Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Könyvelőközvetítő adatbázis – regisztráció

A regisztrációs űrlap kitöltése előtt, kérjük figyelmesen olvasd el a speciális szerződési feltételeket! (Lejjebb találod)

A regisztráció során minden kérdésre válaszolj, hogy a számodra is legmegfelelőbb partnert tudjuk a részedre kiközvetíteni! 

 

 A Könyvelőközvetítő adatbázisban történő megjelenés az űrlap elküldésével jön létre.

 

E-mail cím:*
A szerződési feltételeket elfogadom:* Igen
Cégnév:*
Székhely:*
Adószám:*
Kapcsolattartó:*
Típusok, melyeket vállalok: Bt, Kft
Egyéni vállalkozó
Rt.
Civil szervezet
Végzettségek: Mérlegképes könyvelő
Adótanácsadó
Adószakértő
Könyvvizsgáló
Kisebb vagy nagyobb cégeket szeretne inkább? (havi tételszám 150 alatt/felett): csak kisebbet
elsősorban nagyobb ügyfeleket várok
mindkettőt
Külkereskedelmi kapcsolatok könyvelése: Csak EU-n belüli ügyletekkel foglalkozom
Bármilyen import/export tevékenység jöhet
Egyáltalán nem foglalkozom külkereskedelmi ügyekkel
Bérszámfejtést/munkaügyet külön szakember végzi?: Nincs külön munkaügyes
szakképzett TB/munkaügyes van az irodában
külön szakember végzi a bér- és munkaügyi tevékenységet
Az irodának van felelősségbiztosítása: Igen
Nem
Mennyi a kártérítési limit?:
Szükség esetén elérhető vagy-e munkaidőn kívül : Igen
Nem
Irodai létszám:
Tájékoztatás jogszabályi változásokról: Rendszeresen küldök mindenkinek
Alkalmanként küldök, annak aki igényli
Egyedi számítások adóoptimalizáláshoz, adózási mód választásához: Mindenkinél év közben is
Év végén mindenkinél
Kérés, igény esetén
Egyedi kimutatásokat, tájékoztatásokat is vállalok: Bármilyen egyedi kimutatást elkészítek excel forában is
Alapvető kimutatásokat készítek (analitikus nyilvántartásokról)
Nem készítek egyedi nyilvántartásokat
Tudod-e biztosítani a könyvelési anyagok ügyfél általi távoli elérését?: Igen
Nem
Anyagokért megyek, futárt tudok küldeni vagy személyesen: Igen
Nem
Szükség esetén vállalom, hogy a megbízónál végzem a tevékenységet: Igen
Nem
Amennyiben igen, hány napban?:
Speciális cégeseteket (végelszámolás, átalakulás) vállalok: Igen
Nem
Egyéb – erősségek (amiben nagy rutinom van):
Gyengeségek (tevékenységi kör vagy egyéb ok miatt: amit nem szeretnék vállalni):


 

 

A szerződési feltételek: (jelen esetben a Szolgáltatók mi vagyunk, Megrendelő alatt pedig a fentiek alapján regisztrált tagunkat értjük)

 

 1. Szolgáltató Megrendelő részére jelen szerződés elfogadásával speciális könyvelőirodai ügyfélszerzési tevékenységet, könyvelőközvetítést – továbbiakban Szolgáltatást – végez az alábbiak szerint:
  • Szolgáltató egy általa kifejlesztett, részletes adatlap segítségével regisztrálja, adatait folyamatosan naprakészen tartja Megrendelőt adatbázisában – továbbiakban Adatbázis,
  • Szolgáltató kezeli a könyvelőt kereső vállalkozás(ok)tól (továbbiakban Ügyfél) beérkezett igényeket, azokat összeveti Megrendelő adatlapjával,
  • Szolgáltató megadja Megrendelő részére az Ügyfél elérhetőségeit, amennyiben úgy értékeli, hogy Szolgáltató megfelel az Ügyfél elvárásainak.

 

 1. Szolgáltató köteles:
  • Az 1. pontban részletezett szolgáltatás – az Adatbázis elérését legalább évi 100.000, azaz egyszázezer alkalommal való megjelenést elérni egy naptári évben (törtidőszak esetén arányosan). Megjelenésnek Felek az internetes, Google Analitics által mért látogatókat tekintik. Amennyiben Szolgáltató a látogatószámot nem teljesíti, köteles Megrendelő részére a 4.1. pontban fizetett átalánydíj részarányos díját Megrendelő részére visszatéríteni. Többletmegtekintés miatt Szolgáltató nem jogosult Megrendelő felé további átalánydíj számlázására.
  • Ügyféltől érkező valamennyi megkeresést összevetni az Adatbázisában lévő Megrendelők adatlapjával, majd az Ügyfél által megadott kritériumok alapján kiválasztani az adatbázisban szereplő Megrendelők közül az Ügyfél igényeinek legmegfelelőbbet, és részére az Ügyfél elérhetőségeit továbbítani. A kiválasztás során – amennyiben több Megrendelő is azonos mértékben felel meg az Ügyfél elvárásainak – azt a Megrendelőt részesíti előnyben Szolgáltató, amely az Adatbázisában előbb szerepelt, és Ügyfelet még sikerrel nem közvetített részére Szolgáltató.
  • Megrendelőtől kapott információkat – különös tekintettel az adatszolgáltatásokra – üzleti titokként kezelni. Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy harmadik fél számára, jelen szerződéssel kapcsolatos információt nem ad ki.

 

 1. Megrendelő köteles
  • Az Adatbázis kitöltése során Szolgáltató valamennyi kérdésére teljeskörű és pontos választ adni
  • Az Adatbázisban szereplő adatok változása esetén 3 munkanapon belül a változást jelenteni Szolgáltató felé
  • Valamennyi, Szolgáltató által közvetített Ügyfelet, a közvetítéstől számított 48 órán belül megkeresni
  • Ügyféllel való szerződéskötés esetén Szolgáltató felé a szerződéskötéstől számított 8 napon belül az adatszolgáltatási űrlapot elküldeni
  • Ügyféllel való szerződéskötés esetén bekövetkezett változást, Ügyféltől kapott további díjakról/ügyfelekről való adatszolgáltatást 8 napon belül jelezni

 

 1. Szolgáltatás időszaka

A szolgáltatás időtartama: 1 év, melynek kezdőidőpontja fenti regisztrációs űrlap elküldésének napja. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatást az évfordulót megelőző 30. napig nem mondja fel, a szerződés újabb 1 éves időszakra automatikusan meghosszabbodik.

 

 1. Vállalkozói díj mértéke
  • Szolgáltató az 1.a pontban rögzített tevékenységéért 1.900 Ft + ÁFA / hó átalánydíjat jogosult Megrendelő felé kiszámlázni. Az átalánydíj számlázása a 4. pont alapján, éves időszakra, egy összegben történik, Megrendelő által kiállított számla alapján, átutalással. Jelen díj számlázása a Szolgáltatás időszak végéig tart.
  • Szolgáltató sikerdíjra jogosult, amennyiben az általa, Megrendelő felé közvetített Ügyféllel Megrendelő szerződést köt. Szolgáltató sikerdíja az Ügyfél által, Megrendelő részére fizetett díjak nettó 8 % + ÁFA, azaz nyolc százalék + ÁFA összege. A sikerdíj számlázása a Megrendelő adatszolgáltatásai alapján, minden tárgyidőszakot időszakot követő hó 15. napján, egy összegben történik, 8 napos fizetési határidővel. Sikerdíjra Szolgáltató addig az időpontig jogosult, amíg Megrendelő szerződéses viszonyban áll az Ügyféllel.

 

 1. Egyéb rendelkezések, Megrendelő törlése az Adatbázisból

Ügyfél fogalma: Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben az Ügyfél fogalmába mindazon partnereket értik, melyeket jogosult az Ügyfél képviselője képviselni.

Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal az Adatbázisában regisztrált Megrendelőt törölni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy Megrendelő ajánlása a szolgáltatásra nézve hátrányos, valamint, ha Megrendelő nem teljesíti a 3. pontban leírt kötelezettségeit.

Szolgáltató jogosult Megrendelőt az Adatbázisból törölni, amennyiben három egymást követő alkalommal az Ügyfél-ajánlást követően nem jött létre szerződés megkötése.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés e-mailben mondható fel, illetve módosítható.