Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Pénzmosási szabályzat kidolgozásával, küldésével kapcsolatos gyakorlati teendők

Mire szolgál a VPOP_KSZ17?

A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni harc jegyében az új Pmt. és a Kit. növekvő feladatokat rótt a szolgáltatókra: pénzügyi szolgáltatókra, könyvelőkre, adótanácsadókra, könyvvizsgálókra, ingatlanosokra, ügyvédekre, közjegyzőkre, továbbá azárúkereskedőkre, ha tevékenységük során 2.500 ezerFt-ot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak el.  Egy megjegyzés erejéig emlékeztetünk egy már lejárt határidőre is: 2017. július 26-áig kellett a már működő könyvviteli, adótanácsadó szolgáltatóknak a felügyeleti szervnek bejelenteniük a kijelölt személyta VPOP_KSZ17 nyomtatványon. Ennek elmaradása esetén ez a mulasztás pótolható.

 

 

Mi a soron következő lépés?

A soron következő nagy feladat a belső szabályzat elkészítése. A szolgáltatók túlnyomó többségénél –akik szektortól függetlenül a kis- és középvállalkozások körébe tartoznak– nem lehet megfelelni. Sem a szervezetük, sem a tevékenységük nem tagolt olyan mélyen, amely speciális egyéni belső szabályozást igényelne. Emellett a belső szabályzatkészítés önmagában is hatalmas és összetett feladat még akkor is, ha ezt a munkát a felügyelet egy részletes útmutatóval segíti.

 

Melyek a vonatkozó jogszabályok?

A Pmt. előírja, hogy az e törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles belső szabályzatot készíteni (65.§/1/). Azt is rögzíti a jogszabály, hogy„az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv a belső szabályzat kidolgozásához kötelező útmutatót köteles kiadni a felügyelete alatt álló szolgáltató számára.”  (65.§/3/). Ezzel kapcsolatban a jogalkotó a következő anomáliáról megfeledkezett: az útmutatót a felügyeletet ellátó szervnek kell kiadnia, amely könyvelők, adótanácsadók vonatkozásában e a NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda (FIU). A NAV FIU-nakazonban nincs rendeletalkotási joga, az NGM pedig nem felügyeleti szerv.

 

A 2017. szeptember 30-i határidőre vonatkozó konkrét szabály így szól a Pmt-ben: „Az e törvény hatálybalépésekor működő szolgáltató a belső szabályzatát az e törvény szerinti felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig köteles e törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.” (80.§/1/).

 

A Pmt. szerinti szabályzati útmutatóra vonatkozó NGM rendelet megjelenését követően a NAV készül kiadni egy, az új Pmt-nek megfelelő mintaszabályzatot.

 

Meddig kell eleget tennem szabályzatkészítési, illetőleg szabályzat átdolgozási kötelezettségemnek?

A NAV honlapján található utolsó információ alapján a pénzmosási szabályzat átdolgozásának bejelentési határideje: 2018. február 12-e; azonban a FIU-nál telefonon történt érdeklődésemre arról tájékoztattak, hogy a kiadott típusszabályzatok megjelenését követő 90 nap áll rendelkezésre, ami 2018. január 22 + 90 nap, tehát 2018. április 22-e, továbbá ezen határidőig nincs szankció (bár ezeket leírva még sehol nem láttam).

 

Hol tudom elérni a típusszabályzatokat?

A típusszabályzatok elérhetősége:

https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg

 

Mi a teendőm, ha tevékenységet kezdő szolgáltató vagyok?

A Pmt. és a Kit. hatálybalépését (2017. június 26.) követően tevékenységet kezdő szolgáltatóknak meg kell küldeniük a szabályzatokat a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére.

 

Amennyiben a szolgáltató több tevékenységi körre vonatkozóan is végzi tevékenységét, akkor a belső szabályzatokat tevékenységi körönként külön-külön kell elkészíteni, és megküldeni.

 

Mi a teendőm, ha a Pmt. és a Kit. hatálybalépésekor már működő szolgáltató voltam?

A Pmt. és a Kit. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltatóknak nem kell megküldeni a szabályzatokat a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére, azonban a Pmt. 80. § (1) alapján arról a tényről, hogy a belső szabályzat átdolgozása megtörtént a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát tájékoztatni szükséges.

 

Milyen módon tudom beküldeni a szabályzatokat?

Az elkészített belső szabályzat – E-papír szolgáltatás keretében elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szolgáltató esetében – annak csatolásával az alábbi linken keresztül küldhető be:

https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/Belső Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem

 

Nem E-papír szolgáltatás keretében e-mail útján: fiu_felugyelet@nav.gov.hu

 

Illetékköteles-e a belső szabályzat jóváhagyására vonatkozó eljárás?

2018. január 1-jétől az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 69. pontja alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás illetékmentes.

 

Melyek az útmutató, mintaszabályzatok problémái?

A felügyeleti útmutatókkal, mintaszabályzatokkal az a probléma, hogy nem minden téren adnak egy az egyben átvehető szabályozást, a szolgáltatóknak sok helyen maguknak kell megalkotniuk, (kitalálniuk) az elvárt szabályozást.  Ez nem egyszerű feladat.

 

 

Kovács Andrea

okl.adószakértő