Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Ezeket az ügyeket intézheti a NAV-nál telefonon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője által kiadott 7001/2018. felhívás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül intézhető ügyekről.
 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 258. §-a alapján az alábbi ügyek intézésére van lehetősége ügyfeleinknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül:
 
1. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS:
a) Az adózói minősítéssel kapcsolatosan;
b) az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának
érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és
időszakról;
c) a közösségi adószám érvényességéről;
d) az állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatokról;
e) az adószámláról, az adószámla-kivonatról;
f) fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról;
g) az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott állandó meghatalmazásról;
h) a bevallások adatairól, a hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt
kiszabott mulasztási bírságról.
 
2. KONKRÉT ÜGYINTÉZÉS:
a) Az adózói minősítéssel kapcsolatos kifogás előterjesztése;
b) adó- és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése;
c) az adószámla egészét, illetve egyes adónemeit, köztehernemeit érintő észrevétel
előterjesztése;
d) az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott törzsadatokra vonatkozó egyedi
bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos eljárás;
e) az Art. 1. számú melléklet 3. pontja szerinti kötelezettséggel összefüggésben a
munkáltató vagy kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változás-bejelentő
adatlap javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);
f) a papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett
bevallások javítása – a jövedéki adó kivételével (az adózó személyes jelenlétét nem
igénylő esetben), a személyi jövedelemadó bevallási tervezet papír alapon történő
megküldésének igénylése és kiegészítésének kezdeményezése;
g) adószámla átvezetés, a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítása
(az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);
h) az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezés;
i) igazolás kérése adóazonosító jelről;
j) a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó
nyilatkozat megtétele;
k) levelezési cím bejelentése;
l) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm.
rendelet 72. § 5. pontja szerinti értékhatár elérésével kapcsolatos bejelentés;
m) közösségi adószám iránti kérelem benyújtása;
n) kezdő vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés.