Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Készpénzforgalom korlátozása

A NAV a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti másfél millió forintot (1.500.000,- Ft) meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról egy útmutatót adott, ki amelyben részletesen összefoglalja a szabályokat. (3002/2019.)

https://www.nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok

 

A vonatkozó szabályok az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 114. § (3) és (4), valamint 233. § (1) és (2) bekezdései tartalmazzák.

 

Ez alapján:

„Egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik, szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak készpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg a másfél millió forintot.

Az értékhatárba – a szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani.”

 

A jogszabályhoz több fontos magyarázat tartozik:

 • Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó – ide tartoznak a belföldi jogi személyek, és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyek, ideértve az egyéni vállalkozót is.
 • Egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatás – ugyanazon felek között megkötött több szerződésből fakadóan ugyanazon pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó részére teljesített kifizetéseket egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet több szerződésben való meghatározásának célja a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megkerülése.
 • Készpénzfizetés – Nem minősül készpénzfizetésnek, s így nincs szankciója azoknak a fizetéseknek, ahol a fizetés következményeként legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla jóváírás vagy terhelés.
 • Ellenérték – fogalmát mindig az általános forgalmi adóval növelt értéket kell érteni.
 • Foglaló – a foglalóként fizetett összeg az ellenértékbe beleszámít.
 • Részletfizetés – ez esetben az értékhatár megállapításánál ezen szerződéses ügylethez tartozó kifizetéseket össze kell számítani.
 • Devizában történő kiegyenlítés – az összeghatár számítása során a kifizetés napján érvényes MNB árfolyamot kell figyelembe venni.
 • A hitel, kölcsön, kamat, kötbér nem számít ellenértéknek, így nem vonatkozik rá a korlátozás, illetve mulasztási bírság.
 • Keretszerződés esetén – az azon belül lévő egyedi szerződéseket kell irányadónak tekinteni.

 

A kapcsolt felek közötti ügyletekre a fentieken túl további jelentési kötelezettséget is tartalmaz az Art.

A kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot (1.000.000,- Ft) meghaladó értékben teljesített készpénzben teljesített kifizetéseket 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-hoz. A bejelentésre kötelezett fél a vevő, illetve a szolgáltatás igénybe vevője.

 

A NAV az útmutatójában is felhívja a figyelmet arra, hogy az pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos bejelentési szabály hatálya kiterjed az árukereskedőre, ha az tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot (2.500.000,- Ft) elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el. Az ehhez kapcsolódó adminisztratív és bejelentési feladatok azonban – az adózás rendjének szabályaival ellentétben – nem a vevőt, hanem az árukereskedőt, azeladót terhelik.

 

A fentiekből is látszik, hogy nem elég, hogy valaki „jó” kereskedő, „jó üzletember”, szükséges ismernie a tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi szabályokat is.

A számviteli és adózási szakemberek általában és jellemzően általánosságban előzetesen tájékoztatják ügyfeleiket azokról a szabályokról, amelyek a könyvek vezetésével és adózással kapcsolatosan előfordulhatnak, de

 • ezeken kívül számos olyan előírás van, amely nem tartozhat a számviteli és adózási szakemberek kompetenciájába (Pl. ÁNTSZ, reklámjog, versenyjog, szavatosság stb.), illetve
 • a szabályok betartása, a jogszabályoknak megfelelő ügyletek kötése a gazdálkodók feladata.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Forrás:
www.stallum.hu