Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Egyéb Tao kedvezmények

Az adórendszer a beruházás fokozásán túl további adópolitikai célokat is preferál. A VGKE Tanácsadó Kft, aki egyik adózási területen is működő stratégiai partnerünk által készített, a beruházásokon kívüli támogatásokról szóló tájékoztatót adjuk közre.

 

Létszámnövekmény

 

Akkor alkalmazható, ha az előző évi foglalkoztatottak statisztikai létszáma nem több mint őt fő és idei évben a statisztikai létszám nőtt. A létszámnövekménybe nem számít bele, aki előzőleg a vállalkozás kapcsolt vállalkozásánál foglalkoztattak, vagy tagsági jogviszonyban végezte a munkát. Feltétele, hogy az év utolsó napján nem lehat a vállalkozásnak adótartozása.

Előnye: csökkenteni lehet az adóalapot az adóévi áltagos állományi létszám-növekmény és az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzatával. Pld. 1.332.000 Ft 2016 évben.

Hátránya: A létszám még három évig nem csökkenhet. Amelyik évben csökken a létszám, ott a társasági adó alapját meg kell emelni a minimálbér évesített összegének a 120%-ával, de maximum a kedvezmény 120%-ával.

 

 

Támogass adóból a filmalkotást és előadó-művészetet valamint látványcsapatsportot

 

Erre a lehetőségre úgy érdemes tekinteni, mint az adónk 1-1% felajánlására. Kicsit utána kell járni, de jót teszünk, és nem fáj.

Előnye: 2,5-7,5% társasági adókedvezmény is szerezhető vele. Már az adóelőlegekből felajánlható, az adóelőleg összeg 50%-ig, itt az adóelőny 2,5%. A feltöltési kötelezettségkor és az adóbevalláskor tett nyilatkozatnál elérhető az adó(előleg) 80%-át és az adóelőny mértéke 7,5%. Maximum az adó összeg 80%-ig lehet teljesíteni, együttesen a kamatkedvezménnyel. Ha többet ajánlottunk fel, mint amit igénybe vezettük, akkor azt az elkövetkező 6 évben felhasználhatjuk.

Hátránya: Az adományozóval együttműködve lehet csak teljesíteni a feltéteket, mely adminisztráció növekedését okozza. Egyszerre, egy évben, csak az előadó-művészet, vagy csak a látványcsapatsport támogatás adókedvezménye vehető igénybe. Míg az egészet fel nem használjuk adókedvezményként, újabb rendelkező nyilatkozat nem nyújtható be az adóhatósághoz.

 

 

Jogdíj-kedvezmény 2016.07.16-tól

 

A jogdíj-kedvezmények változtak a fenti dátummal, de vannak átmeneti szabályok, melyek alkalmazhatóak akár 2021-ig. A régi szabály alkalmazható azokra az immateriális jószágokra, amelyek 2016.06.30-ig nyilvántartásba került, az azt követő időszakban nyilvántartásba vett immateriális jószágokra pedig már az új szabály alkalmazható.

 

A régi szabály szerint a bevétel 50%-ig lehetett elszámolni társasági adóalap kedvezményt, maximum az adózás előtti nyereség 50%-ig. Új szabály szerint az eredmény 50%-ával lehet csökkenteni az adóalapot.

 

2016. július 1-jétől jogdíjnak társasági adó szempontból

  • a szabadalom – (találmánynak hívjuk a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást; az azon fennálló jogi oltalom neve pedig szabadalom vagy szabadalmi oltalom),
  • a használatiminta-oltalom, a növényfajta-oltalom,
  • a kiegészítő oltalmi tanúsítvány, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma és
  • a szerzői jogi védelemben részesülő szoftver hasznosítási engedélyéből, felhasználási engedélyéből és a ritka betegségek gyógyszerévé minősítésből származó eredmény, valamint e jogok értékesítéséből, apport szolgáltatása miatti kivezetéséből származó eredmény minősülne.

Amennyiben az adóalany nem az említett jogokat hasznosítja, hanem azokat beépíti a saját termékeibe és/vagy szolgáltatásaiba, e termékek értékesítésből és/vagy szolgáltatások nyújtásából származó eredményének e jogokhoz rendelhető hányada szintén jogdíjnak minősülne.

 

A legfőbb változást tehát

  • a marketing célú szellemi termékek (védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név, know-how, üzleti titok, szoftveren kívüli szerzői jogilag védett mű, stb.) hasznosításából származó díj kedvezményekből történő kizárása, valamint
  • az eredmény alapú megközelítés (korábban a bevételeket kellett minősíteni) alkalmazása.

 

A jogdíjra jogosító immateriális jószágra vonatkozó kedvezmény kapcsán előnyös változás, hogy a lekötött tartalékként kimutatott összeg tekintetében 3 adóév helyett 5 adóév áll rendelkezésre arra, hogy az újabb jogdíjra jogosító immateriális jószágok beszerzésére pótlékmentesen feloldja.

 

Amennyiben valaki vásárolja, vagy kapcsolt vállalkozástól rendeli meg a K+F-et, az mindenképp egy arányszámmal kell számolnia a jövőben.

 

Az arányszám számítás az alábbi:

                                                   (a+b)/(a+b+c+d),

ahol:

a: az adózónál elszámolt K+F közvetlen költség

b: az adózó által elszámolt független féltől megrendelt féltől megrendelt K+F költség

c: beszerzési költségek

d: kapcsolt vállalkozástól rendelt K+F költségek

 

A számláló mindig növelhető 30%-al, azaz az egész arányszámot meg kell szorozni 1,3-al. Ugyanakkor ez a szám nem lehet több mint az üzembe helyezett K+F közvetlen bekerülési értéke.

 

Amennyiben Partnereink a fenti jogszabályi lehetőségekről további információkat kérnek, tanácsadói tevékenységünk keretében és személyes konzultáció keretében van lehetőség az adott gazdálkodónál megvizsgálni az adókedvezmények alkalmazásának lehetőségét.

 

dr. Sallai Csilla     
Kamarai tag könyvvizsgáló    

Elérhető dokumentum:

1003_file1_16-11-08-egyeb-tao-kedvezmenyek.pdf

 

Forrás:
www.stallum.hu