Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Nem mindenki könyvelő, aki annak látszik – Interjú Harkai Istvánnal

Hiszek abban, hogy kitartó és következetes munkával igenis lehet tenni valamit a könyvelői szakma lerombolt becsületének visszaszerzése érdekében – mondta Harkai István, a Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület elnöke a folyóiratunknak adott interjúban. Beszélt a kezdeti célokról és azok megvalósulásáról, a könyvelői szakma szervezettségéről és a napi munka nehézségeiről is.

Mi volt az oka, hogy öt éve megalapítot­tak egy újabb szakmai szerveződést?

Több mint tíz éve dolgoztam már köny­velőként, amikor az egyesület alapítását elhatároztam. Jómagam is tagja voltam már könyvelői szervezetnek, de nem iga­zán éreztem azt, hogy a tagok, a gyakor­ló könyvelők véleményét meghallgatják. Hihetetlenül sokat bosszankodtam az át­vett könyvelési anyagokkal kapcsolatban, elképesztő hibákat találtam. Nem tudtam belenyugodni abba, hogy ez ellen semmit nem tehetünk. Ez párosult azzal, hogy potenciális ügyfeleimnek rengeteget kel­lett beszélnem a könyvelés és könyvelés közti különbségről, és arról, hogy én miért nem vállalom el a könyvelést a hirdetési újságokban található néhány ezer forintos áron. Ezektől a jelenségektől nem csak én szenvedtem, így adta magát az összefogás gondolata oly módon, hogy ne egymás­ban, hanem a kontárokban lássuk a kon­kurenciát, és lépjünk fel ellenük nyíltan.

Mi valósult meg a célok közül?

Mindvégig két fő cél lebegett előttünk. Az egyik a már említett, kontár könyvelők elleni fellépés, a másik pedig a cégveze­tői felelősség hangsúlyozása, a vállalko­zói kultúra színvonalának emelése. Ter­mészetesen ezek mellé tagjaink szakmai támogatása, a folyamatos segítségnyújtás is társul. Hiszek abban, hogy kitartó és következetes munkával igenis lehet ten­ni valamit a könyvelői szakma lerombolt becsületének visszaszerzése érdekében. Büszkén mondhatom, hogy amit kezdet­ben megfogalmaztunk, ahhoz mindmáig hűek maradtunk. Bár lett volna több je­lentkező is, nem vesszük fel tagnak azt, aki nem teljesíti az általunk meghatározott minimális feltételeket. Az idei évben – a kapott szja egyszázalékos támogatásnak köszönhetően – igen nagy lépést tudunk tenni a vállalkozók felé. „Kisvállalkozói napok” rendezvényeket szervezünk, il­letve kiadtuk a „Hogyan tett tönkre a könyvelőm?” című ingyenes könyvünket. Ebben 32 megtörtént esetet írunk le, me­lyek elolvasása után a cégvezető minden bizonnyal kétszer is meggondolja, hogy kinél könyveltet, ugyanis nem mindenki könyvelő, aki annak látszik.

Milyen pluszt tud nyújtani az egyesület a tagjainak?

Nagy érték a tagjaink rendelkezésére álló könyvelői szerződésmintánk és az elis­mert szakemberek által nyújtott folyama­tos szakmai tanácsadás. Sokan szeretik a cégvezetőknek szóló hírlevelünket, amely sok időt, energiát takarít meg a tagoknak az ügyfél-tájékoztatás során. Nagyon jó a csoportos felelősségbiztosításunk, valamint szakmai szervezetként a két mér­legképes könyvelői kreditpontot is meg tudjuk adni tagjainknak. Azt gondolom, mégsem ezek a legfőbb érvek annak, aki csatlakozni szeretne, hanem az, hogy nálunk érzik a tagok, hogy elismerjük a munkájukat. Ezt nemcsak a hologramos tagsági okiratunkkal, hanem a barátságos, közvetlen légkörrel is biztosítjuk. Sokak számára meglepő, hogy az NGM által részünkre, véleményezésre megküldött javaslatokat valamennyi tagunk megkap­ja, így a legkisebb könyvelőiroda is hal­lathatja a hangját, mert konstruktív kriti­káját, véleményét a jogalkotók számára eljuttatjuk. Nem elhanyagolható az aktív könyvelőkereső szolgáltatásunk sem, ahol csak tagjaink jelennek meg, és időnként érkeznek is ezen keresztül ajánlatkérések, megkeresések tagjaink felé.

Milyen pluszt tudnak nyújtani tagjaik az ügyfeleiknek?

Sokan felháborodva jelentik ki, hogy a nevünk milyen sértő, mert ők is minőségi könyvelők, és ahhoz, hogy valaki minőségi munkát végezzen, nem kell tagnak lennie nálunk. Tény, hogy nagyon jó szakembe­reket találni egyesületünkön kívül is, mint ahogy tény az is, hogy szolgáltatásaink­kal, kapcsolatrendszerünk által a legjobb könyvelőnek is tudunk segíteni. Kétlem, hogy önállóan bárki is olyan élő kapcso­latban legyen minden terület szakértőivel (a könyvvizsgálókon, adószakértőkön kívül a kontrollertől a cégmenedzserig, az ügy­védektől a termékdíj- vagy épp a pályázati tanácsadóig), mint egyesületünk. Etikai bi­zottságunk garanciát jelent, probléma ese­tén ugyanis gyors és ingyenes lehetőség minden ügyfélnek, ha úgy látja, a könyvelő nem úgy végzi tevékenységét, ahogy az elvárható lenne.

Mennyire látja szervezettnek és men­nyire látja szervezhetőnek a könyvelői szakmát?

Elgondolkodtató, hogy a regisztrált mér­legképes könyvelőknek − becsléseim sze­rint − legfeljebb csupán 7-10 százaléka tag valamely szakmai szervezetben, vagy­is nem nevezhető igazán szervezettnek a szakma. Hogy szervezhető-e, arra igennel kell feleljek: van igény rá, hogy a könyve­lők azt érezzék, valahova tartoznak.

Mi okozza a legnagyobb nehézséget a napi munkában?

A jogszabályi környezet dinamikus válto­zása, a nem egyértelmű állásfoglalások, az egymásnak ellentmondó információk. Ilyen környezetben igen nehéz pontos, precíz munkát végezni. Ezenkívül azonban van egy másik igen komoly probléma is, amit megdöbbentő módon sokszor nem is sorolnak fel a kollégák problémaként, holott legalább annyi nehézséget okoz, csak más jellegű. Ez az ügyfelekkel kapcsolatos. A nem fizető, rendetlen ügyfelek, akik a könyvelőjük munkáját nem becsülik meg és nem értékelik.

Milyen javaslatai vannak a könyvelői munka javítása érdekében?

Rá kell döbbennünk, hogy ahogy a világ változott az elmúlt 20-25 évben, úgy ne­künk is kell. Azt látom, hogy a könyve­lők zöme megmaradt azon a szolgáltatási szinten, ami az előírt kötelezettségek tel­jesítésének minimuma. Beküldi a bevallá­sokat, elkészíti a beszámolót. A XXI. szá­zadi vállalkozókat korunknak megfelelő számviteli tevékenységgel kell kiszolgálni, ami egyfajta nyitottságot igényel a köny­velők részéről. Mi az efféle tevékenység­re az expanzív könyvelés kifejezést alkot­tuk meg. Nem vonhatom meg a vállam a pályázatok hallatán, és nem lehetek pas­szív szemlélője egy vállalkozás életének. A kulcs az ügyfélcentrikusság. Ha valaki ebben a szellemben végzi tevékenységét, és ezen kíván javítani, mindenképp javulni fognak munkakörülményei is. Ebben sokat tud segíteni egyesületünk.

Milyen a kapcsolata a könyvvizsgálókkal a könyvelői munka során?

Kétféle könyvvizsgálóval találkoztam. Az egyiktől megtudtam, milyen az igazi lel­tár, és a beszámoló összeállítása hogy kell kinézzen, a másiktól nem. Gyakran elhangzott javaslatként, hogy a könyv­vizsgáló-szervezeten belül is kéne csi­nálni egy minőségi könyvvizsgálói klu­bot, de ez nem az én feladatom, hiszen – ahogy mondani szoktam – én csak egy kis könyvelő vagyok. Mivel mi kimondot­tan a könyvelőirodákra, a könyvelői tevé­kenységre fókuszálunk, aktív és hivatalos kapcsoltunk nincs a könyvvizsgálókkal, bár nyitottak vagyunk bármilyen kezde­ményezésre.

Hogy indult az év? Milyen volt az évkez­det könyvelői szemmel?

Az idei évkezdet nekünk is, mint sokak­nak az EKÁER-ről szólt. Decemberben egyedüli számviteli szakmai szervezetként aktívan bekapcsolódtunk a logisztikai és szállítmányozási szervezeteket tömörítő Logisztikai Egyeztető Fórum munkájába, és próbáltunk konstrunktív javaslatainkat, életszerű gyakorlati példákat bemutatva aggodalmainkat eljuttatni az illetékesek­hez. Bár látszólag egy könyvelőnek eh­hez nincs köze, mégis mi állunk a vállal­kozók mögött, és nyújtunk segítő kezet, ezért kötelességünknek éreztük az ügybe való aktív bekapcsolódást. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fejleményeket, és bízunk abban, hogy komolyan veszik észrevételeinket, miközben igyekszünk az olykor felfokozott vállalkozói kedélyeket megnyugtatni.

Nemrég mutattuk be legfrissebb könyvét a könyvajánló rovatunkban. Mi vitte az írásra?

Az a döbbenetes tapasztalat, hogy az am­biciózus, de szakmailag képzetlen könyve­lő könnyedén érvényesülhet, míg a való­ban képzett kollégák − szerénységük vagy az „áldott jó szívük” miatt − nem tudják, nem merik elkérni ügyfeleiktől az őket megillető, reális díjakat.


Harkai István
elnök, Minőségi Könyvelők Klubja

VÉGZETTSÉG

1998–2003 Budapesti Gazdasági Főiskola KVIF kereskedelmi szak, közgazdász végzettség
2000–2001 Mérlegképes könyvelői végzettség megszerzése

SZAKMAI TAPASZTALAT

1997-1999 kisvállalkozás, könyvelés
1999–2000 GTS-Datanet Távközlési Kft., pénzügy
2000–től saját vállalkozás
2010-től Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület megalakulása, innentől ennek vezetése
2012-től Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparka­mara oktatási bizottságának tagja

 

www.szak-ma.hu