Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Saját gépjármű üzleti célú használata

Többször is változott a kiküldetés fogalma (Lsd. Szja tv – 1995. évi CXVII.- 3. § 11.) A kiküldetésnek a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás minősül. Kiküldetésnek minősül különösen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés is. Nem tekinthető azonban kiküldetésnek a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és visszautazás.

 

Munkahelynek a munkáltató azon telephelye minősül, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. Ilyen telephely hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató székhelyét kell munkahelynek tekinteni.

 

Eddig sok értelmezési nehézséget jelentett a kirendelésnek és a kiküldetésnek az egymástól való megkülönböztetése. Ezért a jövőben nem beszélünk kirendelésről, hanem helyette a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást nevesíti a törvény. A gyakorlatban a fogalom módosítása érdemi változást nem jelent.

 

2017. január 1-jétől a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos, üzleti célú használata esetén, azaz:

  • kiküldtetésnél vagy
  • munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazás esetén elszámolható általános személygépkocsi-normaköltsége – az üzemanyagköltségen kívüli – 9 Ft/km-ről 15Ft/km-re emelkedett.

 

2017. január 1-től a munkába járásról szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti munkába járás esetén költségtérítés adómentesen nyújtható értéke15 Ft/km-re emelkedik. E költségtérítés szja szempontból történő „adómentes” kifizethetőségéről az Szja tv. 25. § (2) b) pontja rendelkezik. Mindhárom esetben –

  • kiküldtetésnél vagy
  • munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazás esetén
  • munkába járás esetén (39/2010. (II. 26.) Korm. r. szerint) azonban a megtett útszakasz  hitelt érdemlő bizonyítása kiemelten fontos. Erre a jól bevált és az adóhatóság által is elfogadott eszköz az útnyilvántartás.

 

Az útnyilvántartást a gépkocsit használó személy készíti két példányban –

  • egyik példányt magánál tartja a későbbi esetleges adóhatósági ellenőrzéshez,
  • másik példányt a kifizetőnek (vállalkozásnak, ahol elszámolják az útnyilvántartást) kell megőrizni a kifizetés bizonylatolásához.

 

A fentiekkel kapcsolatosan ajánlott NAV tájékoztató: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/hivatali_uzleti_uatzas.html

 

dr. Sallai Csilla
Kamarai tag könyvvizsgáló

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás:

www,stallum.hu