Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Adólevonási jog és Áfa levonási tilalmak

  Amikor az Áfa levonási tilalmak kerülnek szóba, szinte kivétel nélkül mindenkinek elsőként az Áfa tv. 124. §-a jut eszébe, amely tételesen rögzíti, hogy mely gazdasági események esetén egyáltalán nem vonható le, vagy csak részben vonható le az Áfa. Röviden és nagyon általánosan elmondhatjuk, hogy amit ebben a felsorolásban nem találunk, arra érvényesíthető az adólevonási […]

Cégtulajdon átadása

A rendszerváltást követően óriási cégalapítási hullám jelentkezett és az elmúlt több mint 30 év a vállalkozások számának jelentős bővülését hozta. Ez idő alatt a piaci versenyben sok vállalkozás nem állta meg a helyét, de ma is sok sikeres családi vállalkozás működik. A régen működő társaságok tulajdonosaiban kezd megérlelődni sok-sok kérdés: Hogyan tovább? Meddig bírom ezt […]

Az e-kereskedelem új Áfa-szabályai 2021. július 1-től One Stop Shop (OSS) Áfa-bevallás az e-kereskedelemben

2021. július 1-jétől az Európai Unió (EU) 27 tagállama a vállalkozók és a fogyasztók közötti, ún. B2C e-kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan új Áfa-szabályokat vezet be. A 2021-es e-kereskedelem középpontjában az egyablakos ügyintézés (OSS), az egységes Uniós HÉA-bevallás bevezetése és a távolsági értékesítés küszöbértékeinek módosítása áll.   A főbb változásokat a következő 4 pontba tudjuk szedni: Közösségen […]

Amit az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról tudni kell

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021 (VI.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Önfogl.rendelet) alapján a garantált bérminimummal egyező összegű, egyszeri 219.000,- Ft összegű bértámogatást kaphatnak a veszélyhelyzeti korlátozásokkal érintett önfoglalkoztatók, amelyek az Önfogl.rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 56 tevékenység valamelyikét tényleges főtevékenységként, mint önfoglalkoztatók folytatják.   Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában jellemzően azok a kiskereskedelemben, turizmusban, vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban […]

Kimentési kérelem a 2020. évi beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének elmulasztásához 2021. június végéig

Gyakorlati tudnivalók az igazolási kérelemmel kapcsolatban     Az elmúlt időszakban a MINKE mindent megtett azért, hogy a május 31-i bevallási határidők a tavalyi évhez hasonlóan meghosszabbításra kerüljenek. Ez a kérés elutasításra került, ezért új célként fogalmazódott meg az általános szankciómentesség elérése, de sajnos ezt sem sikerült elérni annak ellenére, hogy mindent megtettünk, amit csak […]

Árbevétel kimutatásának új szabályai a Számviteli törvényben, befejezetlen termelés – befejezetlen szolgáltatás – félkész vagy késztermék

Ehhez a témakörhöz szervesen kapcsolódik még a 2020.01.01-től a számviteli törvénybe új fogalomként bekerült szerződés elszámolási egysége. Ez a témakör már kidolgozásra került, ezért ezzel ebben a szakmai cikkben már nem foglalkozom.   Árbevétel kimutatásának új szabályai   A gazdasági események nettó módon történő elszámolása első sorban az egyéb tételek és a pénzügyi tételek között. […]