Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok ismertetése

A gyorsan változó gazdasági környezetnek való megfelelés érdekében a vállalkozások jelentős része fordul az atipikus foglalkoztatási formák felé. Jelen cikkben a munkaerő-kölcsönzés, mint atipikus munkaviszony főbb szabályait járom körbe, elsősorban munkajogi szempontból.

 

A munkaerő kölcsönzést a 2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről és a 118/2001. (VI. 30.) Kormányrendelet szabályozza.

 

Az Mt. XVI. fejezete taglalja a munkaerő-kölcsönzés különös szabályait.

 

214.§ (1) E törvény alkalmazásában a) munkaerő-kölcsönzés: az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés).

 

Láthatjuk, hogy a munkaerő-kölcsönzés háromoldalú jogviszony, mely a kölcsönbeadó, kölcsönvevő és a kölcsönzött munkavállaló között jön létre.

 

A kölc ...

Tagunk vagy?

Ön még nem tagja a MINKE-nek?

Tovább a regisztrációhoz