Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Behajtási költségátalányról lemondási illetékjog megítélése

Néhány hete az álló vizet – csak hogy a vizes képi hasonlatoknál maradjunk – az a nyilvánosan publikált könyvvizsgáló figyelemfelhívás kavarta ismét fel, amely szerint a igaz, hogy a behajtási költségátalányról és a késedelmi kamatról való lemondás illetékmentes, de az illetéktörvény előírásai szerint van bejelentési kötelezettség. Kérdésként merült fel, hogy az adóhatóság részére történő bejelentés elmulasztása von-e maga után valamilyen szankciót.

Napvilágot látott a NAV válasza.
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/Behajtasi_koltsegatal20151007.html

Csak emlékeztetőül: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozza

  1. 6:48. § (1) a késedelmi kamatot és
  2. 6:155. § (2) a behajtási költségátalányt.

E szerint mindkét tételnél a kötelezett késedelme (azaz késve fizetés) esetén fizetési kötelezettség keletkezik. ...

Tagunk vagy?

Ön még nem tagja a MINKE-nek?

Tovább a regisztrációhoz