Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Airbnb adózása

Többször kerültek már az adóhatóság vizsgálati célkeresztjébe az Airbnb rendszerben működtetett szálláshely-szolgáltatók. Az Adóhatóság most egy mindenki számára hozzáférhető tájékoztatóban is informálja a vállalkozókat a teendőkről.

http://ado.hu/rovatok/ado/airbnbzok-figyelem-tajekoztatot-adott-ki-a-nav

 

A rendszer szereplői:

 • Közvetítő: egy külföldi illetőséggel rendelkező adóalany
 • Szálláshely szolgáltató: belföldi illetőségű, és belföldön található szálláshellyel rendelkező szálláshely szolgáltatók;
 • Vendégek: szálláshelyeket kibérelni kívánó vendégek

A konstrukció lényege, hogy a közvetítő a szálláshely-szolgáltató és a vendégek részére – ellenérték megfizetése fejében – olyan online felületet biztosít, ahol a felek kapcsolatot teremthetnek egymással.

A szálláshely szolgáltató a szállásdíjat megfizetése ellenében valósítja meg a szolgáltatást a vendégek felé, azonban azt a vendégek nem közvetlenül részére egyenlítik ki a helyszínen, hanem annak megtérítésére oly módon kerül sor, hogy a vendég a szálláshely teljes díját a közvetítő felé megfizeti, majd a közvetítő a szállásdíjból az őt megillető ellenérték levonását követően fennmaradó összeget részére továbbutalja.

 

A tevékenység megkezdéséhez be kell jelentkezni:

 • a jegyzőhöz.
 • az adóhatósághoz. (’T101-es nyomtatvány – A01-es lap 7. blokkjában a ’552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.’ ÖVTJ-kódot kell kiválasztani)

 

Adózási lehetőségek:

 

Adószámos magánszemélyként

 • az önálló tevékenységre irányadó szabályok szerinti adózva
  • tételes költségelszámolással
  • 10 %-os költséghányad alkalmazásával
 • fizetővendéglátónak minősülő magánszemélyként a tételes átalányadózás választásával

2017. január 1-jétől a tételes átalányadó éves összege szobánként 38 ezer 400 forint. Tételes átalányadózás választása esetén a magánszemély egyéb felmerülő költségét nem tudja elszámolni.

 

Egyéni vállalkozóként

 • Szja tv. egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezései szerinti adózás esetén alkalmazható adózási módok:
  • Vállalkozói személyi jövedelemadózással – A vállalkozói személyi jövedelemadó választásakor lehetőség van a személyes közreműködés ellenértékeként vállalkozói kivételt elszámolni, mely után az összevont adóalap részeként 15 % szja fizetendő. Ezen túl a vállalkozói jövedelme után 9 %-os szja fizetési kötelezettség terheli az adózót;
  • Átalányadózással – évi 15 millió forintos bevételi határig választható az átalányadózás, ahol ezesetben a bevétel 60 %-át kell jövedelemnek tekinteni, mely után 15 % szja fizetési kötelezettség terheli az adózót. Amennyiben kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozóról van szó, a bevétel 75 %-a minősül jövedelemnek.
 • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szerinti adózást választva. (A főállású kisadózó egyéni vállalkozónak havonta 50 000 forint összegű tételes adót kell fizetnie, a nem főállású kisadózó egyéni vállalkozónak pedig havonta 25 000 forintot.)

 

A keletkezett jövedelem adózásán túl az Airbnb rendszerből eredő bevételeknél tekintettel kell lenni a jövedelemszerzési formához kapcsolódó, vagy külön szabályozott

 • a társadalombiztosítási, ellátási,
 • az áfa
 • a helyi adókra vonatkozó

szabályokra is.

Ahogy látszik a fentiekben vázolt jövedelemadózási módok sokszínűségéből is, célszerű a tevékenység végzéséhez szakember segítségét kikérni. Arra semmiképpen sem szabad apellálni, hogy azért, mert a jövedelem külföldről érkezik, bizonyára nem fogja az adóhatóság megtudni a jövedelmet, s így nem kell azt bevallani.

 

dr. Sallai Csilla
Kamarai tag könyvvizsgáló

 

Forrás:
www.stallum.hu