Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

2018 évi adózási változások

A változások kiemelt célja

 •  a gazdaság versenyképességének növelése,
 • az adóadminisztráció csökkentése,
 • az adózás egyszerűsítése, valamint
 • egyes kiemelt célokat ösztönző adópolitikai intézkedések bevezetése.

Ez mellett a jelenlegi változások a korábbi törvénymódosításokat követően felmerült gyakorlati kérdésekkel, felvetődött problémákkal összefüggésben is számos jogtechnikai módosítást, pontosítást, valamint kiegészítést tartalmaznak. Ezek célja az egyértelmű jogalkalmazás, illetve a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése.

 

Személyi jövedelemadó

A hosszú távon ingatlan bérbeadóknak 2018-tól csak a 15 százalékos szja-t kell befizetniük, mentesülnek az eddigi 1 millió forintot meghaladó bevételt sújtó 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól.

A lakásukat rövid távra bérbeadók számára már három lakásig vagy üdülőig választható az ún. tételes átalányadó. E rendszerben a fizetendő adó szobánként évi 38 400 forint.

A profi sportolók és edzők, 125 millió forint helyett már 250 millió forintos éves bevételig választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást. A módosítás visszamenőlegesen, 2017. január 1-tól hatályos.

Pontosításra kerül az iskolarendszerű képzés köre.

Kedvezőbbé válik a közös tulajdon hasznosításának adózása és az ún. praxisjog átruházásából származó jövedelem adózása.

Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelmét idősotthoni férőhely megszerzésére fordító magánszemély további külön adminisztráció nélkül levonhatja vagy visszaigényelheti az erre a célra fordított jövedelem adóját.

Kedvezőbb lesz az áruszállításban dolgozók napidíj elszámolási szabálya és módosulnak a bel- és külföldi kiküldetésre járó, igazolás nélkül levonható napidíjak elszámolásával kapcsolatos rendelkezések.

 

Társasági adó

Megszűnik a bejelentett részesedés 10 százalékos értékhatára.

Megszűnik továbbá a start-up vállalkozások kutató-fejlesztő foglalkoztatására vonatkozó feltétele.

A jövőben a munkavállalói bérlakások bekerülési értékével (felújítás esetén a bekerülési érték növekményével) egyező összegben adóalap-csökkentéssel élhetnek az adózók a beruházás, felújítás adóévében.

Adóalap-kedvezmény lesz elérhető – az európai uniós szabályokkal összhangban – az elektromos töltőállomások létesítésére és üzemeltetésére. Az elektromos töltőállomások bekerülési értékének összege – a meg nem térülő eredmény erejéig – levonhatóvá válik az energiaellátók jövedelemadója alapjából, amennyiben a kedvezményt társasági adó szempontból nem érvényesítik. A kedvezmény igénybe vehető az adóalany kapcsolt vállalkozása által nem érvényesített kedvezmény tekintetében is. Az elektromos töltőállomásokra vonatkozó adóalap-kedvezményt már a 2017. június 30-át követően megkezdett beruházásokra lehet alkalmazni.

A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét – amatőr szervezetek és utánpótlás-nevelés támogatása esetén – pénzügyi szervezetek különadójában is le lehet hívni, a fizetendő adó 50 százalékáig, a törvényben meghatározott feltételekkel.

A hatályos szabályok szerint megszűnik a KATA szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozás nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. 2018-tól lehetővé válik, hogy az adóhatóság visszavonja a megszüntető határozatot, ha az adózó a határozat jogerőre emelkedésének napjáig megfizeti a tartozását és ezt igazolja az adóhatóság felé.

 

Általános forgalmi adó

2018. január 1-től adócsökkenések a következők:

 •  az internet-hozzáférés áfakulcsa18-ról 5 százalékosra,
 • a hal áfakulcsát 27-ről 5 százalékosra
 • az éttermi vendéglátás áfá-ja 18-ról szintén 5 százalékra csökken.
 • 5 százalékra csökken a házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékeinek és belsőségeinek áfa-kulcsa

 

Jövedéki adó

2017. július 1-jétől minden 200 ezer hektolitert meg nem haladó mennyiségű sört előállító vállalkozó alkalmazhatja az 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt; (eddig csak a 8 ezer hektolitert vagy annál kevesebbet előállító sörfőzdék élhettek a lehetőséggel).

 

Adózás rendjére vonatkozó szabályok

 • az állami adó- és vámhatóság előtt ismertté válnak a székhelyszolgáltatást 2017. január 1-jét megelőzően igénybe vevők;
 • az alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozók is pénzforgalmi számlanyitásra lesznek kötelezettek;
 • a belföldi gazdasági társaságoknak a jövőben a külföldi bankszámlájukhoz kapcsolódóan bejelentési kötelezettségük keletkezik;
 • bevezetik az adófizetési biztosíték intézményét; e szerint az adóregisztrációs akadályokkal nem érintett, de adótartozással rendelkező vagy adótartozással megszűnt cégben döntési pozíciót viselő azon személyek esetén, akik (amelyek) új cégben kívánnak részt venni adófizetési biztosítékot kell fizetni;
 • az adózó részére kedvezményt biztosító eljárásokban a kedvezmény megadásának minden esetben feltétele a nettó adótartozás-mentesség;
 • a NAV honlapján közzéteszik azon adózók adatait is, akik ÁFA bevallási kötelezettségüknek több mint két bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget.

Az adószakértői, az adótanácsadói és az okleveles adószakértői tevékenység bejelentéshez kötött tevékenység alakításának határideje 2017. július 1-ről 2018. január 1-ra módosul.

2018. július 1. napján lép hatályba:

 • az ún. tételes adatszolgáltatási kötelezettség értékhatárának 1 millió forintról 100 ezer forintra történő csökkentése;
 • a számlázó programmal kibocsátott, 100 ezer forintot meghaladó összegű áthárított áfát tartalmazó számlák adatairól történő valós idejű adatszolgáltatási kötelezettséget, továbbá
 •  az ehhez kapcsolódó mulasztási bírságolási szabályt írják elő.

A törvény szerint 7320 forint (napi 244 forint) lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék 2018-tól.

Forrás:

http://ado.hu/rovatok/ado/adotorvenyek-2018-kesobb-lat-mindent-a-nav

Amennyiben a fenti szabályok részletesebben érdeklik Önt, célszerű a számviteli és/vagy adózási szakértővel felvenni a kapcsolatot ez ügyben.

 

dr. Sallai Csilla
Kamarai tag könyvvizsgáló

Forrás:
www.stallum.hu