. Ez persze azt is jelenti, hogy akinek az adókedvezmények levonása után már nincs egy fillér szja-ja sem, az nem kap vissza semmit.

 

 • Hogyan lehet érvényesíteni? Erre több mód is van:
  • A NAV az szja-tervezetben (ami majd 2022.03.15-től lesz elérhető az eSZJA felületen) érvényesíti a kedvezményt, ha annak összegét a rendelkezésére álló adatokból (kifizető által beadott adatszolgáltatások, MÁK-tól kapott adatok) meg tudja állapítani. Tehát aki a családi pótlékot kapja és év közben a kifizető levonta az szja-előleget tőle, annak a NAV automatikusan kiutalja 2022.02.15-ig a visszatérítést.
  • Ha a bevallási tervezetben nem szerepel a kedvezmény, akkor azt a magánszemély az éves szja-bevallásában tudja érvényesíteni úgy, hogy a bevallási tervezet kiegészítésében feltünteti azok nevét és adóazonosító jelét, akikre tekintettel családi kedvezményre jogosult, illetve magzat esetén a jogosultság jogcímét, valamint megadja a bankszámlaszámát vagy a címét (ahová ki tudják utalni neki a pénzt) és beírja azon magánszemély nevét és adóazonosító jelét, aki szintén jogosult családi kedvezményre (pl. szülők esetén mindketten beírják a másik szülő adatait a bevallásukba).
  • Nyilatkozatot ad be 2021.12.31-ig elektronikusan vagy papír alapon a NAV felé, melynek nyomtatványát (VISSZADO nevűt) és kitöltési útmutatóját a NAV a honlapján (nav.gov.hu) 2021.10.31-ig közzéteszi. Ha valaki nem ad be nyilatkozatot, az attól még jogosult lesz a kedvezményre, csak éppen később, a beadott szja-bevallása alapján fogja megkapni.

 

 • Mikor kapja meg a jogosult a pénzt?
  • Ha a kifizető év közben levonta az szja-t és a kiutaláshoz szükséges adatokat (bankszámlaszám vagy cím) a családi pótlék folyósítási adataiból ismeri a NAV (vagyis ő kapja a családi pótlékot), akkor 2022.02.15-ig a NAV automatikusan utalja a visszatérítést.
  • Ha a jogosult 2021.12.31-ig megküldi a VISSZADO nyilatkozatot a NAV-nak, akkor 2022.02.15-ig kiutalják neki az előleget. Az előleg összege a kifizetők által levont 2021. évi szja-előleg, de minimum 1.000,- Ft (ha legalább 1,- Ft szja-a van) és maximum 809.000,- Ft. (Ha a NAV adatai és a nyilatkozat adatai között eltérés van, akkor a nyilatkozat adatait veszik figyelembe a kiutalásnál.)
  • Ha a jogosult 2022.02.15. előtt beadja az szja-bevallását, akkor a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2022.03.01-jén kapja meg a kedvezmény összegét (ez már nem előleg).
  • Ha a jogosult nem nyilatkozott és 2022.02.15. után adja be az szja-bevallását, akkor a helyesen kitöltött bevallás benyújtását követő 30 napon belül kapja meg a részére járó összeget, ha kéri a kiutalást. (Persze a bevallásban figyelembe kell venni, ha esetleg a NAV automatikusan kiutalta neki 2022.02.15-ig a visszatérítést.)
  • Aki saját maga fizeti az szja-t (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemélynek bérbeadó), az az szja-bevallásának beadását követő 30 napon belül kapja meg a részére járó összeget, ha kéri annak kiutalását.

 

 • Hogyan számolunk el az előleggel a bevallásban?
  • A kiutalt összeget az szja-bevallásban a kifizetők által levont adóelőleg csökkentő tételeként kell szerepeltetni. Úgy tudom elképzelni, hogy az szja-bevallásban az éves összes levonás (69. sor) után fognak beilleszteni egy sort, és ide kell majd beírni az adóvisszatérítés összegét (persze ez csak az én gondolatom, így meg kell várni, amíg jövő év elején közzéteszik a 21SZJA bevallási nyomtatványt).
  • Ha az szja-bevallásból ez a csökkentő tétel kimarad, akkor a NAV a bevallást hivatalból javítani fogja.

 

 • Az adó 1+1 %-áról szóló rendelkezést ez a kedvezmény nem érinti, ugyanis ezekről az adó-visszatérítés igénybevétele nélküli szja összegéig továbbra is lehet rendelkezni.
 • Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot viszont nagyon is érinti, ugyanis az adóvisszatérítés az összevont adóalap adóját csökkenti le, ezért ha ez nulla lesz az visszatérítés miatt, akkor nem lesz miről rendelkező nyilatozatot tenni, vagyis a pénztári megtakarítást így nem tudjuk majd növelni. (Bízom benne, hogy esetleg ezen még módosítanak év végéig, mivel ez az intézkedés jelentősen csökkenti például a nyugdíjmegtakarítási kedvet.)

 

EKHO-t (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást) fizetőkre vonatkozó szabályok:

 • Annak az EKHO-snak jár a kedvezmény, aki 2021. év bármely napján a fentebb körülírt családi kedvezményre jogosult volt, akkor is, ha nem vett igénybe családi kedvezményt.
 • Összege: a tőle 2021. év tekintetében levont EKHO szja-nak minősülő része, vagyis az ekhoalap 9,5 %-a, de maximum 809.000,- Ft. Tehát ha valaki kap 1 millió Ft, 15 %-os EKHO alá tartozó jövedelmet, akkor ő 95.000,- Ft-ot kaphat vissza a levont 150.000,- Ft-ból. Ha pedig 9,5 %-os EKHO alá tartozó jövedelemként kapta az 1 millió Ft-ot, akkor a teljes levont összeget, vagyis 95.000,- Ft-ot visszakaphatja.
 • Az EKHO-kedvezmény összegét a 2021. évi szja-bevallásban, bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja-előleget növelő tételként kell figyelembe venni. (Logikus, hiszen csak olyan szja-t tudnak visszafizetni, ami van, tehát először át kell tenni ekhoból szja-ba az összeget.)
 • A levont EKHO szja-része a kedvezmény részét képezi, de csak a levont szja-előleget követő sorrendben, tehát ugyanúgy ki fogják utalni 2022.02.15-ig, ha a szükséges adatok – pl. az adózó nyilatkozata alapján – rendelkezésre állnak.
 • Az EKHO-kedvezményre jogosult is adhat be VISSZADO nyilatkozatot a kedvezmény érvényesítésére 2021.12.31-ig, akkor is, ha csak ekho-kedvezményre jogosult. Vagyis ha például valakinek az adókedvezmények (négy gyermekes anyák kedvezménye, családi adókedvezmény, stb.) miatt nincs szja-ja, de van EKHO-s jövedelme, akkor ebből érvényesítheti a kedvezményt.

 

KATA-t (kisadózó vállalkozások tételes adóját) fizetőkre vonatkozó szabályok:

 • Annak a bejelentett kisadózónak jár a visszatérítés, aki 2021. év bármely napján a fentebb körülírt családi kedvezményre lett volna jogosult.
 • Összege: a megfizetett tételes KATA 25 %-a. Vagyis
  • havi 25.000,- Ft-ot fizetők annyiszor 6.250,- Ft-ot,
  • havi 50.000,- Ft-ot fizetők annyiszor 12.500,- Ft-ot,
  • havi 75.000,- Ft-ot fizetők annyiszor 18.750,- Ft-ot

 

kaphatnak vissza, ahány hónapra a KATA-fizetési kötelezettségük fennállt. Így tehát akinek például a veszélyhelyzet miatt 2021-ben 2 hónap KATA-ját törölték, de egyébként a maradék 10 hónapra meg kellett fizetnie az 50.000,- Ft/hó KATA-t, az 125.000,- Ft-ot (10*12.500,- Ft) kaphat vissza.

 

 • Ha a kisadózó szja-kedvezményre, EKHO-kedvezményre és KATA-visszatérítésre is jogosult, akkor ezek együttes összege maximum 809.000,- Ft lehet.
 • A KATA-kedvezmény nem érinti a kisadózó ellátásra való jogosultságát, vagyis annak ellenére, hogy kap visszatérítést, a tb-ellátások alapja 50.000,- Ft KATA-t fizetőnél ugyanúgy 102.000,- Ft, 75.000,- Ft KATA-t fizetőnél pedig 170.000,- Ft marad.
 • A visszatérítést a 2021. évi szja-bevallásban, bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja-előleget növelő tételként kell figyelembe venni (csakúgy, mint az EKHO-soknál).
 • A KATA-visszatérítés a kedvezmény részét képezi, de csak a levont szja-előleget és az EKHO szja-részét követő sorrendben, és ugyanúgy automatikusan ki fogják utalni 2022.02.15-ig, ha a szükséges adatok pl. az adózó nyilatkozata alapján rendelkezésre állnak.
 • A KATA-visszatérítésre jogosult is adhat be VISSZADO nyilatkozatot a kedvezmény érvényesítésére 2021.12.31-ig. Ha ad be nyilatkozatot, akkor a NAV elkészíti az szja-bevallási tervezetét, ami tartalmazza a visszatérítés összegét, és ki is utalja neki 2022.02.15-ig a visszatérítést.
 • Ha a kisadózó nem, vagy késve adja be nyilatkozatát, akkor az éves szja-bevallásában veheti igénybe a kedvezményt akkor is, ha egyébként szja-bevallás bevallására nem köteles. Természetesen neki is meg kell adnia azokat az adatokat a bevallásban, ami alapján a visszatérítés jár neki (érintettek neve, adóazonosító jele, bankszámlaszám, kiutalási cím).

 

Az elhunyt magánszemélyre tekintettel érvényesíthető kedvezmény, visszatérítés:

 • Ha az szja- vagy ekho-kedvezményre, illetve kata-visszatérítésre jogosult 2020.12.31. után elhunyt, akkor az ő házastársa vagy örököse veheti igénybe a kedvezményt, feltéve, hogy az elhunyt 2021. bármely napján a visszatérítésre jogosultságot szerezhetett volna a miatt, hogy családi kedvezményre jogosult volt.
 • Ezt a visszatérítést a házastársnak / örökösnek kell kérnie a NAV-tól, amely soron kívüli adómegállapítási eljárásban dönt a visszatérítésről.
 • Akkor is megállapítja a NAV a visszatérítést, ha egy soron kívüli eljárás már lezárult, de persze ezt kérni kell.

 

A rendelettel kapcsolatban nem csak a NAV feladatai szaporodnak meg, de a kifizetőknek is gyorsabban kell dolgozniuk, ugyanis a számukra előírt adatszolgáltatási kötelezettséget (K-s lapok) a szokásos január 31. helyett 2022-ben január 20-áig kell teljesíteniük.

 

 

Összefoglalva:

A visszatérítés a családi kedvezményre jogosultaknak jár (vagyis a legalapvetőbb esetben a gyermek mindkét, vele együtt élő szülőjének), ha

 • munkaviszonyból származó bérjövedelme van;
 • munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítést kapott;
 • külszolgálatért kapott jövedelmet;
 • más bérjövedelme (pl. táppénz, álláskeresési járadék, gyed, keresetpótló támogatás) van;
 • más nem önálló tevékenységből származó (pl. választott tisztségviselő, társas vállalkozó személyes közreműködéséért kapott) jövedelme van;
 • más nem önálló tevékenységgel kapcsolatban kapott költségtérítést;
 • önálló tevékenységből (pl. ingatlan-bérbeadás, könyvvizsgálói tevékenység, megbízási díj) származott jövedelme;
 • ingó vagyon értékesítéséből volt jövedelme;
 • egyéni vállalkozói kivétje vagy átalányadós jövedelme volt;
 • mezőgazdasági őstermelésből volt jövedelme vagy átalányadós jövedelme;
 • adóköteles kamatjövedelme, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kifizetése, borravalója, praxisjog értékesítéséből származó jövedelme volt;
 • a kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján belföldön is adóköteles jövedelmet szerzett;
 • EKHO-s jövedelme volt;
 • bejelentett kisadózó volt és fizetnie kellett maga után KATA-t.

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy nem minden jövedelem szja-jából kérhető a visszatérítés. Például osztalékból, ingatlanértékesítésből, értékpapír eladásából (árfolyamnyereségből) származó jövedelem utáni szja-ból nem vehető igénybe.

A visszatérítés minimum 1.000,- Ft (ha legalább 1,- Ft szja-ja van), maximum 809.000,- Ft, melyet vagy a 2021. évi szja-bevallásában kér vissza, vagy abban számol el vele, ha a NAV a 2021.12.31-ig beadott nyilatkozata vagy saját adatai alapján 2022.02.15-ig azt kiutalja neki.

 

A visszatérítés csak az egyéb adóalap-kedvezmények érvényesítése után fennmaradó szja-ból kérhető (kivéve az ekho-sokat és a kisadózókat). Tehát a kedvezmények sorrendje:

 • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
 • személyi kedvezmény
 • első házasok kedvezménye
 • családi kedvezmény.

 

Ha még ez után is marad levont személyi jövedelemadó-előleg, akkor abból lehet kérni a visszatérítést.

 

Nem vonatkozik ez az EKHO-sokra és a KATA-sokra, hiszen az ő visszatérítésüket másképp, a fentebb részletezett szabályok szerint számolják ki. Persze akinek SZJA-s, EKHO-s és KATA-s jövedelme is van, az együttesen is maximum 809.000,- Ft-ot kaphat vissza.

 

Akinek nem volt levont szja-előlege, az nyilván nem is kaphatja azt vissza, de persze a fizetendő adóját csökkentheti a kedvezmény összegével max. 809.000,- Ft-ig.

 

Az éves bevallásnál érdemes lesz majd matekozni a családi kedvezmény megosztásánál, hogy a visszatérítést minél magasabb összegben tudják igénybe venni a szülők.

 

Nagyon fontos, hogy aki az egyedülállók családi pótlékát veszi igénybe, az semmi esetre se ossza meg a családi kedvezményt, hiszen akkor elismeri, hogy nem egyedül neveli a gyermeket, vagyis nem jogosult az emelt összegű családi pótlékra! (Természetesen az adóvisszatérítés is csak neki jár.)
 

 

Néhány példa:

 • Ha valakinek csak ingatlan bérbeadásából volt 600.000,- Ft jövedelme és nem fizetett be rá szja-előleget (mondjuk azért, mert csak 2021 októberétől adta ki az ingatlanát havi 200 ezer Ft-ért egy magánszemélynek), akkor neki az szja-bevallásában szerepelni fog az ingatlan bérbeadásából származó 600.000,- Ft bevétele és – az egyszerűség kedvéért 10 %-os költséghányaddal számított – 540.000,- Ft jövedelme, ami után 81.000,- Ft szja-fizetési kötelezettsége keletkezik. Viszont mivel van egy óvodába járó gyermeke, így ezt a 81.000,- Ft-ot nem kell befizetnie az adóvisszatérítés miatt.
 • Ha egy anyukának jár a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, de azt év közben nem érvényesítette, így a kifizető a részére kifizetett 5.000.000,- Ft munkabérből levont 750.000,- Ft szja-előleget, és beadja az adóvisszatérítésre vonatkozó nyilatkozatot idén (vagy ő kapja a családi pótlékot), akkor ő 2021.02.25-ig vissza fogja kapni a tőle levont adóelőleget, így az szja-bevallásában már nem lesz visszajáró adó. (Vagyis előbb kapja meg a visszatérítést, és majd utána, a bevallásában számol el vele.) De ehhez pontosan tudnia kell, mennyi előleget vontak le tőle 2021-ben összesen, mert ha többet kér vissza, mint amennyi jár, akkor azt bizony be kell majd fizetnie. Érdekesség, hogy a NAV felé a VISSZADO nyilatkozatot 2021.12.31-ig be kell adni, viszont a munkáltatótól az éves levont szja-előleget is tartalmazó M30-as igazolást majd csak 2022.01.31-ig fogja megkapni. Úgyhogy lesz mit számolgatni.
 • Anyuka az ÉNYNY-ben nem szerepelő, családi kedvezményre nem jogosult élettársával együtt neveli 2, előző házasságából származó gyermekét. Anyuka éves bére 4.500.000,- Ft, így a levont szja-ja 675.000,- Ft (4,5 m Ft 15 %-a). A családi kedvezményre nem jogosult élettársa 5.000.000,- Ft bért kapott, amiből a munkáltatója levont 750.000,- Ft szja-t. Év végén még dönthetnek arról, hogy anyuka családi kedvezményét megosztják-e, hiszen az anyukának járó családi kedvezményt az év végi szja-bevallásában az arra nem jogosult élettársával megoszthatja. Nézzük, mi van, ha megosztják, és mi van, ha nem!

 

Megnevezés

Családi kedvezmény anyukánál

Családi kedvezményt év végén megosztják

Anyuka

Élettárs

Anyuka

Élettárs

1. Éves jövedelem

4.500.000,-

5.000.000,-

4.500.000,-

5.000.000,-

2. Szja (1. * 0,15)

675.000,-

750.000,-

675.000,-

750.000,-

3. Családi kedvezmény szja-ja

480.000,-

0

0

480.000,-

4. Tényleges éves szja (2. – 3.)

195.000,-

750.000,-

675.000,-

270.000,-

5. Adóvisszatérítés (max. 809 E Ft)

195.000,-

0

675.000,-

0

6. Összes szja-megtakarítás (3. + 5.)

675.000,-

0

675.000,-

480.000,-

7. Család összes szja-megtakarítása

675.000,-

1.155.000,-

 

Fokozott óvatosságra intem tehát azokat, akiknek többféle adóalap-kedvezményük is van, illetve akiktől év közben nem, vagy 809.000,- Ft-nál kevesebb szja-előleget vont le a kifizető. Nekik érdemes elgondolkodni azon, hogy egyáltalán adnak-e be a visszatérítésre vonatkozóan nyilatkozatot, mert az ez alapján kiutalt összeg csak előleg, és azzal majd az szja-bevallásban el kell számolni. (Amiben pedig az összes egyéb adóalap-kedvezmény megelőzi ezt a visszatérítést.) Aki nem elég óvatos, az könnyen járhat úgy, hogy a februárban visszakapott összeget vagy annak egy részét májusban, a bevallás beadásakor vissza kell fizetnie.

 

2021.10.07.

 

Mészáros Anikó

MINKE szakértő

KNOX Kft.