Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Megújul az adózás rendje

Egyes vélemények szerint a változás jó, mert tematikusan letisztult a szabályozás, mások szerint tovább bonyolított az eddig sem egyszerű eljárási rendet.

2018-től megszűnik a „régi Art”, s helyette az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni. Ezek a következők.

 

Az adóigazgatási rendtartásról

 

E törvény az általános eljárások szabályait rögzíti. Ezek a szabályok eddig a közigazgatási eljárásról szóló törvényben [Ket.] szerepeltek, ezentúl azonban az új jogszabály kizárólag az adóeljárásokra vonatkozik. Ennek a szabályozásnak az új elemei:

  • csak két ellenőrzési fajta lesz, a jogkövetési vizsgálat (amelynek során a revizorok tájékozódnak) és az adóellenőrzés;
  • megszűnik a fokozott adóhatósági felügyelet;
  • legfeljebb 365 napig tarthat egy adóellenőrzés;
  • változik a jogorvoslat rendszere – bevezetik a bizonyítékok benyújtásának kényszerét, így az alapeljárásban sem a NAV-nak, sem ügyfelének nem lesz módja taktikázni a rendelkezésre álló információval;
  • teljes körű lesz az elektronikus ügyintézés;

 

Az adózás rendjéről

 

E törvény – az „új Art.” – kizárólag az adóztatást biztosító adóigazgatási szabályokat és részletszabályokat tartalmazza majd. Talán az kedvezőnek mondható, hogy az új Art. szövege mintegy 80 százalékban megegyezik a régi Art szövegével, így az adófizetésre és adóbevallásra vonatkozóan nem sok újdonságot kell megtanulni. Ennek keretében:

  • a mulasztási bírságok rendszere egyszerűsödik;
  • bevezetik az alap mulasztási bírságot;
  • a NAV honlapján megjelent hivatalos tájékoztatók alapján eljárók nem lesznek szankcionálhatók.

 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

 

Az újraszabályozás nyomán a végrehajtási területet kikerül az Art. hatálya alól. 2018-tól a NAV lesz az általános végrehajtási hatóság. Így az állami adóhatóság hajtja majd be az általa nyilvántartott adó- és vámtartozásokat, a különböző ágazati törvények által rá delegált – adók módjára behajtandó – köztartozásokat, illetve az az egyéb köztartozásokat.

A törvény a végrehajtási eljárást egyfajta többletfeladatnak tekinti, amit az adósok mulasztásukkal idéznek elő, ezért kimondja, hogy a végrehajtással kapcsolatban felmerült költségek az adóst terhelik.

 

A fenti koncepcionális változásokon túl nagyon sok részletszabályban következett be változás, amelyek vonatkozóan a következő időszak egyes hírleveleiben hívjuk fel a figyelmet.

 

dr.Sallai Csilla
Kamarai tag könyvvizsgáló

 

Forrás:
www.stallum.hu