Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Kötelező kamarai hozzájárulás – 2017

Idén is felhívtuk Partnereink szíves figyelmüket – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításából adódó – kötelező kamarai regisztrációs díj megfizetésére. Az évi 5 ezer Ft hozzájárulási díj fizetésére minden gazdálkodó szervezetet kötelezett.

 

A 2017. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2017. március 31.

 

A díj befizetését Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamaránál regisztrált gazdálkodó szervezetek esetében az alábbi bankszámla számra kell teljesíteni:

  • 10102086-02614500-02003005 (Budapest Bank Zrt.)

Vidéki székhelyű vállalkozások a MKIK honlapján találhatják meg a számukra szükséges banki kapcsolatot:

http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/a-teruleti-kamarak-honlapja-cime-bankszamlaszama-es-telefonszama-2542

 

Az utalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni:

  • „Kamarai hozzájárulás” és
  • adószám

Nyilvántartásba való bejelentkezési kötelezettsége minden gazdálkodó szervezetnek csak egyszer van, illetve volt azoknak, akik a törvény életbe lépésekor (2012) már léteztek. A bejelentkezés után a gazdálkodó szervezetek rendelkeznek regisztrációs számmal.

 

A nyilvántartásba vételi kötelezettségüket eddig és/vagy a kamarai hozzájárulás megfizetését eddig elmulasztó vállalkozásoknak, mindenképpen célszerű a bejelentést és az elmaradt kamarai hozzájárulást pótolni.

 

Az újonnan alakuló gazdasági társaságok a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét megfizetni.

 

A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet, a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

 

A kamarai tagság továbbra is önkéntes, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. Ennek ellenére a Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) ingyenesen nyújtani. A kis és középvállalkozások e támogatása a gyakorlatban működik, formája lehet e-mailben, telefonon történő és személyes konzultáció. A fővárosban:

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

 

A kamarai hozzájárulási díj megfizetésének elmulasztása fizetése köztartozásnak minősül. A nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése elmaradása esetén az adóhatóság (NAV) behajthatja a díjat, amelynek további végrehajtási költsége is van. Ezen túlmenően az elmaradás további kellemetlenségeket (akár kizárás) idézhet elő egy esetlege pályázatnál, támogatási igénynél, közbeszerzési eljáráson való indulásnál.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre.

dr. Sallai Csilla     

Kamarai tag könyvvizsgáló    

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás:
www.stallum.hu