Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Újabb feladat vár ránk – 2017. július 26-ig – a pénzmosás tényét bejelentő személy bejelentése

Újabb feladat vár ránk – 2017. július 26-ig a pénzmosás tényét bejelentő személy bejelentése a VPOP KSZ17 nyomtatvány benyújtásával

 

A 2017. június 26-án hatályba lépett az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.), mely a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő [Kit. 4. § (2) bekezdés], hogy tevékenységük megkezdését követő 5 munkanapon belül kötelesek kijelölni –a szervezet sajátosságától függően– egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: FIU) felé.

A Kit. hatálybalépésekor működő szolgáltatóknak a kijelölt személy adatairól a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül (2017. július 26.) kell az FIU felé a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tenni.

Tehát az új pénzmosási törvény alapján: a 2017. június 26-a előtt tevékenységüket megkezdő és folytató szolgáltatóknak legkésőbb 2017. július 26-ig a NAV-hoz be kell adni egy VPOP KSZ17 nyomtatványt, amin be kell jelenteni, hogy adott cégnél ki lesz a pénzmosás tényét bejelentő személy, (illetve –ha előfordul– a tényleges pénzmosási eseményt a VPOP PMT17 nyomtatványon kell bejelenteni).

 

A jogszabály alapján érintett szolgáltatói körök a következők:

 • bank
 • takarékszövetkezet
 • pénzváltó iroda
 • pénzátutalási szolgáltató
 • befektetési szolgáltató
 • biztosítási szolgáltató
 • árutőzsdei szolgáltató
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztár
 • postai szolgáltató
 • foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre
 • egyéb hitelintézet
 • egyéb pénzügyi szolgáltató
 • Magyar Államkincstár
 • ingatlan tulajdonjoga átruházásának, bérleti jogának üzletszerű közvetítését végző
 • saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző  könyvvizsgálói tevékenységet végző
 • könyvviteli (könyvelői) tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző
 • adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző
 • játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervező
 • nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő
 • árukereskedő
 • ügyvéd
 • közjegyző
 • bizalmi vagyonkezelő

A bejelentőlap a

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_vam/VPOP_KSZ17.html linkről letölthető, kitöltése pár percet vesz csupán igénybe. A kitöltési útmutató sajnos nem egészen egyértelmű, de a NAV KI Pénzmosás Elleni Információs Irodáját felhívva a szükséges pontosításokat megkaptam.
Ezek a következők:

 • A tájékoztatás módjánál a jogszabályi kötelezettséget nálunk könyvelőknél, adótanácsadóknál, adószakértőknél, okleveles adószakértőknél és könyvvizsgálóknál a „Mindkettő” lehetőséget kell választani, így tehát a tájékoztatás a Pmt. és a Kit. szerint is megtörténik.
 • A nyomtatvány első ízben történő beadásakor a tájékoztatásnál az „Új szolgáltató” lehetőséget kell választani (akkor is, ha a szolgáltató már a jogszabály hatályba lépése előtt működött).
 • A bejelentő szolgáltató adatainál gyakorlatilag a vállalkozás adatai kerülnek rögzítésre, amely vállalkozás a jogszabály hatálya alá tartozó tevékenységet folytatja
 • A kijelölt személynél értelemszerűn annak a magánszemélynek az adatait kell megadni, aki az adott cégnél a pénzmosás tényét bejelentő személyként kijelölésre kerül

Amit fontos tudni, hogy ha egy vállalkozás többféle szolgáltatói kört is folytat (pl. könyvelő és emellett adótanácsadó is), akkor szolgáltatói körönként új nyomtatványt kell beküldeni. Továbbá ha több személy kerül kijelölésre, akkor a szolgáltatói körökön belül minden személyt külön nyomtatványon kell lejelenteni.

Tapasztalatból mondom, hogy ha esetleg további kérdés lenne a kitöltés során, nem érdemes sem a NAV, sem pedig a VPOP telefonos ügyfélszolgálatával próbálkozni, mert egyik helyen sem tudnak segíteni. Ebben az esetben a NAV KI Pénzmosás Elleni Információs Irodát érdemes hívni a +36 1 430 9466-os telefonszámon.

 

Kovács Andrea
okl.adószakértő