Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Miben változott a 2016 évi beszámoló?

A Számvitelről szóló 2000 évi C. törvény 2015-2016 évben számos alkalommal változott kisebb-nagyobb mértékben. Ezen változások sok tekintetben „csak” a könyvelési munkát érintették, de a 2016 évről készítendő beszámolónál viszont szembeötlő változásokra szeretnénk felhívni a figyelmet.

 

Bázis adatok változása

A 2015 évi beszámoló adatait 2016 évben úgy kell bemutatni, mintha azok már a 2016 évi szabályok szerint lettek volna összeállítva. Így a 2016 évi beszámoló bázis adatai nem minden esetben egyeznek meg a 2015 évről leadott beszámoló adataival.

 

Rendkívüli események

Megszűnt a magyar számvitelben a rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás fogalma. Azok a tételek, amelyek eddig ide kerültek, 2016-tól kezdődően az egyéb vagy a pénzügyi műveletek bevételei, illetve ráfordításai között szerepelnek.

 

Osztalékdöntés

Bár az osztalékról ugyanúgy a beszámoló elfogadásakor jogosultak a tulajdonosok dönteni, serre vonatkozóan változatlanul tulajdonosi döntés szükséges, az osztalék összegét nem kell (nem lehet) visszamenőlegesen – a beszámolóval épp akkor lezárt év könyveibe –visszakönyvelni és a beszámolóba szerepeltetni. Az osztalék a beszámolót elfogadó taggyűlés dátumával kerül – mint tárgyévi gazdasági esemény – előírásra.

 

Osztalékkorlát

Szigorodtak az osztalékfizetés feltételei, mert elsődleges forrása nem a tárgyévi pozitív eredmény, hanem a tárgyévi eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék. Ezzel a módosítással azoknál a cégeknél, ahol az nincs vagy kevés a szabad eredménytartalék, csökkenhet a kivehető osztalék nagysága is. Ilyen eset lehet:

  • valamilyen indok miatt le kell kötni eredménytartalékot (pl. fejlesztési tartalék okán);
  • előző időszakok veszteségei miatt a társaságnak negatív az eredménytartaléka.

Kiegészítő melléklet

Jelentős mértékben megváltozott a kiegészítő melléklet tartalma. A törvény kötelező jelleggel írja elő annak tartalmát. Megszűnt azoknak az eddig előírt tételeknek a bemutatási, kiemelési kényszere, amelyek kiolvashatóak a beszámolóból. Helyette csak olyan tétel szerepel a kiegészítő mellékletben, amely a beszámolót olvasók (pl. hitelezők, pénzügyi háttér, piac szereplő, adóhatóság) számára a beszámolóban megtalálható számok mellett érdemi információtartalommal bír.

 

Közzétételi díj

Megszűnt az eddigi beszámolónkénti 3.000,- közzétételi díj.

 

Elektronikus közzététel új rendszere, várható hatása

Eddig mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, a beszámoló elfogadásáról szóló határozatot – s amennyiben a cég könyvvizsgálatra kötelezett, akkor a könyvvizsgálói jelentést – pdf formátumban kellett közzétenni. Az új elektronikus rendszerben a mérleg és eredménykimutatás értékei szám formátumban kerülnek a rendszerbe, amely lehetőséget biztosít a cégbíróság számára, hogy kiszűrje azokat a cégeket, amelyek nem rendelkeznek elégséges saját tőkével. Ahogy arra többször is felhívtuk már a figyelmet: eddig is komoly szankciókat tartalmazott az alultőkésítéssel kapcsolatosan a cégek működését szabályozó jogi háttér (azaz: a megszűnt Gt és az azt felváltó új Ptk.). Az előző időszakokra vonatkozóan az előző években leadott  beszámolók esetében pdf file-k érdemi feldolgozására a Cégbíróságon nem, vagy csak nagyon korlátozottan került sor. Most azonban már a feltöltő rendszer is figyelmezteti és megjelöli a problémás cégeket, s a feltöltési határidő lejárta után a Cégbíróság könnyen megtalálja és szankcionálhatja a szabálytalanul működő vállalkozásokat.

 

A fentiekből is látszik, hogy a beszámoló elektronikus közzétételével és annak hatékony fogadási és feldolgozási rendszerének működésével a közzétett beszámolók ettől a beszámolási időszaktól kezdődően formájukban és tartalmukban komoly kontrollnak lesznek kitéve.

Éppen ezért a beszámoló elkészítése még több szakmaiságot és odafigyelést igényel úgy a könyvelés, mint a vállalkozás oldaláról.

 

dr. Sallai Csilla     

Kamarai tag könyvvizsgáló    

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Forrás: www.stallum.hu