Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Társadalombiztosítás külföldön

A Közösségen belül nincs egységes társadalombiztosítási rendszer, minden tagállam maga határozza meg, hogy 

  • mely ellátásokat, 
  • milyen feltételekkel, 
  • mely személyeknek nyújt, és 
  • az ellátások fedezetéül milyen mértékű járulékot kell fizetniük a biztosítottaknak, foglalkoztatóknak.   

 

Ez mellett azonban fontos szabály, hogy az EGT állampolgárai – nemzeti hovatartozástól függetlenül – társadalombiztosítási szempontból 

  • olyan jogokkal rendelkeznek, és 
  • olyan kötelezettségek terhelik őket bármely tagállamban, mint az adott tagállam állampolgárait.    

 

Főszabály szerint az egy tagállamban – nem kiküldetés keretében – tevékenységet folytató személyek abban az államban tartoznak a társadalombiztosítási kötelezettség alá, amelyben kereső tevékenységüket végzik. Kiküldtetés esetén azonban az egyik tagállam területén munkavállalót alkalmazó munkáltató a munkavállalót másik tagállam területére küldi ki abból a célból, hogy ott nevében munkát végezzen, akkor a munkavállaló továbbra is a küldő állam társadalombiztosítási szabályai szerint lesz biztosított, feltéve, hogy a munkavégzés időtartama nem haladja meg a 24 hónapot.  

 

A társadalombiztosítási jogra vonatkozóan is segíthet az eligazodásban a nemzetközi szabályozás: 

  • 2010. május 1-jétől alkalmazandó a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: Közösségi rendelet). és 

  • a végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vhr.).      

Abban az esetben, ha bármely vállalkozás vagy magánszemély határokon átnyúló tevékenységet tervez, előzetesen tájékozódni kell az érintett ország(ok) társadalombiztosítási szabályai felől. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy a munkavállaló külföldi tartózkodása alatt  

  • orvosi ellátást igénylő eset (pl. baleset) bekövetkezése esetén, vagy  
  • külföldi társadalombiztosítási szerv ellenőrzése esetén súlyos következmények (sok millió forintot is kitevő ellátási díj megfizetése vagy bírság) forduljanak elő.   

 

Külföldi foglalkoztatás vagy csak kiküldetés esetén is célszerű a célország társadalombiztosítási előírásait megismerni. Ezzel kapcsolatosan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (https://www.oep.hu)  honlapján vagy a NAV tájékoztatóját célszerű átnézni. (NAV 4. információs füzet – https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz?honap=2015_11  )  

 

Mindezeken túlmenően minden külföldre utazó személynek legalább annyit be kell látnia, hogy a külföldi társadalombiztosítás ellátások jelentősen eltérnek a hazaitól, s a megfelelő tájékozódás mellett kockázat alapú biztosítások megkötése is célszerű.      

 

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló        

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Forrás:
www.stallum.hu