Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Bérekkel kapcsolatos változások 2015

 

2015. január 1. után a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér)

havi bér alkalmazása esetén     105.000,- Ft,
heti bér alkalmazása esetén      24.160,- Ft,
napi bér alkalmazása esetén     4.830,- Ft,
óra bér alkalmazása esetén       604,- Ft.

 

A legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörnél, illetve középfokú foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

havi bér alkalmazása esetén     122.000,- Ft,
heti bér alkalmazása esetén      28.080,- Ft,
napi bér alkalmazása esetén     5.620,- Ft,
óra bér alkalmazása esetén       702,- Ft.

 

Részmunkaidő esetén a meghatározott havi munkaidő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.

 

Ezeket a bértételeket először a 2015. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni!

 

Általánosságban igaz, hogy a munkaszerződést módosítani kell akkor, ha annak bármely elemében változás áll be. Ez alól kivételt képez, ha a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megváltoznak. Tehát, elvileg a minimálbér nagyságára vonatkozó változás miatt nem kell a munkaszerződést módosítani. Amennyiben azonban a munkáltató mégis úgy dönt, hogy ebben az esetben is módosítja a munkaszerződést, akkor azt megteheti.

 

 A betegszabadság tartalmára a távolléti díj 70 %-a jár.

 

Havi béres munkavállaló esetén a havi távolléti díj megegyezik az alapbérrel. Az egy órára járó távolléti díj pedig a havi alapbér osztva 174-gyel.
Órabéres munkavállaló esetén az egy órára járó távolléti díj megegyezik az órabérrel.

 

A szociális hozzájárulási adó fizetésének szabályait is tartalmazó 2011.évi CLVI. törvény 457.§- a szerint mind a főállású egyéni vállalkozó, mind a társas vállalkozás főállású tagjai a szociális hozzájárulási adót a vállalkozói kivét, illetve a személyes közreműködés díja alapján, de legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,5 %-a alapján kell, hogy megfizessék. A garantált bérminimum alapján akkor, ha a vállalkozó/vállalkozás által végzett főtevékenység legalább középfokú végzettséget igényel. Minimálbér esetén ez az összeg 118 125,- Ft, garantált bérminimum esetén 137 250,-Ft.

 

Ugyancsak változik a főállású vállalkozók egyéni járulékfizetésének minimuma is.
Az 1997.évi LXXX. törvény (Tbj) 27. és 29.§-ai  alapján az egészségbiztosítási és munkaerő-járulékot a vállalkozói kivét/személyes közreműködés díja, de legalább a minimálbér/garantált bérminimum 150 %-a alapján kell megfizetni. Minimálbér esetén az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja 157 500,- Ft, garantált bérminimum esetén 183 000,- Ft.

A nyugdíjjárulék alapja pedig legalább a minimálbér/garantált bérminimum.

 

2015-ben a Tbj 5.§ (1) bekezdés g) pontja szerint megbízási szerződés esetén akkor keletkezik biztosítási jogviszony, ha az e tevékenységből származó jövedelem a tárgyhónapban eléri a minimálbér 30 %-át (31 500,- Ft), illetve a naptári napok harmincad részét (napi 1 050,- Ft).

 

Egy vállalkozás számára a fentiek ismerete kiemelten fontos, mert

  • ha a munkáltató nem alkalmazza a kötelezően előírt bérminimumokat, egy erre vonatkozó ellenőrzésnél jelentős összegű munkaügyi bírságra számíthat;
  • a 2015 évre vonatkozó pénzügyi és gardasági tervek elkészítéséhez is feltétlenül szükséges az élőmunka díjának a minél pontosabb meghatározása. A szükséges számítások csak a bérekre vonatkozó előírások ismeretében lehetséges!

Amennyiben a 2015 évre vonatkozó bérek besorolásával kapcsolatosan kérdés merül fel, készséggel állunk rendelkezése.

 

Dr. Sallai Csilla

Kamarai Tag könyvvizsgáló

www.stallum.hu