Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.minositettkonyvelok.hu honlap, illetve az azt működtető Minősített Könyvelők Egyesülete (a továbbiakban: adatkezelő) a honlapon nyújtott egyes szolgáltatásokat előzetes regisztrációhoz köti.

 

E szolgáltatások igénybe vételéhez történő regisztrációkor olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A honlapon keresztül birtokában jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

 

A honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:

 

A honlapon gazdálkodó szervezetek számára hasznos információkat tesz közzé az adatkezelő, ezért a regisztráló látogatót (mint a regisztráltaknak küldendő üzenetek címzettjét) nem tekintjük természetes személynek.
A regisztráció során a honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:

 

A honlapon történő megrendeléskor/regisztrációkor a megrendelőtől az alábbi adatok megadását is kérjük bizonyos esetekben:

 

A regisztráció, illetve a megrendelés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

 

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:

 

Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

 

Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

 

A regisztráció bármikor megszüntethető a küldött emailek mindegyikében megtalálható leiratkozási instrukciók szerint.

 

A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása a küldött emailek mindegyikében megtalálható vonatkozó instrukciók szerint történhet.

 

A regisztrált látogató a Kapcsolatok menüpont alatti elérhetőségeken kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást.

 

A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az adatkezelő az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.