Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Év elejei teendők

Az év fordulója nem olyan, mint egy hónap lezárás és új hónap nyitása, mert ekkor egy egész beszámolási időszakot kell a gazdálkodásban áttekinteni. A következőkben – a teljesség igénye és iparági sajátosságok nélkül – igyekszünk felhívni a figyelmet néhány gazdálkodási teendőre.

 

Leltározás – ha még nem történt meg év végével az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek mennyiségi felvétele, akkor ezt az első munkanapon pótolni kell. A leltározás módját a leltározási szabályzat tartalmazza, illetve azt is, hogy

  • kinek vannak feladatai a leltározással kapcsolatosan;
  • hogyan történik majd a mennyiségileg felvett eszközöknek a kiértékelése;
  • mit kell tenni a leltári különbözetek (hiány, többlet) esetén.

 

Szabadságok leadminisztrálása. Le kell egyeztetni, hogy a szabadságkiadások kiírásai és a munkaidő nyilvántartás (jelenléti ívek) legyenek összhangban.

 

A pénztárgépek év végi kötelező kiíratása már megszűnt, de az üzembe helyezéshez képest egy éven belül minden pénztárgépet üzemeltetőnek szervízeltetnie kell a gépeit. Felül kell vizsgálni, hogy kinek mikor van az évfordulója. Bár nem kötelező a céges gépkocsik km-óra állásának rögzítése, de célszerű lehet a későbbi esetleges ellenőrzésekhez, illetve az arra való felkészülésben. Így ellenőrizhető az elszámolt üzemanyag mennyisége, céges és magánhasználat aránya. Ez utóbbi a nyílt végű pénzügyi lízingről szóló számla áfa-tartalmának arányosításához elengedhetetlen.

 

Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt ellenőrizni kell a vállalkozásban dolgozók bérét, illetve a cég belső bérszerkezetét. A szociális hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra való csökkentésével – ugyanazon terhek mellett és céges szinten – 4 %-os béremelkedést lehet biztosítani. Az esetleges béremeléseket megfelelően dokumentálni kell:

  • írásban kell értesíteni a munkavállalót az új bérről;
  • a bérszámfejtés részére meg kell adni az új béreket.

 

Természetbeni juttatások rendszerének változása miatt célszerű lehet a cég bérpolitikájának és teherbíró képességének figyelembe vételével kialakítani a 2017 évre vonatkozó juttatási rendszert. Ahol cafeteria rendszer működik, ott

  • módosítani kell a cafeteria szabályzatot,
  • dolgozók részére biztosítani kell az információkat, hogy mely elemek közül, mekkora mértékben és milyen feltételek mellett részesülhetnek.

 

Jelentős adminisztratív változást jelent 2017 évtől – ahogyan arról már tájékoztatást is adtunk –, hogy a kimenő számlákon a vevő adószámát is fel kell tüntetni, ha a számla áfa tartalma a 100 000 Ft-ot meghaladja. Igaz, hogy az áfa-bevallásokban a tételes partnerenkénti jelentés „csak” 2017.07.01.-től lesz kötelező, de az adószám feltüntetés már élő előírás. Ezért a gazdálkodó vezetője hívja fel a figyelmet

  • minden számlát befogadó személyek esetén a nem megfelelő adattartalmú számla befogadásának kockázatára, illetve
  • a vevői pozícióban lévő személyeknél pedig arra, hogy adják meg a cég adószámát.

Így lehet elérni, hogy fél év alatt rutinszerűen működjön a vevő adószámának közlése, számlán való feltüntetése, s így lesz majd biztosítható a későbbiekben a tételes adatszolgáltatás is. Célszerű lehet a standard partnereknél az adószámnak a számlázó program törzsadatai közé történő felvétele.

 

A fentiek elvégzése vagy megszervezése jobbára rutinszerű ügyvezetői feladat, de számos adminisztratív eleme is van. Mivel gazdálkodó működéséért, annak szabályos tevékenységéért az ügyvezető a felelős – még ha nem is ő végzi el vagy szervezi meg e munkákat, – fontos, hogy e feladatokat megfelelő szakmai hozzáértéssel és kompetenciával lássák el.

 

A könyvelés, a számviteli háttér a figyelemfelhíváson túl a gyakorlatban felmerülő kérdésekben elvi síkon tud választ, információt adni.

 

dr Sallai Csilla
Könyvvizsgáló

Forrás:

www.stallum.hu