Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Januártól az ingatlan-bérbeadásból származó bevétel meghatározása új szabály szerint történhet.

Az Szja tv. VI. fejezetében foglalt 17. § 2019. január 1-jétől a (3a) bekezdéssel egészül ki, amelynek értelmében nem minősül az ingatlan-bérbeadás bevételének az ingatlan használatához kapcsolódó, más személy által nyújtott, e személytől vásárolt szolgáltatásnak (így különösen a közüzemi szolgáltatásnak) a bérbeadó által a bérbevevőre – az igénybevétellel arányosan – áthárított díja.

Az ingatlan-bérbeadást jogszerűen adószám nélkül folytató magánszemélyek is önálló tevékenységet folytatnak, így 2019. január 1-jétől ez a szabály rájuk is vonatkozik, nem vonatkozik viszont a bérbeadási tevékenységet egyéni vállalkozóként folytató magánszemélyekre, mivel az egyéni vállalkozók bevételüket az Szja tv. X. fejezetéből kiindulva kötelesek meghatározni.

Az új szabály valószínűleg azon a logikán alapul, hogy teljesen felesleges a bérlőre a bérleti díjon felül átterhelt olyan tételek bevételkénti elszámolását előírni, amelyek egyező összegben költségként is figyelembe vehetők, ...

Tagunk vagy?

Ön még nem tagja a MINKE-nek?

Tovább a regisztrációhoz