Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

A számla tartalmi elemei

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba foglaltuk a számla kötelező adattartalmát:

Áfa törvény 169.§ előírásai:

 

  • a) a számla kelte;
  • b) a számla sorszám;
  • c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
  • d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
    - adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számánakelső nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladjaés a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója ga ...

Tagunk vagy?

Ön még nem tagja a MINKE-nek?

Tovább a regisztrációhoz