Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Számlázó programok – NAV ellenőrzés

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet [Rendelet] 2016. január 1-jétől előírja, hogy a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető. [11/A. §].

Ennek keretében kinyerhetőnek kell lennie:

  • a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve
  • a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlák.

Ennek programozásához a rendelet megfelelő adatszerkezetet is tartalmaz.

Az ún. „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval szembeni követelmény kettős:

  • egyrészt önállóan működőnek,
  • másrészt a számlázó programba beépítettnek

kell lennie, ettől eltérni nem lehet.

Az előírás minden olyan számlázó programra kiterjed, amellyel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek [áfa tv.] megfelelő számlát lehet kiállítani. Tehát az adóhatósági ellenőrzési funkció független attól, hogy vásárolt, külső szolgáltató által fejlesztett vagy saját fejlesztésű számlázó szoftvert használ az adott gazdálkodó.

Sokakban felmerülő kérdésre ad választ a NAV tájékoztatója.
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/A_szamlazo_programok_20151007.html

„Az adózónál a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkciójának alkalmazásával megvalósuló adatexportra csak eseti jelleggel, adóhatósági ellenőrzés keretében kerül sor. Az adatszolgáltatás Rendelet szerinti, megfelelő tartalommal és szerkezetben történő teljesítése azon ellenőrzött adóalany felelőssége, akinek (amelynek) a nevében a számlát kiállítják.”

Tehát 2016. január 1-től nincs külön adattovábbítási kötelezettség a számlázó programokból a NAV felé, mint ahogyan a pénztárgépeknél már működik.

Amennyiben a számlázó program nem felel meg a Rendelet követelményeinek – így például nem rendelkezik „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval –, úgy a számlázó programot előállító, forgalmazó és használó felelőssége is felmerülhet.

A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a Rendelet megsértésével állít elő és/vagy hoz forgalomba nyomtatványt, számlázó programot. [ Art. 172. § (1) h)]

A gazdálkodók által használt szoftverekkel kapcsolatos kérdésekben a számviteli szakemberek – jellemzően – a jogszabályi előírások ismertetésében tudnak segítséget adni. A technikai megvalósítással kapcsolatos kérdésekben célszerű a számlázó programokat előállító és forgalmazó szakemberekkel felvenni a kapcsolatot – amennyiben ez még nem történt meg.

 

Dr. Sallai Csilla
Könyvvizsgáló
www.stallum.hu