Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Munkaviszony és megbízási jogviszony közötti különbségek, a két jogviszony elhatárolása

A munkaviszony szabályait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.) találjuk. Az Mt. előírásai értelmében a munkaviszony legfontosabb jellemzői a következők:

 • munkaszerződés kötésével jön létre
 • a munkáltató és a munkavállaló közötti alá-fölérendeltség
 • a munkáltató utasítási joggal rendelkezik – ez kiterjed a munkavégzés egészére, annak idejére, végrehajtási módjára is
 • a munkáltatónak ellenőrzési joga van a munkavállaló munkavégzése tekintetében, a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében
 • a munkavállalónak munkaköre van, mely a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, és az ellátandó feladat jellegét tartalmazza
 • a munkát a munkavállaló személyesen köteles ellátni (helyettest nem vehet igénybe)
 • a munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség

  Tagunk vagy?

  Ön még nem tagja a MINKE-nek?

  Tovább a regisztrációhoz