Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Fejlesztést szolgáló adókedvezmények

Gyakran hallott gazdaságösztönző eszköz a beruházások fokozására az adókedvezmény vagy adóalapkedvezmény. Az adókedvezmények ismerete minden vállalkozás számára fontos, hiszen jellemzően ő tudhatja, hogy a cége rendelkezik-e a szükséges feltételekkel, forrásokkal, illetve van-e olyan cél, amelyhez a lehetőséget igénybe lehetne, vagy kellene venni. (Külső tanácsadók csak a lehetőségeket tudják ismertetni, de sok esetben nincsenek tisztában az adott gazdálkodó stratégiai céljaival, terveivel.

Az adózási területen is működő stratégiai partnerünk – a VGKE Tanácsadó Kft – által készített összefoglalót adjuk közre, amely összefoglalja a kkv vállalkozások által igénybe vehető beruházást támogató adó vagy adóalap kedvezmények leggyakoribb formáit, azok előnyeit és hátrányai.

 

Fejlesztési Tartalék

A fejlesztési tartalék csak beruházásokhoz kapcsolódhat. Nem lehet felhasználni immateriális javak, szoftverek beszerzésére. Ugyanakkor a meglévő eszközök bővítéslét és felújítása elszámolható.

Előnye: A társasági adó alap csökkenthető 50%-al (legfeljebb 500 millió forint ) és ezért a következő évi adóelőlegek összegei is alacsonyabbak lesznek.

Hátránya: Időkorláthoz kötött, négy éven belül fel kell használni. Nem használható térítés nélkül átvett eszközre, olyan beruházásra, ahol nem lehet értékcsökkenést elszámolni (telek, föld).

 

Beruházási kedvezmény

Ez a kedvezmény kis és középvállalkozásokra vonatkozik, azaz a mikro vállalkozások is beletartoznak. Feltétele, hogy a vállalkozás tulajdonosai mind magánszemélyek legyenek. Itt korábban még használatba nem vett ingatlan, műszaki berendezések, gépek, járművek, ingatlan értékét növelő beruházás, valamint korábban használatba nem vett szoftver (2014-ben került bele a törvénybe) és szellemi termékek (találmány, szabadalom, ipari minta, védjegy stb.) bekerülési értéke kerülhet. A kedvezmény az adóalapból vonható le és nem lehet több 30 millió forintnál.

Előnye: Nincs százalékos korlát, azaz akár az egész adó összegére felhasználható kedvezmény. Csökken a következő évi adóelőleg összegei, mely a likviditást segíti.

Hátránya: Csak meghatározott műszaki eszközökre vehető igénybe valamint, azokra a szoftverekre alkalmazható, ahol a jogosultságot igazoló kóddal először aktiválják a szoftvert, vagy a saját megrendelésre készült szoftvert elsőként veszi használatba.  Négy évig ezen eszközöket nem lehet kivonni a vállalkozás használatából. Ha igen, akkor a bekerülési érték kétszerese a társasági adóalap növelő tétele.

Például egy könyvelő irodában egyéb eszköznek minősül a hűtőszekrény, míg egy étteremben ugyanez az eszköz műszaki berendezéshez sorolandó. Azaz az étteremben alkalmazható ez a kedvezmény, míg a könyvelő irodában nem. A titkárnő számítógépje egy könyvelő irodában egyéb berendezés, míg a könyvelői számítógépje már műszaki berendezésnek minősül, hisz a termeléshez közvetlenül kapcsolódik.

 

Kamatkedvezmény

Tárgyi eszköz beszerzéséhez, vagy előállítására felvett hitel kamata után adókedvezmény érvényesíthető maximum 6 millió forintig. Feltétele, hogy a hitelt pénzügyi intézménytől kapja a vállalkozás. A fizetett kamat maximum 60%-ig érvényesíthető.

Előnye: A kamat kedvezmény a társasági adó 70%-ig számítható (együttesen a sport és filmtámogatásokkal). Azaz nem az adóalapot módosító tétel, hanem adó összegét csökkentő tétel.

Hátránya: Az eszközt itt is négy évig meg kell tartani. A tárgyi eszköz a nyilvántartásban szerepelnie kell az év utolsó napján, amikor ezt érvényesítjük. Az adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni, ha a feltételek nem valósulnak meg. A fenti adót csökkentő lehetőségekről – a tanácsadói tevékenységünk keretében – személyes konzultáció keretében tudunk bővebb tájékoztatást adni. Ennek keretében van lehetőség a konkrét ügyletek, adózási hatások elemzésére.

 

dr. Sallai Csilla     

Kamarai tag könyvvizsgáló

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás:
www.stallum.hu