Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Áfa önellenőrzés időpontja

Az adóalany egy adott időszakban (hónap, negyedév, év) megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti azzal a levonható áfa összeggel, amely

 

 • vagy ugyanebben az időszakban keletkezett
 • vagy  korábbi adómegállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett, de még nem évült el.

 

Ha az időszakra vonatkozó fizetendő és levonható adó különbözete negatív, akkor a különbözetet

 

 1. a soron következő adómegállapítási időszakban a fizetendő adót csökkentő tételként figyelembe lehet venni – ez az ún. „továbbvihető áfa” vagy
 2. kérelemre vissza lehet igényelni bizonyos értékhatárok elérése esetén. (havi bevallás esetén 1 millió forint; negyedéves bevallás esetén 250 ezer forint, éves bevallás esetén 50 ezer forint.)

 

Az áfa törvény (2007. évi CXXVII. tv.) kötelező jelleggel írja elő, hogy milyen időszakra kell vagy lehet az utólagos módosításokat figyelembe venni.

 

Az adóalap és a fizetendő adó utólagos növekedése „szállítónál”

 

A módosítást arra az időszakra kell elszámolni, amelyben az eredeti teljesítési időpont vonatkozott. Ennek szankciója az önellenőrzési pótlék, amely a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű.

 

Az adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenése „szállítónál”

 

Ha a korábban megállapított és bevallott adóalap vagy az adó csökken, a különbözetet legkorábban abban az adómegállapítási időszakban lehet figyelembe venni, amelyben az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll – tehát a fizetendő adót csökkentő helyesbítő számlát kiállító, azaz a „szállító” igazolni tudja, hogy azt a „vevőjének” átadta, s az pedig átvette. [153/B §]

 

A levonható adó utólagos módosulásának elszámolása „vevőnél”

 

Ha a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben utólag változás (pl. helyesbítő számlát kap a „vevő”) következik be, és így az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege csökken, akkor a különbözetet abban az adómegállapítási időszakban kell fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelyben a különbözet alapjául szolgáló okiratot módosító vagy azt érvénytelenítő okirat (pl. helyesbítő számla) rendelkezésére áll.

 

A levonható adó utólagos módosulásának elszámolása „vevőnél”

 

Ha a levonható adó összegét meghatározó tényezőkben bekövetkező utólagos változás miatt az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege nő, a különbözetet legkorábban abban az adómegállapítási időszakban lehet  a megállapított levonható előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelyben a különbözet alapjául szolgáló okiratot módosító okirat a személyes rendelkezésére áll.

 

Nem minősül az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásának:

 • az adó áthárítására jogalapot teremtő ügylet fejében járó ellenérték teljes vagy részleges meg nem térítése;
 • a közcélú adomány, mert az nem minősül eredetileg sem ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak.
 • ingyenesen adott áruminta és kis értékű termékek
 • a megsemmisülés és más olyan vagyoni kár, amelyet az adóalany tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézett elő, és ez utóbbi ok fennállását az adóalany bizonyítja, illetve ha az adóalany bizonyítja, hogy a kár elhárítása, illetve csökkentése érdekében úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható.

 

Azért hívtuk fel a figyelmet az Áfa törvény fenti szabályaira, mert az önellenőrzések utóbbi időszakban lefolytatott adóhatósági ellenőrzései e változást kiemelten kezelik, s a tapasztalatok szerint a adóhatósági e témában alkotott véleménye és gyakorlata sem egységes.

 

Ezért is célszerű az eredeti ügyleteket és az esetleges önellenőrzéseket

 • a valós teljesítmények számbavételén alapuló megközelítéssel,
 • előre átgondolt számlázással,
 • szabályszerű bizonylatolással végrehajtani.

 

A könyvelés az ügyletek előzetes átvilágításával tud a helyes eljárásra iránymutatást adni.

 

dr. Sallai Csilla, Kamarai tag könyvvizsgáló
http://www.stallum.hu/