Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Számlázó programok

Bár még messze van 2016. január 1, de úgy a számlázó program fejlesztőknek, mint a gépi számlázást használóknak fel kell készülnie a változásra!
Ekkortól változnak azok a jogszabályi követelmények, amelyeknek a vállalkozások által használt számlázó programnak meg kell felelnie.

Jogszabályi háttér:

  • 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet – a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
  • ezt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet.

A korábbiakhoz képest új előírás, hogy 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető

  • a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve
  • a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

Az adatexportnak a fenti rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben kell a számlázás adatait tartalmazni.

„A „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció célja az egységes ellenőrzési adatszolgáltatás elősegítése, melynek keretében az adózó által elektronikus adathordozón tárolt – számlákra vonatkozó – adatok rendelkezésére bocsátása bármely számlázó program használata esetén gyorsan és egységes szerkezetben valósulhat meg.”
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Szamlazo_programokkal20150216.html

Tehát – 2016. január 1 után csak a fenti funkcióval ellátott számlázó programmal lehet gépi úton számlát kiállítani!
Addig gondoskodni kell

  • a már meglévő program – feltételnek megfelelő – frissítéséről vagy
  • új – a feltételnek megfelelő – számlázó program beszerzéséről

Tapasztalat szerint a számlázó programokat készítők és forgalmazók sok-sok ajánlattal kínálják portékáikat.Melyiket válasszam? – merül fel sokszor a kérdés. A döntés nehéz, mert a jogszabályi megfelelést „mezei” vállalkozás megfelelő számítástechnikai és adójogi ismeretek hiányában a potenciális vásárlóknál nem tudja ellenőrizni. Már nincs a számlázó programokat forgalmazókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség sem, amely valamilyen mértékű biztosítékot jelentett. Ezért a választásnál körültekintőnek kell lenni, illetve továbbra is lehet a jogszabályi megfelelésről nyilatkozatot kérni.

Viszont helyette van a számlázó programot használóknak bejelentési kötelezettsége. A használat vagy a használat befejezését követő 30 napon belül be kell jelenteni
Új számlázó program esetén be kell jelenteni az adóhatóságnak a használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
Használatból kivont program esetén is be kell jelenteni a fentieket, illetve a használatból történő kivonásának időpontját

A bejelentés teljesítéséhez az adóhatóság a SZAMLAZO megnevezésű nyomtatványt rendszeresített, amelynek internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a NAV honlapjáról
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Online számlázó rendszer használatára való átálláskor illetve leálláskor is van a fenti – 30 napon belüli – bejelentési kötelezettség, értelem szerűen más adattartalommal:
a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetősége;
b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószáma;
c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja illetve befejezésének időpontja.

Dr. Sallai Csilla

Kamarai Tag könyvvizsgáló

www.stallum.hu