Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Leltárhiány miatti felelősség

A gazdálkodó – a működési feltételeinek kereti között, illetve a tulajdonosi érdek védelmét érvényesítvén - az eszközeinek, készleteinek (anyagok, áruk, terméke) gondos őrzésével belső munkatársat vagy külső megbízottat bízhat meg. A megbízott személy köteles a rábízott eszközöket gondosan őrizni, szabályszerűen kezelni, a mennyiségi változásokat megfelelően dokumentálni.

Előre kell bocsátani, hogy nem minden készlethiány tekinthető leltárhiánynak, hiszen bizonyos anyagoknál, áruknál vannak természetes veszteségek is. Ezt nevezik kálónak.

 
Leltárhiányról akkor beszélünk, ha a hiány ismeretlen okból keletkezett. Amikor a hiány oka ismertté válik (pl. lopás, kötelezettségszegés), a leltárfelelősség szabályai már nem alkalmazhatók.

 A Munkatörvénykönyve (Mt.) a leltárhiányért való felelősséget négy feltétel együttes meglétéhez köti. Ezek teljesülése esetén a munkavállaló vétkességére tekin ...

Tagunk vagy?

Ön még nem tagja a MINKE-nek?

Tovább a regisztrációhoz