Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Háziorvosok cégautóadója

Gyakran merül fel a kérdés a háziorvosok felől, hogy nekik miért kell megfizetni a személygépkocsik magánhasználata után a cégautóadót. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény cégautóadóról szóló rendelkezései számos ponton módosultak 2017. január 1-jei hatállyal.

2017-től egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése vagy 16. §-a szerinti tevékenységek végzéséhez használt személygépkocsik mentesülhetnek a cégautóadó alól.


5. § (1)
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
  • a fogorvosi alapellátásról,
  • az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
  • a védőnői ellátásról, és
  • az iskola-egészségügyi ellátásról.

 16. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás a beteg lakó- vagy tartózkodási helyén nyújtható szolgáltatások, amelyek célja a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás kiváltása.

 

Azok az orvosi tevékenységek azonba, amelyek ugyan orvosi végzettséghez kötöttek, de nem tartoznak a területi ellátás hatáskörébe, továbbra is kötelezettek a cégautó adó fizetésére. Ilyen tevékenység például:

  • üzemorvosi tevékenység,
  • szakorvosi tevékenység, amely nem kártyapénzes, pl kardiológus, vagy
  • a tevékenységben van más nem orvosi tevékenység is.

 
Tehát kizárólag azon háziorvosi vállalkozásoknak nincs 2017 évben cégautó fizetési kötelezettségük, akik csak önkormányzati alapellátást végeznek.

Az elkülönítésnél azonban további nehézséget okozhat, hogy vannak olyan orvosi szolgáltatások, amelyek az igénybe vevő számára fizetési kötelezettséggel járnak (pl. gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat), viszont az alapellátás részét képezik. (284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet)

Akik azonban az alaptevékenység mellett üzemegészségüggyel is foglalkoznak azoknak kötelező továbbra is fizetni a cégautó adót. Az adóhatóság egy ellenőrzésénél könnyen kiderülhet ki, ha valaki a fenti szabályokat nem megfelelően kezeli, hiszen ott látszik, hogy kinek és milyen jellegű kimenő számlákat állított ki az orvos, vagy szakápoló. A meg nem fizetett cégautó adó adóhiánynak minősül, amely után jelentős összegű bírságot (50-200 %) és késedelmi kamatot (jegybanki alapkamat készerese) ró ki az adóhatóság.

A háziorvosok érdeke is az, hogy jól képzett, az adótörvényekben jártas könyvelők támogatásával dolgozzanak, akik segítenek számukra az adójogszabályok helyes értelmezésében.

 

dr. Sallai Csilla
Kamarai tag könyvvizsgáló

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Forrás:
www.stallum.hu