Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

2018 évi változások a belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatban

2018. július 1-jével életbe léptek a 2007. évi CXXVII. törvény (az általános forgalmi adóról) –továbbiakban: Áfa tv.– 10. számú mellékletének változásai a belföldi tételes adatszolgáltatás (összesítő jelentés) teljesítésével kapcsolatban. Az Áfa tv. 10. számú melléklete értelmében jelentősen megváltozott a kibocsátott és befogadott számlák tekintetében is a tételes adatszolgáltatási kötelezettség (összesítő jelentés). Nézzük meg a főbb változásokat.

 

Alapjaiban talán a legfontosabb változás az, hogy a kibocsátott és befogadott számlákra vonatkozóan az adatszolgáltatási kötelezettség módja 2018. július 1-jétől szétvált. Mit is értek ezalatt? A kibocsátott számlákról az összesítő jelentés korábbi módja megszűnt, mégpedig az online számlaadatszolgáltatásra vonatkozó előírások hatályba lépésével összhangban. Ugyanakkor az Áfa tv.2018. július 1-jétől hatályos 10. számú melléklet 1. pontja értelmében a befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól továbbra is szükséges az adatszolgáltatás. Számlabefogadóként a tételes adatszolgáltatás változatlanul az Áfa-bevallásban és az adólevonási jog érvényesítéséhez kapcsolódóan teljesítendő. Ugyanakkor változás van az értékhatárban, mégpedig e tekintetben jelentős szűkítés történt, ugyanis szemben a korábbi 1.000.000,- Ft-os Áfa-tartalommal, 2018, július 1-je után abban az esetben szükséges az adatszolgáltatás, amennyiben a befogadott, Áfa-levonási jog alapjául szolgáló számlákban a levonható Áfa összege a 100.000,- Ft-ot eléri vagy meghaladja. Aszolgáltatandó adatok köreazonbannem változik:

 

  • a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany –ideértve az Eva tv. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is– adószámának, csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye,
  • a nevére szóló számlában feltüntetett adóalap és áthárított adó összege, a számla sorszáma, valamint
  • a számlában feltüntetett teljesítési időpont (Áfa tv. 169. § g) pontja értelmében), ennek hiányában a számla kibocsátásának kelte.

 

A tételes adatszolgáltatás teljesítéséhez az adóalany –a számlázó programból a NAV-hoz továbbított, illetve nyomdai úton előállított számla esetén a webes felületre feltöltött számlaadatok alapján– a számára kibocsátott számlák adatait a NAV online számla rendszeréből lekérdezheti („Számlák” menü „Bejövő számlák” almenü). Ez igen hasznos ellenőrzési pont (checkpoint) lehet a bevallás elkészítése során, viszont ügyelni kell arra –és ezt nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük–, hogy számlabefogadóként csak azon bejövő számlák Áfa-tartalmáról szükséges tételes adatszolgáltatást teljesíteni, amely bejövő számlákat adólevonási jog érvényesítésénél is figyelembe vettünk, hiszen nem feltétlenül él az adózó valamely számla esetén adólevonási jogával (gondoljunk csak olyan beszerzésekre, melyekről Áfa-tartalommal bíró bejövő számlánk van, azonban az Áfa tv. 124. §-a értelmében az Áfa levonási tilalom alá esik). Ez az előírás a korábbi, magasabb adatszolgáltatási határ esetén is így volt.


Kovács Andrea

okl.adószakértő