Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Jövedelem az USA-ból

A kiindulópont egy amerikai jogszabály – FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – amely alapján az USA adóhatósága igyekszik az állampolgárai külföldön megszerzett jövedelmeit megadóztatni. Az amerikai adóhatóság az adott évben betéti vagy letétkezelői a számlákra érkező valamennyi passzív jövedelemről (osztalék, kamat, árfolyamnyereség), más számla esetén valamennyi bevételről tudomást akar szerezni.

A cél érdekében az USA – 2014. július 1 követően –  szerződést kötött szinte az összes fejlett pénzügyi piaccal rendelkező országgal, így az Európai Unió több tagállamával, köztük Magyarországgal. Ennek keretében a szerződött országok kötelesek az amerikai adózókat a FATCA szerinti azonosítani.
A szabályozás alapján a magyar pénzintézetek is az általuk azonosított amerikai állampolgárok adatairól jelentést küldenek a NAV részére, aki kötelezett az adatokat továbbításra az amerikai adóhatóság részére.

 

Kölcsönösségi alapon ugyanakkor az USA is vállalta a magyar illetőséggel bíró személyek számlaadatainak az átadását. A jelentendő adatok köre 2014-től kezdve folyamatosan változik, bővül, 2017-től pl. az adóazonosító jel is ide tartozik.”

„A magyar adóügyi illetőségű személy USA-ból származó osztalék- és kamatjövedelmének adókötelezettsége megállapítása során a 49/1979. (XII. 6.) MT rendelettel kihirdetett magyar-amerikai kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) rendelkezéseit is figyelembe kell venni mind a magánszemélyek, mind pedig a társasági adóalanyok vonatkozásában.”

 „Azoknál az adózóknál, akik pl. osztalék és kamatjövedelmet szereztek Amerikából, azonban az onnan szerzett összeg nem szerepel a bevallásukban, a NAV támogató eljárást indíthat. Az adóhivatali rostán fennakadó mintegy 2 ezer adózót most a NAV támogató eljárással segíti. Abban az esetben, ha az adózókat nem támogató, hanem ellenőrzési eljárásban vizsgálja a NAV, az érintettek a befizetni elmulasztott adó megfizetésén túl akár 200 százalékos adóbírsággal és a jegybanki alapkamat kétszeresére rúgó késedelmi pótlékkal is számolhatnak. Ezzel ellentétben a támogató eljárásban az adózó lehetőséget kap a NAV-tól arra, hogy önellenőrzés keretében rendezze bevallását. Az adón kívül csak a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű önellenőrzési pótlékot kell megfizetnie.”

dr. Sallai Csilla
Kamarai tag könyvvizsgáló

Forrás és bővebb tájékoztatás:
http://ado.hu/rovatok/ado/amerikai-jovedelem-a-fatca-es-a-magyar-adobevallas

 

Forrás:
www.stallum.hu