Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Reprográfiai jogdíj

A Magyar Reprográfiai Szövetség a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján jogdíjakat állapít meg a sokszorosított szerzői művek magáncélú másolása után. A díjak mértékét a Magyar Reprográfiai Szövetség a honlapján teszi közzé:

http://www.reprografia.hu/tarifak.html

 

A díjfizetés több területre is kiterjed.

 

1)    Másolókészülékek után
A reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról szóló 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt másológépek gyártása, illetve behozatala után készülékenként járó díjat köteles fizetni

 

  • a reprográfiára szolgáló készülék belföldi gyártása esetén a készülék gyártója,
  • a reprográfiára szolgáló készülék külföldi gyártása esetén a vámfizetésre kötelezett személy, vagy a készüléket belföldön először forgalomba hozó személy.

A fizetendő jogdíj a készülék beszerzési árának, illetve gyártói kibocsátási árának 2%-a.

2)    Másolási szolgáltatás után
A Rendeletben felsorolt másoló készüléket ellenérték fejében üzemeltető havonta meghatározott összegű díjfizetésre kötelezett. A díj mértéke a szolgáltatás jellegétől függ: Ennek alapján fizetésre kötelezett:

  • fénymásoló, nyomtató üzletekben (ún. copy, illetve print shopokban)
  • kiskereskedelmi üzletekben
  • felsőoktatási intézményekben
  • nyilvános könyvtárakban, közoktatási és közművelődési intézményekben
  • egyéb intézményekben, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhető helyen

A díj mértéke településtípusonként a készülék másolási/nyomtatási sebességét figyelembe vételével 800 – 12.300 Ft/hó/készülék között van.
A szolgáltatási kategóriák és a települési besorolások a fenti hivatkozott címen megtalálhatók. Ezen kívül az – évente aktualizált tájékoztató tartalmazza a díj fizetésével kapcsolatos eljárási szabályokat is.

A kötelezetteknek a jogdíj megállapításához adatszolgáltatási kötelezettségük is tartozik.
A bejelentési, adatszolgáltatási és jogdíjfizetési kötelezettség elmulasztása plusz díjfizetést és többlet adatszolgáltatást von maga után.

A reprográfiai jogdíj – az egyéb jogdíjakhoz hasonlóan – a vállalkozás adminisztratív feladatai közé tartozik. A szükséges adatszolgáltatási, jogdíj megállapítási feladatokra olyan személyt kell megbízni, aki rendelkezik a szükséges információkkal. Kiszervezett könyvelés esetén a könyvelő csak a vállalkozástól kapott adatok alapján tudja az adatszolgáltatást helyesen elkészíteni, s ezt a tevékenységet a számviteli szolgáltatás keretein kívül, mint opcionális szolgáltatást tudja vállalni.

 

Dr. Sallai Csilla
Könyvvizsgáló
www.stallum.hu