Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Szülést követően járó ellátások

Tovább foglalkozunk a jelenleg érvényben lévő gyermekvállaláshoz kapcsolódó ellátásokkal, támogatásokkal, az adózónában dr. Radics Zsuzsanna társadalombiztosítási szakértő által készített összefoglalás alapján:
http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Itt_a_lista_a_gyermekvallalashoz_kapcsolodo_04XK6N#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly

Csecsemőgondozási díj (csed)

Csecsemőgondozási díjra jogosult, aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt, és

  • a biztosítás tartama alatt szül, vagy
  • a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy
  • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt szül vagy
  • a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül.

A csed folyósításának ideje maximum 24 hét, azaz 168 nap. A csed-nek nincs felső határa, a naptári napi jövedelem 70 százaléka.
A csed-et kérelmezni kell a “Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű, illetve egyéni vállalkozó, őstermelő esetén az “Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” nevű nyomtatványokon.

A kérelmet, ha kifizetőhely működik a munkahelyen, akkor a kifizetőhelyhez, egyéb esetben a lakóhely (vállalkozás esetében a székhely) szerint illetékes fővárosi-, megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél kell benyújtani.

Az ellátás visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra érvényesíthető, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Gyermekgondozási díj (gyed)

Gyermekgondozási díjra jogosult a szülő, ha

  • a gyermeket saját háztartásában neveli és
  • a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt,
  • az anya, valamint a csecsemőgondozási díjra jogosult személy, aki részére csed-et állapítottak meg, és a biztosítási jogviszonya a csed-re való jogosultsága időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csed-re való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt.

A gyed legkorábban a csed, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól jár, legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig. Ikergyermekek esetén további 1 évig, azaz legfeljebb a gyermekek 3. életévének betöltéséig folyósítható az ellátás.
A gyermekgondozási díj a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka, azaz maximum havi bruttó 147 ezer Ft lehet.

A gyednek egy különleges formája az úgynevezett diplomás gyermekgondozási díj.  Ez a gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek egyéves koráig jár. A diplomás gyed havi összege a képzéstől függően 105 ezer, illetve 122 ezer Ft 70 százaléka.

A gyermekgondozási díjat is kérelmezni kell az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra”, illetve egyéni vállalkozó, őstermelő esetén az “Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványokon.

A kérelmet, ha kifizetőhely működik a munkahelyen, akkor a kifizetőhelyhez, egyéb esetben a lakóhely (vállalkozásoknál a székhely) szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez kell benyújtani. Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

Az ellátás visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra érvényesíthető, s legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Gyermekgondozási segély (gyes)

Biztosítástól független családtámogatási ellátás. Ha a szülő nem volt jogosult csedre, akkor a szülést követően jogosult lehet erre az ellátásra.
A gyermekgondozási segély

  • a gyermek 3. életévének betöltéséig, illetve
  • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jár.

A gyes havi összege gyermekenként 28 500 Ft. Akkor jár, ha az arra vonatkozó kérelmet – “Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására” – benyújtja a szülő. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalhoz, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor ahhoz kell benyújtani.

Ez az ellátás is igényelhető visszamenőleg, azonban ez esetben nem 6 hónapra, hanem csak 2 hónapra, azaz az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjáig lehet visszamenőleg kérni!

Családi pótlék

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást, majd iskoláztatási támogatást, azaz összefoglalva családi pótlékot nyújt. A családi pótlékot – csecsemő esetén a nevelési ellátást –is igényelni kell.

A „Kérelem a családi pótlék megállapítására” elnevezésű nyomtatványt a lakóhely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalhoz, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor ahhoz kell benyújtani.

A családi pótlék havi összege
•    egygyermekes család esetén 12 200 Ft,
•    egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 Ft,
•    kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 Ft,
•    két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 Ft,
•    három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 Ft,
•    három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 Ft,
•    tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23 300 Ft,
•    tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 Ft,

Ez az ellátás is igényelhető visszamenőleg 2 hónapra, azaz az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjáig lehet visszamenőleg kérni.

 

Dr. Sallai Csilla
Könyvvizsgáló
www.stallum.hu