Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Támogatások

Ahhoz, hogy egy vállalkozás – akár már a pályázatírás időszakában -helyesen mérje fel a támogatás pénzügyi hatását, tisztában kell lenni a vonatkozó előírásokkal.

 

Adott támogatások elszámolása

Az adott támogatásokat pénzügyi rendezéskor (kifizetéskor) kell elszámolni. Egy másik vállalkozásnak adott támogatást a támogatást nyújtó fél az egyéb ráfordításai között számolja – függetlenül attól, hogy milyen célra adták.

 

Kapott támogatások elszámolása

 

3 féle támogatási típust kell megkülönböztetni. Hogy milyen jellegű egy támogatást, az a pályázat és/vagy a támogatás mögött álló szerződés tartalmazza.

 

1 – Tőketartalékba kerülő támogatások

 

Tőketartalékba csak jogszabályi előírás alapján kerülhet fejlesztési támogatás elszámolásra. Ide tartoznak a Szakképzési Alapból és az EMVA uniós forrásból kapott támogatások. Hatásuk az eredményre, illetve a mérlegre:

 • Csak a mérlegfordulónapig befolyt támogatást lehet elszámolni (igénylés alapján nem lehet).
 • A saját tőkét fogják növelni, így hatásuk nem jelentkezik meg a cég eredményében.
 • Ha valamilyen feltétel teljesítéséhez kötik, akkor lekötött tartalékba kell átvezetni, amelyet csak a feltétel teljesülésekor lehet felszabadítani. Így csak ez után lehet a tőketartalék címén kapott pénzt kivonni a cégből – például a jegyzett tőke leszállítása révén – amikor már visszakerült a tőketartalékba.

 

2 – Fejlesztési támogatások

 

Azok a támogatások, amelyeket jellemzően valamilyen tárgyi eszköz vagy immateriális jószág megszerzéséhez igényelnek.

 • Ezeket a támogatásokat pénzügyi rendezésekor (amikor befolyik) bevételként kell elszámolni.
 • Ha a támogatás a következő üzleti évben, de a mérlegkészítés időpontja előtt folyik be, de a fejlesztésből megvalósuló eszközt előző év(ek)ben használatba vették (aktiválták) és így értékcsökkenési leírást számoltak már el, akkor sem lehet a támogatást megelőző üzleti évre elszámolni (a költségek, ráfordítások ellentételezése csak a befolyás üzleti évétől kezdődik, nincs önellenőrzés).
 • A bevételként elszámolt támogatást időbelileg el kell határolni. A támogatásonként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni.
 • Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is.

 

3 -Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások

 

Ezek a támogatások a vállalkozásban felmerült költség vagy ráfordítás ellentételezését szolgálják. Sokszor nehéz az ilyen jellegű támogatásokat az árbevételtől megkülönböztetni, de a különválasztás viszont számviteli és adózási okból igen fontos. Az így kapott pénz (vagy bármilyen más eszköz) nem számít ellenértéknek, tehát nincs mögötte teljesítmény, szolgáltatás, termékértékesítés. Itt is különböző fajta támogatásoklehetnek:

 • A jogszabály alapján járó támogatások esetén egyéb bevételként kell elszámolni a befolyt, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig igényelt – csak normatív jellegű – támogatás összegét. Ha azonban a költség a tárgyévben, vagy az azt megelőző években még nem merült fel, akkor a támogatást időbeli leg el kell határolni – feloldása a költség felmerülésekor esedékes.
 • Egyéb támogatások azon támogatások, amelyek nem tartoznak az előbbibe, és amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti évhez kapcsolódnak, befolyáskor számolhatók el. Ha az elszámolás mérlegkészítés időpontjáig megtörténik, akkor a járó összeg elszámolható az előző évre. Ez a megengedő fogalmazás egy vállalkozási döntési lehetőséget jelent – ilyenkor célszerű az adott cég jövedelmi helyzetének az elemzése.
 • A pályázat útján elnyert támogatásokra az utólagos finanszírozás a jellemző, azaz a költségek, ráfordítások előbb felmerülnek és a hozzá kapcsolódó támogatás későbbi év(ek)ben folyik be.

 

A felmerült költséget nem lehet időbelileg elhatárolni, ha a támogatás nem kerül elszámolásra. Ebben az esetben lehetőség nyílhat arra is, hogy a felmerült költséget alapítás-átszervezés aktivált értékeke címén aktiválják. A fenti összefoglaló alapja a számvitelről szóló 2000. évi C törvény, illetve a Penta Unió évzárással foglalkozó írása.

http://www.penta.hu/blog/a-2016-os-uzleti-ev-zarasa

 

A számviteli szakemberek – az erre a kérdéskörre vonatkozó külön szerződésük alapján – a pályázat előzetes dokumentumai és a támogatási szerződésben foglaltak alapján segítséget tudnak nyújtani a vállalkozásoknak

 • a pályázatokon való részvétel realitásának felméréséről;
 • a támogatás eredményre gyakorolt hatásának tervezésében;
 • a támogatásokkal való elszámolás szabályszerűségének biztosításában. Jobb előzetes konzultációval felmérni a lehetőségeket és kötelezettségeket, mint helytelen vezetői döntéssel kockáztatni a vállalkozás gazdálkodását.

 

dr. Sallai Csilla   

Kamarai tag könyvvizsgáló    

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Forrás:
www.stallum.hu