Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Cégkapu regisztráció könyvelői szemmel

A Minősített Könyvelők Egyesülete (MINKE) céljai közé tartozik nem csak a könyvelői szakma segítése, hanem a vállalkozói kultúra javítása is, ezért szeretnénk néhány gyakori kérdésre választ adni a nagyon aktuális – cégkapus regisztráció területén, ezzel segítve a cégvezetőket a szabályos működésben. Kérjük tagjainkat, hogy az alábbi szempontok figyelembevételével segítség a cégkapus regisztráció folyamatát.

 

Kezdjük az elején. Mi a célja a cégkapus szolgáltatásnak?

 

A Szolgáltatás elsődleges célja az, hogy az elektronikus kapcsolattartásban biztosított legyen a küldemények biztonságos küldése és fogadása (kézbesítés) az elektronikus kapcsolattartásban résztvevő szervezetek és hatóságok számára.

 

Bővebben: 

  • hogy az Igénybe vevő elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül küldeményeket tudjon feladni a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint,
  • az elektronikus ügyintézést biztosító szervek küldeményeit a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint fogadni tudja és
  • a küldött és fogadott küldemények tárolása biztosított legyen.

 

A Szolgáltatáson keresztül az Igénybe vevők a papír alapú levelezésnek megfelelően, egyszerűen szerkeszthető felületen tudják küldeni és fogadni küldeményeiket.

A Cégkapu megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, hiszen minden kézbesítésre szánt küldemény a gazdálkodó szervezet által igényelt, biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik. A Cégkapu lehetővé teszi, hogy a szervezet minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen belül azonban a szervezetnek lehetősége van, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket jogosultsághoz kösse, és adott küldemény kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak által váljon elérhetővé.

 

Mit kell tennie a cégeknek, és kötelező-e a kis cégeknek is?

 

Az új előírás mérettől függetlenül minden cégre vonatkozik. Ehhez „csak” a cégkapu regisztrációt kell elvégezni.

 

Mikorra kell elvégezni a cégkapus regisztrációt, mikortól indul „élesben” az új szolgáltatás?

 

A regisztrációt 2017. augusztus 30-ig kell elvégezni, annak ellenére, hogy a cégkapun keresztüli kommunikáció csak 2018. január 1-től lesz kötelező.

 

Kell-e cégkapus regisztráció az egyéni vállalkozóknak is?

Nem. Az egyéni vállalkozók számára továbbra is az ügyfélkapu szolgál az elektronikus kapcsolattartásra.

Kivételek a 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet (Vhr.) alapján:

  1. a) Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben

az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni,

aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.

  1. b) Egyéni vállalkozó az E ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által

biztosított  tárhelyek  közül  a  KÜNY regisztrációhoz  kapcsolódó  tárhelyét  jelenti  be  a  rendelkezési nyilvántartásba.

Fentiek értelmében az Egyéni vállalkozók nem jogosultak Cégkaput regisztrálni.

 

Kell-e cégkapus regisztráció az egyesületeknek, alapítványoknak?

Igen. A 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 9. § (1) szerint, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény nem rendelkezik eltérően, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró (állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület).
A törvény 2.§. 23. pontja alapján gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.

 

Szakmai körökben felmerült, hogy vajon ez a feladat újabb könyvelői feladat lesz-e, avagy az ügyvezető, cég képviseletére jogosult személy feladata-e.

 

Nem kérdéses, hogy kinek a feladata a cégkapu-s regisztráció elvégzése, hiszen az arról szóló (451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet – továbbiakban Korm. rendelet – egyértelműen fogalmaz e területen:

„89. § (2) Gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti.”

 

Emiatt azt a gondolatot, hogy ezt a feladatot az adott cég könyvelője végezze el – akár külön díjazás mellett – jogilag aggályosnak találjuk, és kérjük a könyvelőket, hogy a regisztráció elvégzésében segítsék ügyfeleiket, azonban e kötelezettséget ne tegyék meg helyettük, hiszen egy könyvelő nem jogosult a gazdálkodó szervezet nevében eljárni!

 

Hogy látják a gyakorlatban a könyvelők, kinek a feladata a cégkapus regisztráció elvégzése?

 

A MINKE tagjai körében felmérést készített, hogy vajon a könyvelői feladatok közé tartozhat-e ez a regisztráció (a Korm. rendeletben írtakat nem ismertettük előzetesen tagjainkkal). A rövid felmérésünket több, mint 100 könyvelő tagunk töltötte ki, melynek eredménye az alábbi:

 

diagramm

 

Felmerülhet a kérdés, hogy mi van, ha az ügyvezető nem nézi a leveleit, és azokat nem továbbítja könyvelője, ügyvédje felé.

 

Mivel – a Korm. rendelet értelmében – van lehetősége mindenkinek, hogy a kapcsolattartásra jogosult további felhasználókat regisztráljon, így elejét vehetjük a problémának, ha a regisztrációt követően a cégkapu megbízott (ügyvezető) cégkapu-ügyintézőként regisztrálja könyvelőjét, ügyvédjét.

 

Mi a helyzet akkor, ha valakinek megszűnik az ügyvezetői, képviseleti jogosultsági státusza?

 

A Korm. rendelet 89. § (11) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervezet a cégkapumegbízott jogosultságának megszűnéséről 5 munkanapon belül, az új cégkapumegbízott bejelentésével egyidejűleg köteles bejelenteni ezt a tényt. – íme tehát egy újabb kötelezettség azoknál a vállalkozásoknál, ahol például tulajdonosváltás történik. Érdemes megjegyezni ezt az új feladatot is…

 

Hogyan történik a cégkapu regisztráció?

 

A cégkapu regisztráció erről az oldalról indítható: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/regisztracio/nyitooldal.html

A regisztráció folyamatáról részletes útmutató érhető el az alábbi linken, mely lépésről lépésre tartalmazza a teendőket:

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf

A regisztráció – amennyiben rendelkezünk ügyfélkapuval – legfeljebb 1-2 percet vesz igénybe.

 

MINKE: a minőségi munkát végző könyvelők közössége.

Csatlakozz hozzánk: https://www.minositettkonyvelok.hu/csatlakozom/