Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Civil szervezetek ÁSZ megkeresésével kapcsolatos fejlemények könyvelőknek

A Minősített Könyvelők Egyesülete (MINKE) – számos könyvelői jelzés alapján – megkereste az Állami Számvevőszéket a civil szervezetekkel kapcsolatos, tömeges megkereséssel kapcsolatban.

 

Az Állami Számvevőszék megkeresése értelmében az érintett szervezeteknek 2022 májusában fel kell tölteni az ÁSZ oldalára a civil szervezet számviteli politikáját, a leltározási, az értékelési és a pénzkezelési szabályzatot, valamint a számlarendet és egy tanúsítványt a könyvvezetés módjáról.

 

A fenti üggyel kapcsolatban az elmúlt napokban részletesen tájékozódtunk, mely során megállapítottuk, hogy igencsak furcsa jogi helyzet állt elő, és némiképp úgy éreztük magunkat – könyvelői érdekvédelmi szervezetként –, mintha egy focicsapat takarítónője kérné, hogy halasszák el a mérkőzést, mert most nem alkalmas egyéb teendők miatt. Ha alaposan megvizsgáljuk a helyzetet, finoman szólva sem volt jogalapunk beleavatkozni az ÁSZ ellenőrzésbe, hiszen azok nem a könyvelőkre, hanem a civil szervezetekre tartoznak. A leglényegesebb üzenet egyértelmű: a megkeresés teljesítése nem könyvelői feladat! Ugyanakkor természetesen tudjuk, hogy sajnos a hazai gyakorlat az, hogy ezt is a könyvelők végzik, ezért láttuk szükségesnek, hogy tájékozódjuk e témában, és felvegyük a kapcsolatot az Állami Számvevőszékkel.

 

A MINKE levélben kereste meg május 19-én az Állami Számvevőszéket, információt, egyeztetést kérve. A megkeresést követően telefonon sikerült rövid szakmai egyeztetést elérnünk, a mai napon pedig az Állami Számvevőszék írásos visszajelzése is megérkezett (ezúton is köszönjük a gyors visszajelzést), melyben az alábbi tájékoztatást kaptuk:

„Az ellenőrzési intézmények rendszerében az ÁSZ az Országgyűlésnek kizárólagosan alárendelve a legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző intézmény szerepét látja el. Az ÁSZ jogállását, hatáskörét és feladatait az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1-6. §-ai határozzák meg.

A számvevőszéki ellenőrzések megtervezése, illetve lefolytatásához szükséges adatok befogadásának előkészítése érdekében az ÁSZ minden esetben adatbekérő levelet küld az ellenőrzött szervezetek részére, amely az ÁSZ ellenőrzésére vonatkozó részletes tájékoztatást tartalmaz. Az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdést, problémát az ellenőrzött szervezet a fenti adatbekérő levélben megjelölt e-mail címen írásban jelezheti az ÁSZ felé.”

 

A levélben említett jogszabályi hivatkozás alapján az alábbi kötelezettségei vannak az érintett civil szervezetnek az adatbekéréssel kapcsolatban:

• A szervezet és annak munkavállalója köteles közreműködni (kért dokumentumokat rendelkezésre kell bocsátani);

• ha a szervezet vagy annak munkatársa a közreműködéssel kapcsolatos kötelezettségét megalapozott indok nélkül nem vagy késedelmesen teljesíti, akkor

o az ÁSZ jelentést küld az ellenőrzött szervezet vezetőjének.

o Ebben intézkedési tervet kér a szervezet vezetőjétől.

o Az intézkedési tervet a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül meg kell küldeni az ÁSZ részére.

o Ha az intézkedési terv hiányos vagy nem elfogadható, akkor az ÁSZ azt visszaküldi kijavításra, kiegészítésre 15 munkanapos póthatáridő kitűzésével.

o Ha az intézkedési tervet sem küldi meg a szervezet az ÁSZ-nak, akkor az ellenőrzött szervezet vezetőjével szemben büntető- vagy fegyelmi eljárás megindítását, illetve az állami és egyéb juttatások folyósításának, az szja 1 %-ából való részesedés lehetőségének felfüggesztését kezdeményezheti az ÁSZ.

 

A válaszlevélben az is olvasható, hogy a „felmerülő kérdést, problémát az ellenőrzött szervezet a fenti adatbekérő levélben megjelölt e-mail címen írásban jelezheti az ÁSZ felé”.

Tekintettel arra, hogy az ügyben az érintett civil szervezeteknek van joga közvetlenül további tájékoztatásra, a MINKE érdemben a fenti egyeztetésen túl további információval nem tud szolgálni.

 

Bízunk ugyanakkor abban, hogy tudtunk a fenti gondolatokkal segíteni, és javasoljuk a könyvelő Kollégáknak – különös tekintettel a könyvelői munka hosszú távú megbecsülésének szem előtt tartása miatt –, hogy az érintett szervezetek képviselőinek felelősségére (és kötelezettségei teljesítésére) vonatkozóan figyelemfelhívással éljenek.

 

2022.05.25

Minősített Könyvelők Egyesülete

 

 

VÉGEZD EL A KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉST NÁLUNK

MOST KEDVEZMÉNYES ÁRON: 

19.900,-Ft HELYETT 16.900,-Ft

KATTINTS IDE ÉS HASZNÁLD A “SUMMER” KUPONT