Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Külföldről származó jövedelmek adózása

Szeretnénk felhívni a figyelmet a NAV 04 számú információs füzetére, amely a magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása és járulékkötelezettségéről szól.

Hozzáférhető a NAV honlapjáról való letöltéssel:

https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

 

Amennyiben valakinek külföldről származik jövedelme, az adókötelezettség megállapítása érdekében alapvetően a következő lépéseket kell elvégeznie:

 

1. Meg kell határoznia az adóügyi illetőségét.

A tájékoztató anyag kizárólag azon magánszemélyek adókötelezettségére vonatkozó szabályokat tartalmazza, akik Magyarországon adóügyi illetőséggel bírnak. Amennyiben Ön magyar állampolgár, és az adóév nagyobbik részében Magyarországon tartózkodik, és kizárólag belföldön van állandó lakóhelye, akkor Ön biztosan magyar adóügyi illetőséggel rendelkezik. Ebben az esetben az illetőségről szóló 2. fejezetben leírtakat figyelmen kívül hagyhatja.

 

2. Meg kell határoznia azt, hogy a jövedelmet melyik állam adóztathatja.

Ezt jellemzően az irányadó kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény előírásai alapján lehet megtenni, feltéve, hogy Magyarországnak van egyezménye az érintett külföldi állammal. A Magyar Köztársaságnak több mint nyolcvan külföldi állammal – ezen belül az Európai Unió összes államával – áll fenn hatályos Egyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről. Ugyanakkor számos olyan országból is származhat a magyar magánszemélynek jövedelme, mellyel Magyarországnak nincsen Egyezménye.

A jövedelemtípusok köre is tág:

  • Nem önálló munka
  • Vállalkozási nyereség, szabad foglalkozás
  • Osztalék
  • Kamat, jogdíj
  • Bérbeadásból származó jövedelem
  • Elidegenítésből származó jövedelem
  • Egyéb jövedelmek

 

3. A kiválasztott állam belső szabályai szerint teljesítenie kell az adókötelezettségét.

A külföldről származó jövedelmek esetében jellemzően nincs olyan személy, aki kifizetőként járna el. Így a jövedelmet és annak adóját kifizető hiányában a magánszemély köteles megállapítani. Ezeket az adatokat tehát nem a kifizető igazolása, hanem a magánszemély saját nyilvántartása fogja tartalmazni.

 

4. Amennyiben a 2. pont szerint a jövedelem a külföldi államban adóztatható, Magyarországon is keletkezhet kiegészítő jellegű adókötelezettsége.

A külföldön adóztatható, az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket – feltéve, hogy a külföldi állammal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk – az összevont adóalap számítása során nem kell figyelembe venni, ugyanakkor az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban tájékoztató adatként szerepeltetni kell.

 

A fentiekből is látható, hogy bár 2017 évtől a NAV megállapítja a magyar magánszemély adózók jövedelmét, még lehetnek olyan jövedelmek, amelyeket külön kell vizsgálni, minősíteni, s esetleg leadózni, hiszen az adóhatóságnak nincs minden külföldi relációra rálátása, onnan információja.

 

Ilyen jövedelmek esetén célszerű olyan adótanácsadóhoz fordulni, aki jártas a nemzetközi adózásban.

 

dr. Sallai Csilla  
K
amarai tag könyvvizsgáló  

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás:
www.stallum.hu