Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Aktuális jogszabályváltozások, jogértelmezések közérthetően

 

 

 

 

 

Lassan lecseng a járvány 5. hulláma is (a veszélyhelyzet 2022.06.01-ig tart), és egyre kevesebb veszélyhelyzeti intézkedés jelenik meg. Írásaimban már jó ideje leginkább a heti jogszabályváltozásokkal foglalkozom. Mivel a visszajelzések szerint sokakat érdekel a Magyar Közlöny „magyarra fordított” változata (vagyis a megjelent jogszabályváltozásokról szóló olyan tájékoztatás, mely nem a jogszabály szövegét, hanem annak közérthető leírását tartalmazza), ezért ezen az új oldalon minden hét első munkanapján megjelenik az előző héten kiadott jogszabályváltozásokról írott „szösszenetem”. (A könnyebb visszakereshetőség érdekében a rendelkezést tartalmazó érintett jogszabály számát a bekezdés végén zárójelbe beírom.)

Természetesen a veszélyhelyzet alatt született írásaim továbbra is megtalálhatóak az oldalon az alábbi linkeken:

Bízom benne, hogy ezzel a 2022.04.19-én megnyitott új oldallal is segítségetekre lehetek az ügyfelek tájékoztatásában!

2022.05.23.

 

Az elmúlt héten először is megválasztották a miniszterelnököt, majd az Országgyűlés és a bizottságok tisztségviselőit. Persze sor került előléptetésre, állampolgárság visszavonására, orvostechnikai eszközök adományozására (Kubának), emlékérme kibocsátására, helyettes államtitkár felmentésére is. Ezen kívül meghatározták, mennyi költségvetési támogatás kap a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. Szóval nem igazán írtak a közlönyökben olyan dolgokról, mely megzavarna bennünket a nagy beszámolói hajrában.

 

Ha esetleg valakit érdekel Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve, akkor a Hivatalos Értesítő 2022.05.19-én megjelent 23. számában megtalálja a Belügyminisztérium erről szóló 131 oldalas közleményét.

 

Megjelent a NAV 2022. június hónapban alkalmazandó üzemanyagárakról szóló közleménye:

 • ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:             481,- Ft/l
 • Gázolaj (hatósági árszabás):                       481,- Ft/l
 • Gázolaj (piaci árszabás):                              684,- Ft/l
 • Keverék:                                                            522,- Ft/l
 • LPG autógáz:                                                    374,- Ft/l

Mivel még mindig hatósági áras az üzemanyag (jelen állás szerint 2022.07.01-ig), ezért szerepel a listában a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú, és a 7,5 tonna feletti magyar rendszámú járművek (kivéve a traktor és a mezőgazdasági erőgép) üzemanyagköltség-elszámolása során alkalmazandó, a hatósági árnál magasabb ár. {Hivatalos Értesítő 2022. évi 23. szám}

 

Megalapították a Demokrácia Központ Közalapítványt, melynek feladata az lesz, hogy a Kormány Magyarország demokratikus átalakítása során szerzett tapasztalatait átadja más országoknak azért, hogy az ottani demokratikus reformfolyamatokat előmozdítsa. {Hivatalos értesítő 2022. évi 23. szám}

 

Jogegységi határozatot adott ki a Kúria, mely szerint az, hogy a 11/2003. (V.8.) IM-BM-PM rendelet szerinti kamatfizetést (készpénz hatóság általi lefoglalása esetén csak akkor fizet a hatóság kamatot, ha azt a lefoglalás megszüntetésekor vissza kell fizetni) csak a büntető eljárásban lehet érvényesíteni. Ha a büntetőeljárásban jogellenesen jártak el az érintettel szemben, akkor polgári ügyben az emiatt érvényesített igény jogalapja a közhatalom gyakorlásával okozott kár (vagyis polgári perben kérhető kamat a hatóságtól a hatóság jogellenes eljárása esetén). {1/2022. BPJE határozat, Magyar Közlöny 81. szám}

 

2022.05.16.

 

A múlt héten is nagyon kevés jogszabály jelent meg, így mindenki nyugodtan fókuszálhat az éves bevallások elkészítésére.

 

A Közlönyökben bírói kinevezésekről, felmentésekről, állampolgárság visszavonásáról, a köztársasági elnök beiktatási ünnepségéről, különböző vezetők kinevezéséről, elismerések adományozásáról, különböző pártok pénzügyi kimutatásairól, orvostechnikai eszközök (COVID-tesztek, vérvételi eszközök) Szomáliának, Fülöp-szigeteknek és Ukrajnának történő adományozásáról írtak.

 

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye szerint az országos népszavazáson (amit az országgyűlési választással egy időben tartottak) összesen 5.628.138-an szavaztak, és végeredményben mindegyik kérdésben érvénytelen volt a népszavazás, ugyanis a választásra jogosult 8.215.304 főből csupán 47 % adott le érvényes szavazatot (legalább 50 % kellett volna az érvényességhez). {Magyar Közlöny 79. szám 3354.-3356. oldal}

 

Megjelent a Kúria 2/2022. Közigazgatási jogegységi határozata, ami azok számára lehet érdekes, akik acéltermékek EU-n kívülről történő behozatalával foglalkoznak. Az EU 2019/159 bizottsági végrehajtási rendelettel még 2019-ben végleges védintézkedést vezetett be, melynek értelmében egyes acéltermékek -pl. a 7213914900 Vtsz. alá tartozók- EU-n kívülről történő behozatalához vámkontingenst nyitott azzal, hogy az abból nem részesülő behozatalokra 25 %-os vám fizetését írta elő. Volt olyan eset, amikor a vámjogi képviselő nem vett igénybe vámkontingenst. A vámhatóság kiszabta rá az áfát, ám a kiegészítő vámot nem. A Közlönyben megjelent jogegységi határozat értelmében a vámhatóság hibája miatt a vám akkor engedhető el, ha a jóhiszemű ügyfél a hasonló szakmai tapasztalattal rendelkező kereskedőktől elvárható gondossággal a vámhatóság hibáját nem észlelhette. {Magyar Közlöny 79. szám 3336.-3343. oldal}

 

2022.05.09.

 

Múlt héten az ország vezetői az Országgyűlés megalakulásával voltak elfoglalva, így semmilyen érdemi jogszabály nem jelent meg.

 

Megválasztották az Országgyűlés elnökét, alelnökét, jegyzőit, háznagyát. Létrehozták a bizottságokat (Európai ügyek, Fenntartható fejlődés, Gazdasági, Honvédelmi és rendészeti, Költségvetési, Kulturális, Külügyi, Mentelmi, Mezőgazdasági, Nemzetbiztonsági, Nemzeti összetartozás, Népjóléti, Vállalkozásfejlesztési, Törvényalkotási, Magyarországi nemzetiségek bizottsága), és persze megválasztották azok tagjait és tisztségviselőit. {2022. évi 74. számú Magyar Közlöny}

 

Helyesbítették a 173/2022. (IV.29.) Korm.rendeletet (ami arról szól, hogy egyes költségvetési szervek is igényelhetnek támogatást ukrán állampolgárok foglalkoztatásához), mivel saját magára hivatkozott ahelyett, hogy a 172/2022. (IV.29.) Korm.rendeletre hivatkozott volna. Persze a lényeg nem változott: az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a tankerületi központok, a szakképzési centrumok, és a szakképző intézmények fenntartói is igényelhetnek foglalkoztatói támogatást. {2022. évi 74. számú Magyar Közlöny}

 

Ezen kívül COVID-teszteket (összesen 557.830 darabot) adományoztunk, melyből 30.875 darabot a Montenegrói Köztársaság, 72.000 darabot az Észak-macedón Köztársaság, 454.955 darabot pedig a Moldovai Köztársaság kap.

 

2022.05.02.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt a menedékes és a menedékesként történő elismerését kérő ukrajnai magyar állampolgárok részére az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) 2022.05.13-tól TAJ számot ad, melyhez a szükséges adatokat az egészségügyi szolgáltató rögzíti. {171/2022. (IV.29.) Korm.rendelet}

 

Az Ukrajnából 2022.02.24. előtt hazánkba érkezett, ukrán vagy ukrán-magyar állampolgárságúak foglalkoztatása érdekében a munkáltatók 2022.05.09-től köztehermentes támogatást kérhetnek:

 • legfeljebb 12 hónapig (mely egyszer további 12 hónappal meghosszabbítható) fizetik a lakhatási költség és az utazási költség 50 %-át, maximum 000,- Ft-ot, illetve ha kiskorú gyermekkel él közös háztartásban a munkavállaló, akkor gyermekenként további 12.000,- Ft-ot;
 • ha a munkaadó a szálláshelyet a 17/2016. (II.10.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében szereplő preferált kistelepülésen biztosítja, akkor havonta a lakhatási és az utazási költség 100 %-át térítik, de ennek a maximuma is 000,- Ft, viszont a kiskorú gyermekre tekintettel itt is adnak gyermekenként további 12.000,- Ft-ot (ha mindkét szülőt ugyanaz a munkaadó foglalkoztatja, akkor csak egyiküknek jár a gyermekenkénti plusz összeg).

A kérelmet a munkaadó az NFSZ oldalán (https://nfsz.munka.hu/) adhatja be a kormányhivatalhoz. A támogatás feltételei:

 • az ukrán állampolgárnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 365 napon belül 90 napot elérte (nem kell, hogy ez folyamatos legyen) vagy meghaladta a magyarországi munkaviszonya;
 • a munkavállaló családtagja 2022.02.24-én vagy azt követően érkezett Ukrajnából Magyarországra és menedékes, vagy kéri a menedékesként való elismerését, vagy magyar állampolgár;
 • Magyarországon foglalkoztatják határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban, legalább heti 20 órában;
 • a munkaadó és a munkavállaló megfelel a szokásos feltételeknek (rendezett munkaügyi kapcsolatok, nincs végelszámolás, felszámolás, csődeljárás alatt, stb.) {172/2022. (IV.29.) Korm.rendelet}

 

Ezen rendelet alapján módosul 2022.05.09-től az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgárságúak foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás is. (Ez szól arról, hogy a nevezett munkavállalók után a lakhatási és utazási költség 50 %-át, max. 60.000,- Ft + a kiskorú gyermekekre tekintettel 12.000,- Ft/gyermek támogatást kaphat a munkaadó.) A módosítás lényege: ha a 17/2016. (II.10.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistelepülésen biztosítják a lakhatást, akkor a támogatás a lakhatási és utazási költség 100 %-a, de a maximum érték ekkor sem változik.

 

A fenti támogatást egyes költségvetési szervek (Országos Kórházi Főigazgatóság, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, tankerületi központok, szakképzési centrumok, szakképző intézmények fenntartói) is igényelhetik. {173/2022. (IV.29.) Korm.rendelet}

 

Azon szállásadók, akik Ukrajnából menekülő személyeket fogadnak be, 2022.03.16-tól 4.000,- Ft/fő/ nap támogatást kérhetnek. A támogatás eredetileg 2022.04.30-ig jár azok után, akik 2022.04.04. előtt érkeztek hazánkba. Most azonban mindkét időpontot meghosszabbították, így a támogatás most már azok után kérhető, akik 2022.06.03. előtt érkeznek hazánkba, és a támogatást 2022.06.15-ig adják. {104/2022. (III.12.) Korm.rendelet 2022.04.30-től hatályos változata}

 

Egyszerűsödött 2022.04.30-tól az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatása is, ugyanis most már a menedékesek vagy a menedékesként elismerésüket kérők engedélymentesen jogosultak munkát vállalni, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is (tehát már nem csak a foglalkoztatásért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozásban dolgozók vállalhatnak így munkát). {86/2022. (III.7.) Korm.rendelet 2022.04.30-tól hatályos változata}

 

Figyelni kell majd az országos főállatorvos közleményeit (https://portal.nebih.gov.hu/), ugyanis 2022.05.14-től a veszélyhelyzet végéig lehetővé teheti élelmiszer– vagy takarmány-összetevő, -termék vagy -termékcsoport átmeneti helyettesítését annak hiánya esetén, vagy ha annak beszerzése előre nem látható okból jelentős nehézségbe ütközik. {178/2022. (IV.29.) Korm.rendelet}

 

Megjelent a rendelet a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének 2022.07.01-től érvényes szabályairól, ami a szakértői listában történő szerepléshez szükséges. {10/2022. (IV.29.) NVTNM rendelet}

 

Sürgősen módosítani kell a boltokban kirakott „ÁRSTOP” táblákat: ki kell javítani a „Az árstop 2022. február 1-től május 1-ig tart” szöveget „Az árstop 2022. február 1-től július 1-ig tart” szövegre, mivel meghosszabbították az árstop időszakát. Az új tacepao, melyet 2022.07.01-ig a hatósági áras terméket árusító boltokban kell kihelyezni, letölthető mindenféle méretben, papírra nyomtatható és honlapra feltehető formában a https://kormany.hu/arstop oldalról.

Több színben is felrakták, de természetesen a színhasználat, a tábla mérete, és a kirakás helye nem szabadon választható. Ismétlésül a követelmények :

 • Hipermarket, nagyméretű szupermarket, szupermarket, diszkont és a diszkont területi minimumánál (400 m2) kisebb, de bruttó 200 m2-nél nagyobb alapterületű üzlet esetében az összes bejáratnál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező, de minimum A3-as méretben (29,7×42 cm) kell jól láthatóan kirakni a két hátterű, piros „árstop” táblát.
 • A bruttó 200 m2 alapterületű üzlet esetében a vásárlói bejáratnál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező, de minimum A4-es (21×29,7 cm-es) méretben kell kirakni jól láthatóan a három verzió bármelyikét.
 • Amelyik üzlet nem illik bele a fenti két leírás egyikébe sem (fogalmam sincs, milyen üzlet lehet az, ami se nem 200 m2, se nem nagyobb, se nem kisebb annál), annak a vásárlói bejáratnál vagy egyéb helyen kell az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább A4-es táblát kirakni jól láthatóan a három verzió bármelyikét használva.
 • A csomagküldő kereskedők, és az internetes honlappal rendelkező kereskedők a honlap nyitó felületén kötelesek az előírt kinézetű – letölthető – „árstop” táblát jól látható méretben közzétenni.

A hatósági áras termékek még mindig a következők:

 • kristálycukor (fehér cukor);
 • búzafinomliszt BL 55;
 • finomított napraforgó étolaj;
 • házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előre csomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva);
 • csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előre csomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva);
 • ultra magas hőmérsékleten hőkezelt (UHT), 2,8 % tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej.

Az alkalmazandó árak sem változtak:

 • Ha tudja a kereskedő, hogy 2021.10.15-én mennyiért adta el ezeket a termékeket, akkor a 10.15-i bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni.
 • Ha nincs meg a 2021.10.15-i bruttó kiskereskedelmi ár, akkor az azt megelőző utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni.
 • Ha egyáltalán nem állapítható meg, hogy mennyiért árulta a termékeket, akkor a KSH honlapján 2021.10. hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni, ha az rendelkezésre áll.
 • Ha 2021.10.15-én pont kedvezményes áron adta a termékeket (pl. leárazás, akció, szezonális kedvezmény, kiárusítás, promóció) miatt, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni.
 • A számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértékének meg kell egyezni a 2021.10.15-én érvényes számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértékével, különben tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül a 2009. évi XCV. törvény 3. § (2) bekezdés q) pontja alapján. Ez alól kivétel a tevékenység beszüntetése vagy profilváltás miatti legfeljebb 15 napos, a mezőgazdasági igazgatósági szervnek előzetesen bejelentett kiárusítás, valamint a nem teljes értékű (pl. közeli lejáratú) termék kiárusítása.

Akinek esetleg nem áll rendelkezésére a saját 2021.10.15-i árlistája, az a következő, KSH által közzétett áron köteles 2022.02.01.-2022.07.01. között árusítani az itt felsorolt árukat:

 • Kristálycukor: 261,- Ft/kg
 • Liszt, finomliszt: 203,- Ft/kg
 • Napraforgó étolaj: 713,- Ft/liter
 • Sertéshús, comb (csont és csülök nélkül): 1.420,-Ft/kg
 • Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül): 1.600,- Ft/kg
 • Csirke far-hát (hát, egyben vagy külön far és szárnyvég): 293,- Ft/kg
 • 2,8 %-os UHT tej dobozban: 268,- Ft/liter.

{3/2022. (I.26.) MK rendelet 2022.05.02-től hatályos változata és a 6/2022. (I.14.) Korm.rendelet}

 

A társasházak ingatlan-nyilvántartásában 2022.05.02-től nem lakás céljára szolgáló helyiségnek minősül az álláshely is (ez lényegében a gépjárműtároló helyiségben kialakított, gépjármű elhelyezésére szolgáló terület). A pontos fogalmat a rendelet 52. §-a tartalmazza. {109/1999. (XII.29.) FVM rendelet}

 

Aki mezőgazdasági eredetű etil-alkohol erjesztés és desztilláció útján történő előállításával, továbbá az előállítótól vagy forgalmazótól származó mezőgazdasági eredetű etil-alkohol feldolgozását vagy csomagolását végzi, annak adatszolgáltatási kötelezettsége van: jelentenie kell ügyfélkapun keresztül a MÁK-nak a kukoricából, búzából, egyéb gabonaféléből, melaszból, cukorrépából, szőlészeti-borászati termékből, egyéb mezőgazdasági anyagból előállított etil-alkohol mennyiségét évente egyszer, a tárgyévet követő év 02.01.-02.15. között. {16/2022. (IV.29.) AM rendelet}

 

A nyugellátásokat és egyes más ellátásokat (pl. nyugdíj, árvaellátás, özvegyi járadék, szolgálati járandóság, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, vakok személyi járadéka, stb.) 2022.07.01-től 3,9 %-kal megemelik, 2022.01.01-jei visszamenőleges hatállyal. Az emelt összeget és az I. félévi különbözetet a 2022. júliusi ellátással kapják meg a jogosultak. {161/2022. (IV.28.) Korm.rendelet}

 

A SZÉP-kártya vendéglátás alszámláján lévő (max. 150.000,- Ft) összeg eredetileg 2022.05.31-ig lett volna munkahelyi étkeztetésre, illetve élelmiszer vásárlására is fordítható az azt kapó munkavállaló és a társkártyával rendelkező közeli hozzátartozó által. Ezt most meghosszabbították 2022.07.01-ig. Mivel a „zsebek átjárhatóak”, így 2022.02.01. és 2022.07.01. között bármely zsebben lévő összeget el lehet költeni a boltban (élelmiszerbolt, zöldséges, húsbolt, pékség, dohánybolt) az alkoholon és a dohányárun kívül bármilyen élelmiszerre. {781/2021. (XII.24.) Korm.rendelet 2022.04.29-től hatályos változata}

 

Az üzemanyagok hatósági ára 2022.07.01-ig marad (2022.05.15. helyett), valamint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség részére 2022. március, április, május és június hónapra nem kell tagi hozzájárulást fizetni. {57/2022. (II.28.) Korm.rendelet 2022.04.29-től hatályos változata}

 

A kisbenzinkutakra vonatkozó szabályok változtak:

 • Hiteltörlesztési moratórium meghosszabbodik 2022.07.01-ig (vagyis nem kell a tőkét, kamatot, egyéb díjat ezen időpontig megfizetniük), ha ezt írásban kérik a hitelezőnél.
 • Szocho-kedvezmény: február, március, április, május, június és július havi szocho adófizetési kötelezettségüket csökkenti a munkaviszonyban foglalkoztatottak –töltőállomásonként max. 4 fő– részére juttatott szocho-alapot képező jövedelem utáni szocho. (Vagyis erre az 6 hónapra max. kutanként 4 munkavállaló után nem kell szocho-t fizetniük).
 • Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye: 2022-ben 6 hónapra arányosan jutó rehab.hj. megfizetése alól mentesülnek, és 2022. I. és II. negyedévére nem kell rehab.előleget sem fizetniük.
 • KIVA-kedvezmény: 2022. február, március, április, május, június és július hónapban nem képez KIVA-alapot töltőállomásonként max. 4 fő, munkaviszonyban foglalkoztatott részére juttatott személyi jellegű kifizetés (vagyis ebben az 5 hónapban kutanként max. 4 munkavállaló után nem kell kivát fizetniük).
 • Az adókedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a bért rendesen kifizessék a dolgozóknak, és 07.31-ig felmondással ne szüntessék meg senki munkaviszonyát.
 • Nem kell bérleti díjat fizetniük 2022. március, április, május és június hónapra, ha az üzemanyagtöltő állomást állam vagy helyi önkormányzat, illetve ezek többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság adja részükre bérbe, illetve ezen bérbeadók a bérleti szerződést egyoldalúan nem módosíthatják és fel sem mondhatják 07.01-ig.
 • Mentesülnek a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) 2022. évre vonatkozó határozatában jövedéki kiskereskedőként folytatott értékesítés miatt megállapított energiamegtakarítási kötelezettség 33 %-ának teljesítésére vonatkozó kötelezettség alól is. {84/2022. (III.5.) Korm.rendelet 2022.04.29-től hatályos változata}

 

A kisbenzinkutak (vagyok a legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtető, 2021-ben max. 50 milliárd árbevételt elérő vállalkozások) ITM-től kapott forgalomarányos támogatás időszaka is meghosszabbodott 4 hónapra, ugyanis ezt jelen állás szerint 2022. március, április, május és június hónapokra vehetik igénybe. {1117/2022. (III.5.) Korm.határozat 2022.04.28-tól hatályos változata}

 

Meghosszabbították a 2022.03.13-tól tartó gabona exporttilalmat a veszélyhelyzet végéig (eredetileg 2022.05.15-ig tartott volna). {83/2022. (III.5.) Korm.rendelet 2022.04.29-től hatályos változata}

 

Változott a védettség igazolása is: a felgyógyultak már nem kapnak védettségi igazolványt. 2022.05.01-től a koronavírus elleni védettség igazolása a védőoltás tényének az igazolásával történik. Az igazolvány kiállítása továbbra is ingyenes, de pótlása, cseréje 3.000,- Ft-ba kerül. Az oltással nem rendelkezők védettségi igazolványa 2022.05.01-jén érvényét veszíti. {60/2021. (II.12.) Korm.rendelet 2022.05.01-től hatályos változata}

 

Megjelent az érettségi vizsga követelményeit és vizsgaszabályzatát is módosító rendelet. Benne vannak a tantárgyi követelmények mellett a vizsgák időtartamára, feladatokra vonatkozó előírások is. {100/1997. (VI.13.) Korm.rendelet 2022.05.01-től hatályos változata}

 

A jegybanki alapkamat töretlenül emelkedik tovább. Idén a következőképpen alakult eddig:

 • 01.01-jén: 2,4 %;
 • 01.26-tól: 2,9 %;
 • 02.23-tól: 3,4 %;
 • 03.23-tól: 4,4 %;
 • 04.27-től 5,4 %.

 

Akit érdekel az országgyűlési képviselők 2022. évi választásának részletes eredménye, a Magyar Közlöny 2022. évi 70. számának 2787. oldalától kezdődő részben tájékozódhat arról, hogy hol, kit, hány szavazattal választottak meg, illetve mennyien szavaztak, és ebből mennyi volt az érvényes és érvénytelen szavazat.

 

2022.04.25.

 

Az Országgyűlés alakuló ülését 2022.05.02-án tartják. Kíváncsi vagyok, milyen döntések fognak születni az első munkanapjukon. {107/2022. (IV.19.) KE határozat}

 

A TeIR-t (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) -ahol a környezet állapotáról, területi jellemzőiről, területfejlesztési koncepciókról, tervekről olvashatunk, segédleteket, tervbemutatókat találhatunk- 2022.04.25-től már nem a TÉRPORT alrendszereként működtetik. Aki érintett a területfejlesztésben, területrendezésben, annak hasznos oldal lehet a https://www.teir.hu/. {31/2007. (II.28.) Korm.rendelet}

 

Budapesten 2022.05.15. és 2022.07.15. között, amikor a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság lesz, nem kell mérgelődni, ha a buszsávot nem csak a buszok használják, ugyanis más járművek is jogosultak lesznek a buszsáv használatára. Arról lehet őket megismerni, hogy az elejükön és a hátuljukon is lesz egy kék színű „Budapest 2022 – Fina World Championships” matrica. {1232/2022. (IV.19.) Korm.határozat}

 

A tűzoltóságoknál változik 2022.07.01-től több előírás a szakmai képesítés követelményeit és a szakmai képzés szabályait leíró rendeletben, melyre érdemes felhívni az önkormányzati, létesítményi tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek figyelmét. Egyetlen példa: a hatósági kiegészítő képzés már csak a felsőfokú végzettséggel rendelkező szolgálatot teljesítőkre vonatkozik. {9/2015. (III.25.) BM rendelet}

 

Megjelent a NAV 2022. május hónapban alkalmazandó üzemanyagárakról szóló közleménye is:

 • ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:             481,- Ft/l
 • Gázolaj (hatósági árszabás):                       481,- Ft/l
 • Gázolaj (piaci árszabás):                              683,- Ft/l
 • Keverék:                                                            522,- Ft/l
 • LPG autógáz:                                                    326,- Ft/l

Biztosan feltűnik, hogy más üzemanyagárat alkalmazhatnak a hatósági áras, és a piaci árszabású gázolajat beszerzők. No persze nem mindenki számolhat a piaci árszabással, csak azok alkalmazhatják, akik nem vásárolhatnak hatósági árszabással. Vagyis csak a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú, és a 7,5 tonna feletti magyar rendszámú járművek (kivéve a traktor és a mezőgazdasági erőgép) üzemanyagköltség-elszámolása során lehet májusban a 683,- Ft-os árat alkalmazni. {94/2022. (III.10.) Korm.rendelet}

 

2022.04.19.

 

Valószínűleg a húsvét miatt csak egyetlen Magyar Közlöny jelent meg, de az legalább nem rövid (275 oldal). Nézzük, mi van benne!

 

Az Ukrajna területéről kísérővel érkezett, legfeljebb 14 éves gyermek felügyeletét a menedékesek közösségi szállásán vagy a menedékes, illetve menedékesként elismerését kérő, továbbá a kettős állampolgárságú szülő foglalkoztatójánál szervezhetik meg munkanapokon 6 és 18 óra között kiscsoportos formában. Aki a gyermekfelügyeletet biztosítani szeretné, legkésőbb annak megkezdése előtti napon be kell jelentenie ezt a védelmi bizottságnak és a NÉBIH-nek. {147/2022. (IV.14.) Korm.rendelet}

 

Ha a menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és hazánkba 2022.02.23. után érkező magyar állampolgár kérelmezi, akkor a gyermeke 2022.04.15-től ingyenesen kaphat intézményi és szünidei gyermekétkeztetést a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig. {106/2022. (III.12.) Korm.rendelet}

 

A hitelintézetet az új és használt lakásokra folyósított CSOK, a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú támogatása után költségtérítés illeti meg. Ennek összege a 2022.04.29-től benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan változik (eddig százalékot kapott a költségvetésből, ezután viszont konkrét összeg, illetve egyes esetekben százalék illeti meg). A babaváró támogatás utáni ügyleti kamat, kamattámogatás mértéke csökken és itt is felváltja a költségtérítés százalékban való meghatározását a konkrét forintösszeg. {16/2016. (II.10.) Korm.rendelet, 17/2017. (II.10.) Korm.rendelet, 337/2017. (XI.14.) Korm.rendelet, 44/2019. (III.12.) Korm.rendelet}

 

A pénzügyi intézmények veszélyhelyzet ideje alatt történő végelszámolásának, felszámolásának sajátos szabályairól szól a 151/2022. (IV.14.) Korm.rendeletet 2022.04.15-től kell alkalmazni. (Remélem, senkinek nem lesz rá szüksége, hogy elolvassa!)

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat nagyon sok előírása változik 2022.06.13-tól, így aki építéssel, átalakítással, üzemeltetéssel, tűzvédelemmel foglalkozik, annak érdemes már most tanulmányoznia. Csak egyetlen példa a temérdek változásból: a tűzvédelmi követelményeket már nem csak a létesítmény tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata során kell betartani, hanem a rendeltetés módosítása, a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló körülmények, feltételek változása esetén is. Az új rendelet még nem látható a jogszabálytárban, ezért érdemes a Magyar Közlöny 66. számában megjelent 8/2022. (IV.14.) BM rendeletet olvasgatni. {54/2014. (XII.5.) BM rendelet}

 

Rendeletben szabályozzák a hivatásos hajós képesítést, mely a legalább 20 méteres, illetve legalább 100 m3-es hajók, ezek vontatását, úszómunkagépek vontatását vagy tolását végzők, személyhajók, úszómunkagépek személyzetének bizonyítványait, engedélyeit, képesítéseit, vizsgáit írja le részletesen és 2022.04.19-én lép hatályba. {12/2022. (IV.14.) ITM rendelet}

Ezzel összefüggésben -a jogharmonizáció érdekében- a 13/2022. (IV.14.) ITM rendeletben több rendeletet is módosítottak. Változik például a hajózási képesítés, a hajózási hatósági eljárás, egészségi alkalmasság, szolgálati könyv, víziközlekedés rendje. {13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet, 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet, 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet, 21/2002. (XI.8.) GKM-EszCsM rendelet, 26/2002. (XI.29.) GKM rendelet, 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet}

 

Az Ukrajnából menekülő személyeket befogadó szállásadók – ahogy azt a 2022.03.16-i bejegyzésemben írtam – 4.000,- Ft/fő/nap támogatást igényelhetnek. Eredetileg ezt a támogatást 2022.03.16.-2022.04.15. közötti időszakra biztosították, azonban most meghosszabbították a támogatási időszakot 2022.04.30-ig. {104/2022. (III.12.) Korm.rendelet}

 

 

Az önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, oktatási intézmények által szervezett nemzeti, állami, egyházi, társadalmi ünnepek, kulturális, sport- és egyéb rendezvények kiszolgálásához, biztosításához 2022.04.22-től díjazás ellenében (egyes esetekben térítésmentesen) kérhető a Honvédség közreműködése. Fontos kitétel, hogy a rendezvény nem lehet pártpolitikai tevékenységgel összefüggő és nem sértheti a honvédelmi érdekeket, illetve nem érintheti hátrányosan a Honvédség társadalmi megítélését. A Honvédség – ideértve a katonazenekarokat is – ezeken a rendezvényeken fegyverhasználati jog nélkül működik közre. A Hivatalos Értesítő 2022.04.14-én megjelent 18. számában található a kérelem formanyomtatványa, valamint az is, hogy azt melyik helyőrséghez kell benyújtani. {16/2022. (IV.14.) HM utasítás}

 

Mészáros Anikó

MINKE szakértő

 

Szeretnél hozzáférni az összes szakmai anyagunkhoz? Jelentkezz az alábbi linken egyesületünkhöz:

https://www.minositettkonyvelok.hu/csatlakozom

111 szakmai kérdés 111 gyakorlatias válasz III. kötet

 

RENDELHETŐ* - 4.700,- Ft

 

*AMENNYIBEN mind a 111 kérdésre tudod a

választ, visszafizetjük a kiadvány árát!