Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Ügyfél – adatszolgáltatás

 

Szolgáltató (szerződött könyvelő) adatai:
E-mail cím:*
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Új ügyfél neve(cégnév:

Ügyfél-Szolgáltató általi szerződésben rögzített díjakra vonatkozó adatszolgáltatásra vonatkozó adatok:

Havi szolgáltatási időszak – szerződés kezdete:

Szerződés időtartama:* Határozott
Határozatlan
Díj számlázásának gyakorisága: Havi*
Negyedéves*
Egyéb*
Egyéb*:
Díj nettó összege**:
Zárási díj összege***:
Szerződés szerinti egyéb díjak összege****:
Megjegyzés:

 

A fenti adatokban bekövetkezett változást 8 munkanapon belül jelzem.


* A megfelelőt kérjük jelölni, és szükség esetén a megjegyzés rovatot kitölteni!

** Amennyiben nem fix havidíjas szerződés került megkötésre, úgy a tárgyhavi bevételről Megrendelő minden hó 20. napjáig köteles tájékoztatni Szolgáltatót

*** A zárási díj utáni jutalékot Szolgáltató minden év június havi sikerdíja között szerepelteti. Amennyiben Szolgáltató eltérően nem nyilatkozik, a zárási díj összegének alapját a havi díj alapján határozzuk meg.

**** Egyszeri, alkalmi díjak összege, pl.: előző időszak újrakönyvelése, önellenőrzési- és egyéb díjak