Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Kockázatos adózó

A 2016. évi adóváltozások egyik érdekes új eleme az adózók minősítése, amely szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza.

A NAV kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely esetében az alábbi feltételeklegalább valamelyike fennáll:
a)    szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,
b)    szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,
c)    szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
d)    egy éven belül a NAV ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított 1 évig áll fenn.
 
Megszünteti a NAV az adózó kockázatos adózói minősítését a soron következő negyedéves minősítéskor, ha az adózó az arra okot adó adóhiányt, valamint az ahhoz kapcsolódó bírságot és pótlékot, illetve adótartozást az adózó megfizette.

Milyen hátrányokat jelent a kockázatos adós minősítés?

A kockázatos adózó által visszaigényelt áfa kiutalási határideje 75 nap.

Ha az adózó a NAV által ellenőrzés alá vont időszakban, illetve annak egy részében, vagy az ellenőrzés időtartama alatt, illetve annak egy részében kockázatos adózónak minősül, az ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik.

A kockázatos adózót terhelő, a NAV által felszámított késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének 365-öd része. (Ha a NAV a költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés kiutalását késedelmesen teljesíti, akkor a késedelmi pótlék mértéke általános mértékű, azaz a jegybanki alapkamat kétszerese.)

Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az adóhiány megállapításának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában kockázatos adózónak minősült, a NAV az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti. A NAV által kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka.

A NAV által kiszabható mulasztási bírság felső határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a mulasztás feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában kockázatos adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka.

A kockázatos adózókkal kapcsolatosan is számos értelmezési kérdés merül még fel, amelyről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk Partnereinknek.

 

Dr. Sallai Csilla
Könyvvizsgáló
www.stallum.hu